Tiedote 20.6.2018: Dell kiihdyttää vauhtia kohti vuoden 2020 yritysvastuutavoitteitaan

Tuoreessa raportissa korostuvat kestävän kehityksen mukainen suunnittelu sekä teknologiat, jotka edistävät ihmisten ja ympäristön hyvinvointia.

Dellin tuore päivitys vuosittain julkaistavaan 2020 Legacy of Good -yritysraporttiinsa on jatkumoa yrityksen pitkäaikaiselle työlle yhteiskunnan, ihmisten ja ympäristön hyväksi. Vuoden 2018 (4.2.2017–2.2.2018) toimintaa tiivistävä raportti on Dellin julkinen sitoumus auttaa ihmisiä menestymään teknologian avulla. Tämä tarkoittaa käytännössä sekä investointeja ympäristövaikutuksia pienentäviin innovaatioihin että toimia läpinäkyvän toimitusketjun luomiseen, monimuotoisen työympäristön takaamiseen sekä kehittyvien yhteisöjen tukemiseen.

”Yritysvastuuraporttimme kertoo mahdollisuuksista, joita ihmisten ja teknologian yhteistyöllä voidaan saavuttaa. Yrityksillä on suuri vastuu innovoida ja rakentaa kestävämpää tulevaisuutta. Asiantuntijuutemme toimitusketjujen kehittämisessä sekä kierrätysinnovaatiomme merimuovin ja kullan hyödyntämisessä ovat luoneet meille ainutlaatuisen mahdollisuuden toimia alamme edelläkävijänä. Olemme hyvässä vauhdissa ja sitoutuneita jatkossakin etsimään uusia tapoja hyödyntää osaamistamme ja voimavarojamme yhteisen hyvän edistämiseksi niin maailmanlaajuisesti kuin koti-Suomessa”, sanoo Dell EMC:n markkinointijohtaja Päivi Kivikoski.

Kestävää suunnittelua ja innovaatioita

Siirtyminen kiertotalouteen on edellytys inhimilliselle kehitykselle. Dell on toiminut alansa pioneerina useissa aloitteissa:

  •  Suljettu kierto: Raportoituna ajanjaksona Dell toi Euroopassa suljetun kierron muovit tuotteisiinsa, mikä johti yli 15 000 elektroniikkajätekilon uudelleenkäyttöön. Yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa Dell on kierrättänyt yli 10 miljoonaa kiloa muovia ja kultaa uusiksi tietokoneiden osiksi. Yritys on myös käyttänyt kumulatiivisesti tarkasteltuna yli 30 miljoonaa kiloa kierrätettyä materiaalia tuotteissaan vuodesta 2013 lähtien, ja on aikataulussa vuodelle 2020 asettamassaan tavoitteessa kierrättää yli 50 miljoonaa kiloa.
  •  Kullan kierrätys: Trucostin tutkimuksen mukaan kullan kierrättämisellä on jopa 99 % pienempi ympäristövaikutus kuin perinteisesti louhitulla kullalla. Yhdessä näyttelijä Nikki Reedin perustaman Bayou with Love -koruvalmistajan kanssa Dell on kierrättänyt elektroniikkajätteestä ylijäänyttä kultaa Dell Latitude 5285 2-in-1 -kannettavasarjan kovalevyihin ja The Circular Collection -korusarjaksi.
  •  Elektroniikkajätteen maailmanlaajuinen seuranta: Tänä vuonna Dell seuraa elektroniikkajätteen kierrätystä maailmanlaajuisesti yhteistyössä Basel Action Networkin (BAN) kanssa.
  •  Taistelu merimuoveja vastaan: Dell kierrättää vesiväyliltä ja rannoilta kerättyä muovia Dell XPS 13 2-in-1 -laitteen pakkauksiin. Palkittu pakkausinnovaatio laajenee XPS-sarjassa sekä muuhun yritystuoteportfolioon myöhemmin tänä vuonna. Toiminnan vaikuttavuuden kasvattamiseksi Dell on kumppanoitunut merten suojeluun erikoistuneen Lonely Whale -säätiön kanssa perustamalla NextWave-nimisen johtavien yritysten yhteenliittymän. Työryhmä pyrkii laajentamaan merimuovien hyödyntämisen mahdollisuuksia. Lisäksi sen tavoitteena on estää 66 miljoonaa muovipulloa vastaava määrä muovia pääsemästä meriin viiden vuoden aikana.

Läpinäkyvä toimitusketju takaamaan hyviä työolosuhteita

Dell on myös sitoutunut pitämään yllä innovatiivisia, monipuolisia, eettisiä ja läpinäkyviä toimitusketjuja, jotka takaavat ihmisille hyvät työolosuhteet ja toimittajille kestävän toimintatavan. Dellin toimiin kuuluvat muun muassa:

  •  Uusi virtuaalisen todellisuuden kokemus, joka sallii käyttäjien vierailla oikeassa tehtaassa sekä tarkastella työntekijöiden olosuhteita ja asiakkaiden ja työntekijöiden välistä vuorovaikutusta. 360-videot ovat katsottavissa Dellin verkkosivuilla.
  •  Dell on investoinut yli 2,5 miljardia euroa nais- ja vähemmistöomisteisiin sekä pieniin toimittajiin viimeisen kuuden vuoden aikana.
  •  Yli 200 000:n Dellin tuotantoketjun työntekijän työtunteja valvotaan viikkotasolla työtuntien seurantaohjelmalla.
  •  Dellin kaksi kertaa vuodessa julkaisemat toimitusketjun vastuullisuuteen liittyvät raportit voi lukea täällä.

Lue lisää Dellin taistelusta maailman muoviongelmaa vastaan, toimista läpinäkyvämmän toimitusketjun aikaansaamiseksi sekä siitä, miten Dell edistää ihmisten hyvinvointia englanninkielisestä tiedotteesta.

Lisätietoa:

Lisätietoja:

Päivi Kivikoski, markkinointijohtaja, Dell EMC, +358 40 6358 768, paivi.kivikoski(at)dell.com

About the Author: Dell Technologies