Pilven aikakaudella data nousee yritysten strategian kulmakiveksi

Pilvestä on puhuttu pitkään, mutta todellisuudessa vasta nyt on menossa iso pilven käyttöönotto. Kun dataa ja sovelluksia viedään pois omasta konesalista, matkalla on monta sudenkuoppaa, joihin on helppo kompastua.

Pilvestä haetaan yleensä kustannustehokkuutta ja esimerkiksi parempaa kykyä vastata kuormapiikkeihin. Nämä arvokkaat edut voivat kuitenkin jäädä saamatta, jolloin tuloksena voi olla isoja pettymyksiä.

”Näin käy, jos vain työnnetään tavaraa pilvikauppiaan ympäristöön, eikä oteta ennakkoon selkoa, mihin oikein sitoutuu, mikä on palveluntuottajan palvelutasolupaus ja miten käy esimerkiksi tietoturvalle. Sovellusten käyttökokemus voi kärsiä tai yritys voi maksaa itsensä kipeäksi”, sanoo Harri Vähäkangas, Dell Technologiesin tallennusratkaisujen myyntijohtaja.

”Kun pilven etuja sitten lähdetään hakemaan, täytyy suunnitella sekä teknologisesti että operatiivisesti, mitä pilvisiirtymä käytännössä tarkoittaa ja mitä se vaati”, hän jatkaa.

Hän muistuttaa, että oma konesali on ollut turvallinen ja suljettu paikka toiminnalle, jota on ollut melko selkeä hallinnoida ja ylläpitää. Se ei kuitenkaan enää täytä digitalisaatiokehityksen ja liiketoiminnan ketteryyden vaatimuksia eikä jousta samalla tavalla kuin pilvi.

Datan arvo suunnittelun lähtökohdaksi

Harri Vähäkangas pohtii, kuinka pilvi pakottaa vaihtamaan koko näkökulman täysin erilaiseksi kuin perinteisissä konesaleissa. Aikaisemmin on esimerkiksi voitu pitää tärkeänä datan tallentamista ja syynätä yksityiskohtia, kuten massamuistien suorituskykyä.

”Nyt emme enää puhu siitä, että tarvitaan tietyllä nopeudella pyöriviä kiekkoja. Huomio siirtyy ihan toisaalle”, hän sanoo.

Mistä siis kannattaisi lähteä liikkeelle?

”Datan arvosta. Se on ratkaiseva muutos verrattuna entiseen tapaan rakentaa tietotekniikan arkkitehtuuri. Dataan täytyy suhtautua strategisena resurssina ja sitä pitää luokitella sen arvon perusteella, eli mikä on kriittistä ja mikä ei. On perusjuttu miettiä, mikä vaikutus sillä on liiketoimintaan, maineeseen ja markkina-asemaan, jos tietty data ei yhtäkkiä olekaan saatavilla. Datan arvosta pitää johtaa riskienhallinnan strategia ja rakentaa tiedon arkkitehtuuri”, Vähäkangas sanoo.

Käytännössä pitää mallintaa, missä kaikkialla dataa syntyy, miten ja kuinka paljon, mihin tarkoituksiin sitä kerätään sekä miten ja minne dataa pitää integroida. Tämän perusteella sitten ratkaistaan, missä mikäkin data on järkevä käsitellä ja tallentaa, sekä miten dataa suojataan.

Monesti data on elinehto organisaation eri toiminnoille, mutta datan määrä, merkitys ja ominaisuudet myös muuttuvat koko ajan teknisen kehityksen seurauksena. Hyvä esimerkki on teollisuuden käytössä yleistyvä IoT eli esineiden internet. Koneita, laitteita ja rakennuksia varustetaan suurella määrällä erilaisia sensoreita, jotka keräävät reaaliajassa dataa niin laitteiden operointia kuin kunnonvalvontaa ja ennakoiva huoltoa varten. Datamassoja viedään myös koneoppivien algoritmien jatkojalostukseen ja analysointiin tuotekehityksen ja liiketoimintajohdon tarpeisiin.

Harri Vähäkangas toteaa, että tyypillisessä tehdasympäristössä sensoridatan volyymi on valtava ja sitä syntyy paljon jatkuvana virtana. Jos koko datamassan vie päätä pahkaa pilveen, voi hyvin äkkiä syntyä ongelmia tallennuksen kustannuksista ja tiedonkulun viiveestä eri suuntiin. Kustannustehokkuus vaatii prosessointia paikan päällä ennen kuin pilveä kannattaa hyödyntää.

Edessä odottaa hybridimaailma

”Meillä Dellillä data-ajattelu lähteekin siitä, että data kulkee perinteisestä ytimestä eli konesalista pilveen ja edgeen eli laskentaan reunalla. Pystymme rakentamaan alustakerroksen näistä kolmesta formaatista jokaiseen ja takaamaan pääsyn ja tietoturvan”, Vähäkangas kertoo.

Vaikka pilvisiirtymä on tapahtumassa odotettua paljon hitaammin, Harri Vähäkangas on silti vakuuttunut siitä, että pilvi väistämättä voittaa omat konesalit.

”Yhtenä päivänä vain todetaan, että nyt enemmistö datasta on pilvessä. Esimerkiksi tutkimusyhtiö IDC ennustaa, että tämä päivä tulee parin vuoden kuluttua, ja itsekin uskon siihen. Olennaista on mukauttaa teknologiakerros yrityksen oman digitalisaation tarpeisiin. Uskon hybridimaailmaan. Silti tulee aina olemaan applikaatioita, jotka yrityksen on parempi pitää omissa datakeskuksissa ja loput haetaan eri pilvistä”, hän sanoo.

Katso ja kuule, mitä Harri Vähäkangas kertoo tiedolla johtamisesta ja tietostrategiasta Transformational Talks -videolla https://www.delltechnologies.com/fi-fi/blog/tiedolla-johtaminen-ja-tietostrategia/

Harri Vähäkangas

About the Author: Harri Vähäkangas

Harri Vähäkangas vastaa konesaliratkaisujen myynnistä Dell Technologiesilla, jossa hän on työskennellyt vuodesta 2018. Sitä ennen, lähes 30 vuoden ajan, hän on työskennellyt lukuisissa rooleissa - asiantuntijana, konsulttina ja johtajana - muissa teknologia-alan yhtiöissä niin kotimaan kuin kansainvälisissäkin toiminnoissa.