Siis mitä – onko puolella yritysjohtajista pussi päässä?

Miltä yrityksesi näyttää kolmen vuoden päästä? Puolet yritysjohtajista ei osaa vastata tuohon simppeliin kysymykseen. Suuntaa muuttavat nopeat liikkeet kilpailukentässä. Murrosvaiheessa tarvitaankin joustavuutta paitsi yrityksen strategiatyöhön myös sen tietotekniikka-alustan kehittämiseen.

Digitaalinen murros kiihtyy ja koskettaa jokaista toimialaa. Entinen rakennusteollisuudessa toimiva puusepänteollisuuden yritys kehittää tuotteen, jossa ilman laaduntarkkailu integroidaan ikkunan kehykseen. Ruokaostokset toimitetaan tilauksen perusteella kotiin. Koti muuttuu lomalla vuokrattavaksi hotellihuoneeksi.

Modernit teknologiat toimivat erinomaisena vauhtipyöränä kiihdyttäessään yritysten muutosta kohti tulevaisuuden visioita. Yritysmaailmassa pelkkä vauhti ei kuitenkaan riitä, vaan täytyy tietää muutoksen suunta ja määränpää. Siksi digitaaliseen murrokseenkin täytyy valmistautua ottamalla päämäärätietoisia ja tukevia askeleita kohti uutta.

Yritystoiminnan kokonaisvaltaista digitaalista muutosta on hankala lähteä toteuttamaan, ellei samalla huolehdita tietoteknisen ympäristön kehittämisestä. Liiketoiminta on yhtä kuin IT ja IT on yhtä kuin liiketoiminta yhä useammalle yritykselle.

Moderni liiketoiminnan palvelualusta joustaa tulevaisuuden mutkissa

Perinteisesti IT-organisaatio käyttää 90 % resursseistaan ja ajastaan siihen, että valot pysyvät päällä eli olemassa olevat työkalut toimivat. Investointeja näihin järjestelmiin ei haluta nostaa, vaan pikemminkin vähentää. Toimintoja täytyykin tehostaa, jotta IT pystyy tarjoamaan parempaa, nopeampaa ja edullisempaa palvelua asiakkailleen.

Tehostamisen tavoitteena on alentaa kiinteitä kustannuksia, jolloin rahaa jää investoitavaksi liiketoiminnan kannalta oleellisiin digitaalisiin innovaatioihin ja ratkaisuihin. Modernisoimalla ja automatisoimalla toimintojaan IT-osasto pystyy parhaimmillaan muuntautumaan pakollisesta kuluerästä organisaationsa innovaatioalustaksi.

Traditionaalisessa tietokonesalissa voi olla kolmekin eri palveluntarjoajaa, joista yksi rakentaa tietoverkot tiedon valtateiksi, toinen pystyttää servereitä tiedon käsittelyä varten ja kolmas pitää yllä tiedon tallennusympäristöä. Muutostilanteessa vaatii pitkää pinnaa, ennen kuin kolmen toimijan yhteistyön hedelmä on organisaation käytettävissä.

Yhden luukun periaatteella toimitettavan palvelualustan edut konkretisoituvat nopeampana palveluna, lyhyempinä toimitusaikoina ja ennustettavina kustannuksina.

Liiketoimintakriittiset sovellukset oman salin suojiin

Uusien liiketoimintamallien ytimessä on data, joka on yrityksen kultaharkko. Tämän houkuttelevasti kiiltelevän omaisuuden perässä on moni, minkä takia se täytyy suojata. Viime vuosina vallalla ollut suuntaus viedä kaikki tieto pilveen on kääntynyt päälaelleen.

Liiketoimintakriittisten sovellusten dataa pyöritetään yhä useammin omissa konesaleissa.

On tärkeää miettiä, mikä on liiketoiminnan ydintä, mitä halutaan pitää omassa hallinnassa ja onko oma tietotekninen ympäristö siinä kunnossa, että se taipuu liiketoiminnan tavoitteiden mukaan.

Dell EMC pystyy rakentamaan organisaation IT:stä liiketoiminnan palvelualustan. Moderni liiketoiminnan palvelualusta tarjoaa palvelua:

  • josta maksetaan käytön mukaan
  • jota saa silloin, kun tarvitsee
  • jossa liiketoimintakriittinen tieto on turvassa ja
  • kaivattu ympäristö on nopeasti ylhäällä.

Liiketoiminnan palvelualustan on oltava joustava ja skaalattavissa, jotta se pystyy kustannustehokkaasti mukautumaan liiketoimintaympäristön muuttuvien tarpeiden mukaan. Vasta sitten, kun IT-ympäristö palvelee liiketoimintaa ja joustaa tulevaisuuden mutkissa, voidaan rohkeasti lähteä kehittämään ja kokeilemaan uusia liiketoiminnan tapoja.

About the Author: Dell Technologies