Tiedote 27.4.2020: Dellin tuore tutkimustulos: vasta 5 % organisaatioista hallinnoi pilveä yhdenmukaisesti

Organisaatioista 73 % pitää it-järjestelmiä liian monimutkaisina – käytettävissä on liikaa vaihtoehtoja liiketoiminnan tarpeiden tukemiseksi

Tiivistelmä:

  • Dell Technologiesin ja Intelin teettämässä globaalissa tutkimuksessa havaittiin, että monet organisaatiot eivät saa pilvipalveluista hyötyä, koska ne investoivat samaan aikaan sekä julkiseen pilveen että paikalliseen it-infrastruktuuriin.
  • Kaikki organisaatiot näkevät kuitenkin pilvipalveluiden yhdenmukaisessa hallinnassa paljon etuja liiketoiminnalle ja tietohallinnolle – lisäarvoa olisi etenkin hybridipilven hankkeissa.
  • Raportin mukaan yhdenmukaisesta pilven hallinnasta saadaan hyötyjä 12–18 kuukauden kuluessa.

Maailmanlaajuisen tutkimuksen mukaan vain 5 prosenttia organisaatioista on pystynyt merkittävästi yhdenmukaistamaan pilveen levittäytyvän it-infrastruktuurinsa hallintaa. Tutkimusyhtiö Enterprise Strategy Groupin (ESG) toteuttaman tutkimuksen tulokset ovat huolestuttavia, kun otetaan huomioon, että lähes kahden kolmasosan (64 %) organisaatioista arvioitiin viime vuonna lisäävän investointejaan julkisiin pilvipalveluihin edelliseen vuoteen verrattuna.

”Suomessakin organisaatiot kipuilevat paljon yleisesti kuviteltua pahemmin pilvipalveluiden puutteellisen hallinnan kanssa ja menettävät sen takia suuren osan tarjolla olevista hyödyistä. Ongelmana on erityisesti saada julkiset ja yksityiset pilvet sekä paikalliset it-infrastruktuurin osat hallittua kokonaisvaltaisesti. Välineitä tähän on olemassa, mutta harmillisen usein monimutkaisuuden edessä jotenkin antaudutaan. Kannustan toimimaan suunnitelmallisesti ja nostamaan kunnianhimon tasoa, jotta homman saa haltuun”, sanoo Dell Technologiesin Suomen toimitusjohtaja Antero Sarén.

Dell Technologiesin ja Intelin tilaamasta tutkimuksesta käy ilmi, että yhä useammat organisaatiot purkavat työkuormaansa julkisten pilvipalveluiden tarjoajille. Samaan aikaan monet kuitenkin jatkavat myös paikallisten it-ympäristöjensä kehittämistä. Järjestelmien hajanaisuus kasvaa, ja organisaatiot kamppailevat aivan liian mutkikkaiden monipilviympäristöjen kanssa. Maailmanlaajuisesti 73 % organisaatioista oli yhtä mieltä siitä, että julkisen pilvipalvelun tai useiden pilvipalvelujen käyttäminen paikallisen infrastruktuurin rinnalla on lisännyt it-toimintojen monimutkaisuutta.

Yhdenmukainen pilvien hallinta nostaa hybridipilven arvoa

Kaikki organisaatiot näkevät suuren arvon hallinnan yksinkertaistamisessa. Tutkimuksen mukaan lähes seitsemän kymmenestä it-päätöksentekijästä arvioi, että kokonaiskustannukset laskisivat keskimäärin 19 prosenttia yhdenmukaisella pilvien hallinnalla.

Yleisesti ottaen it-päättäjät ovat yksimielisiä siitä, että pilvipalveluiden kokonaisvaltainen hallinta parantaisi myös ohjelmistokehittäjien tilannetta. Peräti 96 % uskoi, että kehittäjät pystyisivät viemään koodia tuotantoon helpommin. Organisaatiot uskovat myös, että tietomurtojen, sovellusten käyttökatkosten ja muun pilvidatan häiriöt vähenisivät keskimäärin 30 prosenttia.

