Tiedote 12.3.2020: Dell Technologiesin tutkimus: Kyberiskut ja tietosuojan katkokset koettelevat lähes kaikkia organisaatioita, 5G ja tekoäly luovat uusia riskejä

Dell Technologies on julkaissut joka toinen vuosi toteutettavan Global Data Protection Index 2020 Snapshot -tutkimuksensa. Tuhannen 15 maasta olevan IT-päättäjän mielipiteitä kartoittanut tutkimus paljastaa yritysten keskeisimmät tietojen suojaamista koskevat ongelma-alueet.

Tiivistelmä:

  • Organisaatioiden hallittavana olevan datan määrä on keskimäärin 13,53 petatavua. Määrä on kasvanut 831 prosenttia vuodesta 2016.
  • 82 prosenttia organisaatioista on kärsinyt jonkinlaisista tietoon liittyvistä häiriöstä viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana (vuonna 2018 vastaava luku oli 76 %).
  • Yli puolet organisaatiosta ei tahdo löytää riittäviä tiedonsuojausratkaisuja uusille teknologioille kuten 5G:lle ja reunalaskentaratkaisuille (67 %) sekä tekoälyn ja koneoppimisen vaatimille alustoille (64 %).
  • Suomessa valtaosa IT-palveluista ostetaan palveluntuottajilta, jolloin palvelun käyttäjän on tärkeää varmistaa, että tarjotut tiedonsuojausratkaisut muodostavat kokonaisuuden, jossa palautuminen on mahdollista kaikilta palvelualustoilta yhtenäisesti.

Global Data Protection Index 2020 Snapshot -tutkimuksen mukaan yrityksillä on vuonna 2020 hallittavanaan keskimäärin 13,53 petatavua tietoa. Hallittavan tiedon määrä on kasvanut 40 prosenttia vuodesta 2018 ja 831 prosenttia vuodesta 2016. Merkittävin uhka kaikelle tälle tiedolle on häiriöiden jatkuvasti kasvava määrä kyberhyökkäyksistä datan katoamiseen ja järjestelmäkatkoksiin: suurin osa organisaatioista (82 %) on kärsinyt jonkinlaisista häiriöistä viimeisen 12 kuukauden aikana.

Myös häiriöiden aiheuttamat kustannukset kasvavat hälyttävästi. Tutkimuksen mukaan tiedonkulun keskeytyksistä syntyneet kustannukset yrityksissä (keskimäärin noin 700 000 euroa) kasvoivat 54 prosenttia vuodesta 2018, ja tietojen menetyksestä syntyneet kustannukset (keskimäärin lähes 900 000 euroa) kasvoivat nekin vajaa pari prosenttia.

Häiriöt ja niiden aiheuttamat kustannukset ovat arkipäivää myös Suomessa. Iikka Salmi Dell Technologiesilta muistuttaa, että tietoa on kaikkialla, se on bisneskriittistä, ja sen hallinta on kompleksista.

”Suomessa valtavan suuri osa IT-toiminnoista on ulkoistettu, mikä on luonut Suomeen joukon alihankintakumppaneita, joilla on vankkaa tiedonsuojausosaamista, viimeisin teknologia käytössään sekä uusimmat innovatiiviset palvelut tarjottavanaan. Yritysten vastuulla on valita oikeat kumppanit, eikä tehdä valintoja vain budjetti edellä.”

Uudet teknologiat haastavat olemassa olevat tiedonsuojausratkaisut

Tutkimuksen mukaan lähes kaikki yritykset investoivat ainakin jossain määrin uusiin teknologioihin kuten pilvinatiiveihin sovelluksiin (58 %), tekoälyyn ja koneoppimiseen (53 %), SaaS-sovelluksiin (51 %), 5G:hen ja reunalaskentaratkaisuihin (49 %) sekä IoT-ratkaisuihin (36 %). Nämä teknologiat tuovat yrityksille arvoa. Siitä huolimatta jopa 61 prosenttia vastaajista arvelee niiden olevan riski tiedonsuojauksen kannalta.

