Oletko valmis? Näin ihmisen ja teknologian kumppanuus vaikuttaa työhön ja liiketoimintaan vuonna 2030

Paine digitalisoitua nostaa hikikarpaloita monen liiketoimintapäättäjän otsalle. Se, miten uusien teknologioiden kehitys tulee vaikuttamaan liiketoimintaan, on monelle vielä hämärän peitossa. Dell Technologiesin Digital Information Index -tutkimuksen mukaan jopa puolet liiketoimintapäättäjistä ympäri maailmaa ovat epävarmoja siitä, miltä heidän toimialansa näyttää seuraavan kolmen vuoden päästä. Puolet heistä myös pelkää, ettei heidän yrityksiään ole enää olemassa 3–5 vuoden kuluttua.

Dell Technologies selvitti yhteistyössä Institute for the Futuren (IFTF) kanssa, miten uudet teknologiat ja ennen kaikkea ihmisen ja teknologian välinen kumppanuus tulisi vaikuttamaan yhteiskuntaan ja liiketoimintaan vuonna 2030. Tuoreen raportin mukaan teknologian ja ihmisten välisen vuorovaikutuksen mullistuminen tarjoaa merkittäviä mahdollisuuksia yrityksille, jotka osaavat hyödyntää uutta teknologiaa.

Työt eivät lopu – työ itsessään muuttuu merkittävästi  

Yleinen keskustelu teknologian kehityksestä ja sen vaikutuksista yhteiskuntaamme pyörii usein kahden ääripään ympärillä. Toisaalta maalaillaan uhkakuvia siitä, että koneet vievät työpaikat. Toinen näkökulma sen sijaan luo optimistisia olettamuksia siitä, miten teknologiasta odotetaan ihmelääkettä lähestulkoon kaikkiin yhteiskunnallisiin ja ympäristöllisiin ongelmiin.

Hyödyllisempää olisi keskittyä siihen, millainen ihmisten ja teknologian suhde tulee olemaan tulevaisuudessa ja miten siihen tulisi valmistautua. Keskeistä onkin ymmärtää, että kehitys ei merkitse ihmisten töiden loppumista, mutta työ itsessään tulee muuttumaan merkittävästi. The New Era of Human-Machine Partnerships -raportti arvioi, että 85 % niistä töistä, joita tämän päivän opiskelijat tekevät vuonna 2030, ei ole vielä edes keksitty.

Mullistavia vaikutuksia liiketoimintaan  

Teknologioiden kehityksen myötä ihmiset luovat syvempiä suhteita ja riippuvaisuuksia koneisiin. Tämä ei ainoastaan automatisoi ja koordinoi elämäämme, vaan vaikuttaa olennaisesti myös liiketoimintaan; siihen, miten yritykset löytävät osaajia, hallinnoivat tiimejä, tarjoavat tuotteita ja palveluita ja tukevat ammatillista kehitystä.

Organisaatiot alkavat automatisoida työn resursointia ja rekrytointeja. Kyky hallinnoida sekä fyysisiä että henkilöstöresursseja antaa mahdollisuuden käyttää niitä tehokkaasti sen mukaan, miten ja missä niitä tarvitaan. Tämä tekee organisaatioista entistä ketterämpiä ja kilpailukykyisempiä ja parantaa kannattavuutta.

Uudella aikakaudella organisaatioilla on mahdollisuus palkata parhaimmat osaajat työn mukaan mistäpäin maailmaa tahansa. Ihmisten taidoista ja kyvyistä tulee haettavaa tietoa maineohjelmien, tiedon visualisoinnin ja älykkään analytiikan avulla.

Kuluttajat mukautuvat teknologian kehitykseen ja oppivat vaatimaan, että heidän tarpeensa täytetään tarkasti ja reaaliaikaisesti. Tämä on iso mahdollisuus organisaatioille, jotka pystyvät automaatiota hyödyntämällä etsimään oikeat asiakkaat ja tarjoamaan heille oikeita tuotteita juuri silloin, kun he haluavat.

Miten organisaatioiden tulisi valmistautua menestyäkseen uudella aikakaudella?

Teknologisten valmiuksien kehittäminen on avainasemassa organisaatioiden menestyksen kannalta. Valmistautuminen kannattaa aloittaa nyt. Mikään näistä mullistavista teknologisista kehitysaskelista ei kuitenkaan tapahdu yhden yön aikana. Kun huolehdit siitä, että yrityksesi IT-ympäristö on valmis tulevaisuuteen, saat hyödyt irti lyhyellä aikavälillä ja turvaat organisaatiosi tulevaisuuden pitkässä juoksussa.

Lisäksi on tärkeää panostaa siihen, että organisaatiosi avainhenkilöt ovat ajan tasalla teknologisesta kehityksestä ja sen vaikutuksista yhteiskuntaan ja liiketoimintaan. IFTF-tutkimuksessa perehdytään kattavasti muun muassa robotiikkaan, keinoälyyn, koneelliseen oppimiseen, virtuaalitodellisuuteen, lisättyyn todellisuuteen ja pilvilaskentaan.

Jos lähestymme tulevaa vuosikymmentä siitä näkökulmasta, että ihmisten ja teknologioiden välinen kumppanuus ylittää omat rajoituksemme ja hyödyntää molempien osapuolien vahvuuksia, voimme alkaa luoda uudenlaista ja vaikuttavaa tulevaisuutta. Voiko tulevaisuus olla enää kiehtovampaa?

About the Author: Dell Technologies