Tiedote 13.12.2017: Dell ja Lonely Whale -säätiö kutsuvat kokoon yrityksistä koostuvan työryhmän merten roskaantumistilanteen ratkaisemiseksi

Yhteenliittymä luo mailman ensimmäisen kaupallisen merten muovien ja nailonin toimitusketjun

  • Dell ja Lonely Whale -säätiö julkistavat yhdessä johtavien yritysten kanssa eri teollisuudenalojen yhteenliittymän, jonka tavoitteena on lisätä merten muovin hyödyntämistä tuotannossa
  • Lonely Whale -säätiö kutsuu ryhmän kokoon tarkoituksenaan luoda ensimmäinen maailmanlaajuinen, skaalautuva ja operatiivinen toimitusketju, joka YK:n ympäristöohjelman tuella vähentää mereen päätyvän muovin ja käytettyjen kalaverkkojen määrää
  • Kukin yritys on sitoutunut testaamaan meriperäisen muovin käyttöä tuotteissaan ja vähentämään sen käyttöä toiminnassaan ja toimitusketjussaan
  • Tavoitteena on estää 66 miljoonaa muovipulloa vastaava määrä muovia pääsemästä meriin seuraavina viitenä vuotena

Dell ja merten suojeluun erikoistunut Lonely Whale -säätiö yhdessä johtavien yritysten kanssa muodostavat yhteenliittymän ensimmäisen kaupallisen meriperäisen muovin ja nailonin toimitusketjun kehittämiseksi. NextWave-nimellä kulkevassa aloitteessa mukana olevat yritykset ovat General Motors, Trek Bicycle, Van de Sant, Humanscale, Bureo ja Herman Miller. Perustajajäseniä ovat myös YK:n ympäristöohjelma, 5Gyres Institute, Zoological Society of London sekä New Materials Institute.

Noin 8 miljoonaa tonnia muovijätettä pääsi meriin vuonna 2010, ja jos trendi jatkuu, vuonna 2025 niissä on jo 150 miljoonaa tonnia muovia. Tämä on uhka niin meren ekosysteemille, kaloille ja koralleille kuin muillekin merilajeille ja ihmisille.

Nyt luotava malli vähentää meriin päätyvän muovin määrää ja luo taloudellista ja sosiaalista hyötyä useille sidosryhmille. Työryhmä varmistaa, että syntyvällä toimitusketjulla on tarvittavat perusta ja tuki, jotta se voi vastata kysyntään, ja on globaalisti hyväksyttyjen eettisten, sosiaalisten ja ympäristöstandardien mukainen.

Lonely Whale -säätiö kokoaa työryhmän, ja merten roskaantumisen ja terveyden parissa toimivat tiedemiehet ja lähettiläät neuvovat kestävän mallin kehittämisessä. YK:n ympäristöohjelma tukee mallia yksityisen sektorin kumppaneiden allekirjoittaman Clean Seas -kampanjan avulla.

Työryhmä odottaa, että se voi estää yli 6 miljoonaa kiloa muovi- ja nailonjätettä pääsemästä meriin viiden vuoden aikana, mikä vastaa määrältään 66 miljoonaa vesipulloa.

Jäsenyritykset ovat myös sitoutuneet muovijätteen vähentämiseen omassa toiminnassaan. Ne muun muassa arvioivat oman muovijalanjälkensä ja lopettavat tai merkittävästi vähentävät kertakäyttöisen tai kierrätettäväksi kelpaamattoman muovin käyttöä.

Aloite on jatkoa Dellin ja Lonely Whale -säätiön yhteistyölle. Vuonna 2015 Dell aloitti yhteistyön Adrian Grenierin, Lonely Whale -säätiön perustajan, kanssa opastaakseen yrityksiä ja kuluttajia merten muovien vaaroista Lonely Whale VR -esimerkin avulla. Dell julkaisi ensimmäisen merten muovista tehdyn pakkauksensa keväällä 2017. Kesäkuussa Dell ja Lonely Whale puhuivat YK:lle sen 7 U.N. Ocean -konferenssissa, jossa Dell antoi sitoumuksensa YK:n kestävän kehityksen 14. tavoitteeseen.

Dell tukee kierrätystaloutta osana sen 2020 Legacy of Good -ohjelmaa.

Lisätietoja aloitteesta täällä.

Lue lisää Dellin työstä merten muovien parissa täällä.

Muita linkkejä

Lisätietoja: Päivi Kivikoski, markkinointijohtaja, paivi.kivikoski(at)dell.com, puh. 040 635 8768

About the Author: Dell Technologies