Vastaajien suuri enemmistö (81 %) onkin sitä mieltä, että heidän nykyiset tiedonsuojausratkaisunsa eivät vastaa liiketoiminnan tulevaisuuden tarpeisiin. Erityisesti vastaajia huolestuttaa tietojen palauttaminen luotettavasti verkkohyökkäyksen (69 %) tai tietojen menetyksen (64 %) jälkeen, paikallisten tiedonhallintaa koskevien säädösten oikeaoppinen noudattaminen (62 %) sekä varmuuskopiointia ja tietojen palauttamista koskevan palvelutason säilyttäminen (62 %).

Noin 80 prosenttia organisaatioista ostaa tiedonsuojausratkaisuja ainakin kahdelta eri palveluntarjoajalta. Tämä on huolestuttavaa, sillä tutkimuksen mukaan useampaa kuin yhtä palveluntarjoajaa käyttävillä on lähes kaksinkertainen vaara joutua sellaisen tietortuvahyökkäyksen kohteeksi, jonka seurauksena organisaatiolla ei ole pääsyä omaan dataansa. Myös keskeytysten aiheuttamat taloudelliset vaikutukset ovat suuremmat, kun palveluntarjoajia on käytössä enemmän kuin yksi.

”Suomessa on tavallista, että ulkoistuskumppaneita on useita. Eri kumppanit hallinnoivat kukin itsenäisesti tiettyjä bisneskriittisiä tiedon osa-alueita, ja tämä siiloutuminen aiheuttaa merkittäviä riskejä. Parhaiten varautuneita yrityksiä ovat ne, joilla on kyky palautua monella alustalla, ja joka on osannut sitoa eri toimittajansa yhteen”, Iikka Salmi sanoo.

Tiedon suojaus kietoutuu pilveen

Pilvipalveluiden käyttö yleistyy jatkuvasti. Vastaajista 43 prosenttia kertoi käyttävänsä julkista pilveä, 42 prosenttia hybridipilveä ja 39 prosenttia yksityistä pilveä asennusympäristönä uusille sovelluksille.

Pilvipalveluiden käytön yleistyessä myös tietosuojaratkaisujen toimittajalta odotetaan entistä enemmän: 85 prosenttia tutkimukseen osallistuneista yrityksistä sanoi, että on erittäin tärkeää tai jopa välttämätöntä, että tiedonsuojauskumppani pystyy suojaamaan myös pilvinatiiveja sovelluksia. Julkisen pilven kautta uusia sovelluksia käyttöön ottavista yrityksistä 56 prosenttia uskoo, että luotettavampi tiedonsuojaus on näiden sovellusten ensisijainen etu.

Dell Technologies Global Data Protection Index 2020 Snapshot on jatkoa aiemmille vuosina 2014, 2016 ja 2018 tehdyille vastaaville tutkimuksille. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää pilvisiirtymän ja kehittyvien teknologioiden vaikutusta yritysten tiedonsuojausvalmiuksiin. Tutkimus tehtiin marras-joulukuussa 2019, ja siihen osallistui tuhat IT-päättäjää 15 maasta ja 14 eri toimialalta. Yhdysvalloista, Iso-Britanniasta, Ranskasta, Saksasta ja Kiinasta oli 100 vastaajaa, ja Meksikosta, Brasiliasta, Etelä Afrikasta, Yhdistyneistä Arabiemiirikunnista, Italiasta, Australiasta, Japanista, Etelä Koreasta, Intiasta ja Singaporesta oli 50 vastaajaa kustakin. Tutkimuksen toteutti Vanson Bourne.

Dell Technologies (NYSE:DELL) auttaa organisaatioita ja yksilöitä rakentamaan digitaalista tulevaisuutta ja muuttamaan tapaansa työskennellä ja elää. Uudella tiedon aikakaudella Dell Technologies tarjoaa asiakkailleen toimialan laajimmat ja innovatiivisimmat teknologiaratkaisut ja -palvelut.

Lisätietoja englanniksi verkossa: Global Data Protection Index 2020 Snapshot sisältää infograafin sekä linkit edellisvuosien tutkimustuloksiin.

Lisätiedot:

Iikka Salmi
johtaja, tiedonsuojausratkaisut, Dell Technologies
Iikka.salmi(at)dell.com
+358 40 149 2391

Päivi Kivikoski-Lahtinen
markkinointijohtaja, Dell Technologies
paivi.kivikoski(at)dell.com
+358 40 635 8768

Dell Technologies

About the Author: Dell Technologies