Näin teet organisaatiostasi tulevaisuusorientoituneen

Työn tulevaisuusstrategian toteuttaminen ei ole helppoa, mutta sen huomiotta jättäminen ei ole vaihtoehto.  Sellaiset yritykset, joissa ajatellaan, ettei työn tulevaisuus kosketa niitä, ovat vaarassa jäädä penseiden vastustajien leiriin. IDC:n tutkimusten mukaan tällainen vastustava asenne on pitkällä aikajänteellä kestämätön mille tahansa organisaatiolle koosta ja alasta riippumatta.

Työn tulevaisuusstrategia on onnistuneen digitaalisen muutosstrategian kulmakivi.

Seuraavat IDC:n neuvot on tarkoitettu organisaatioille, jotka haluavat olla tulevaisuusorientoituneita.

IT-osastoille

 • Lähestykää teknologioita laajasta näkökulmasta. Miettikää, millaiseen toimintaan uusi ratkaisu voisi kannustaa ja millaista toimintaa se puolestaan voisi vähentää. Näihin kysymyksiin annettujen vastausten tulisi sopia yrityksen yleiseen kulttuuriin ja strategisiin linjoihin.
 • Rohkaiskaa uusien teknologioiden käyttöönottoon pelillistämisen avulla (pitämällä kilpailuja ja pistetilastoja) ja jakamalla palkintoja voittajille.
 • Pitäkää luottamusta yllä työntekijöiden keskuudessa. Muuttakaa IT-käytäntöjänne johtamisesta ja valvomisesta yhteistyön ja vaikuttamisen suuntaan.
 • Laatikaa hyvää ja turvallista digikäyttäytymistä koskevat ohjeistukset ja periaatteet.
 • Luokaa riskien varalta käytänteet, joita on mahdollista mukauttaa yksilöllisesti työntekijän työuran
 • Viestikää selkeästi ja tiedottakaa työntekijöiden valvontamekanismeista läpinäkyvällä tavalla.
 • Määritelkää, mitä toimintaa seurataan, ja asettakaa rajat työn ja vapaa-ajan digiympäristöjen välille.
 • Ottakaa käyttöön alusta, joka mahdollistaa asteittaisen siirtymisen legacy-järjestelmistä nykyaikaiseen tietohallintoon.
 • Kerätkää tietoa IT-järjestelmien automatisoinnin ja työntekijäkokemuksen edistämiseksi.
 • Tehkää yhteistyötä sellaisten vakiintuneiden ja luotettavien IT-alan toimijoiden kanssa, jotka ottavat
  tulevaisuuden vaatimukset huomioon ja pystyvät skaalautumaan yrityksen kasvavien tarpeiden

Kaikille toimijoille, joita työn tulevaisuus koskettaa:

Työn tulevaisuusstrategia edellyttää ylimmän tason johdon osallistumista sekä läheistä yhteistyötä tietohallinnon, liiketoiminnan ja henkilöstöhallinnon välillä. Strategiaa on tarpeen toteuttaa ylhäältä alaspäin, jotta työn tulevaisuusstrategiat voisivat synnyttää todellisia tuloksia liiketoiminnassa.

Vain tällä tavalla kulttuuri, strategia ja toiminta voivat olla samassa linjassa.

 • Edetkää käyttökokemusta pidemmälle ja ottakaa käyttöön työntekijäkokemukseen pohjautuva lähestymistapa. Työntekijöiden parhaat puolet voi tuoda esiin tukemalla työskentely-ympäristöä, jossa työntekijät tuntevat, että heitä arvostetaan ja heihin luotetaan. Loistava työntekijäkokemus johtaa loistavaan asiakaskokemuksen.
 • Panostakaa uudelleenkoulutukseen. Palkatkaa työntekijöitä, joilla on tunneälyä, kuten ongelmanratkaisutaitoja, empatiaa ja yhteistyötaitoja. Työntekijöiden arvojen on sovittava yhteen yrityksen strategian ja ajattelutavan kanssa.
 • Edistäkää innovaatiota mahdollistamalla eri toimintojen välinen yhteistyö. Pyytäkää kollegoita
  järjestämään aikaa ideoiden kehittelyä ja luovaa ajattelua varten.
 • Palkatkaa erilaisista taustoista tulevia työntekijöitä.
 • Monimuotoisuus ja osallistaminen edesauttavat työntekijöiden pitämistä yrityksessä ja ruokkivat
  työympäristön luovuutta.

Lue myös: Valmistaudu työn tulevaisuuteen ottamalla mallia parhaimmista

*) IDC IDC’s European Future of Work Survey, November 2018 (n = 386)

Sponsored by Dell Technologies and VMware

HALUATKO PYSYÄ AJAN TASALLA TÄMÄN SIVUSTON PÄIVITYKSISTÄ? TILAA UUTISKIRJE, SAAT LINKIT UUSIIN ARTIKKELEIHIN SÄHKÖPOSTIISI KERRAN VIIKOSSA. Tilaa uutiskirje tästä

About the Author: Dell Technologies