Tutkimuksesta selviää myös, kuinka nämä tietojärjestelmien parannukset voivat hyödyttää koko liiketoimintaa. Esimerkiksi 38 % organisaatioista kertoi, että niiden hybridipilven hankkeet ovat osoittautuneet erittäin tehokkaiksi sen jälkeen, kun on otettu käyttöön yhdenmukainen hallinta. Nämä hankkeet auttavat organisaatiota innovoimaan ja parantamaan kilpailukykyä.

Yhdenmukaisuuden hyödyt ovat luultua suurempia

Tutkimuksessa havaittiin myös, että yhdenmukaisen pilvihallinnan hyödyt ovat olleet odotettua suurempia.

  • 90 % it-päätöksentekijöistä kertoi yhdenmukaisuuden nostaneen operoinnin tehokkuutta ja yksinkertaistaneen toimintaa.
  • 87 % kertoi nopeuttaneensa palveluidensa time-to-market-aikaa, 81 % kiihdytti innovaatiotoimintansa vauhtia, 77 % nopeutti sovelluskehitystä ja 74 % pystyi ottamaan käyttöön tekoälyn ja koneoppimisen kaltaista teknologiaa.

Tutkimuksen loppuraportti esittää suosituksia, miten voi parantaa pilvien johdonmukaista hallintaa 12–18 kuukauden aikajänteellä. Tutkimuksessa muistutetaan myös yksityisen pilven merkityksestä hybridipilviratkaisuissa. Pelkästään julkisen pilven yhtenäinen hallinta ei riitä, vaan organisaatioiden on myös varmistettava, että niiden paikallinen infrastruktuuri on modernisoitu, yhteensopiva pilven kanssa ja perustuu ohjelmointirajapintoihin.

Monille organisaatioille pilvihallinnan yhdenmukaisuuden toteuttaminen on kuitenkin ylivoimainen tehtävä. Arkkitehtuurin rakentamisessa ja pilvi-infrastruktuurihankkeissa it-päätöksentekijöiden tulisi hyödyntää myös ulkopuolisia asiantuntijoita, kuten it-toimittajia, järjestelmäintegraattoreita tai jälleenmyyjiä.

Dell Technologies ja Intel halusivat selvittää ja mitata, kuinka organisaatiot hallitsevat erilaisia pilviympäristöjä. Tätä varten ne teettivät Enterprise Strategy Groupilla maailmanlaajuisen tutkimuksen, johon vastasi 1 257 it-päätöksentekijää julkisia pilvipalveluita käyttävissä organisaatioissa.

Dell Technologies (NYSE:DELL) auttaa organisaatioita ja yksilöitä rakentamaan digitaalista tulevaisuutta ja muuttamaan tapaansa työskennellä ja elää. Uudella tiedon aikakaudella Dell Technologies tarjoaa asiakkailleen toimialan laajimmat ja innovatiivisimmat teknologiaratkaisut ja -palvelut.

Tutustu tarkemmin The Cloud Complexity Imperative -tutkimukseen.

Ota yhteyttä: 

Antero Sarén
Toimitusjohtaja, Oy Dell Ab
antero.saren(at)dell.com
+358 40 826 8649

Päivi Kivikoski-Lahtinen
markkinointijohtaja, Dell Technologies
paivi.kivikoski(at)dell.com
+358 40 635 8768

HALUATKO PYSYÄ AJAN TASALLA TÄMÄN SIVUSTON PÄIVITYKSISTÄ? TILAA UUTISKIRJE, SAAT LINKIT UUSIIN ARTIKKELEIHIN SÄHKÖPOSTIISI KERRAN VIIKOSSA. Tilaa uutiskirje tästä

About the Author: Dell Technologies