Miksi vastuullisuus usein unohdetaan tietotekniikkahankinnoissa?

Voimme lukea päivittäin uutisia kotimaisesta ja kansainvälisest mediasta ilmaston lämpenemiseen ja yritysten vastuulliseen – tai vastuuttomaan – toimintaan liittyen. Yksittäisellä kuluttajalla on mahdollisuus vaikuttaa asioihin omilla valinnoillaan, mutta ratkaisevassa asemassa tehtävien energiaratkaisujen lisäksi ovat yritykset ja organisaatiot.

Dellin yritysvastuuohjelma ottaa huomioon niin ihmiset kuin planeettammekin. Kehitämme jatkuvasti uusia keinoja säästääksemme ympäristöä ja ehkäistäksemme ilmaston lämpenemistä. Valmistamamme laitteet ovat energiatehokkaita, ja käytämme niiden valmistukseen käytetyistä laitteista talteen  otettua muovia ja kultaa. Ehkäisemme myös muovin päätymistä meriin kun käytämme rannoilta kerättyä muovia pakkausten valmistamiseen.

Saman tavoitteen eteen ponnistelevat myös monet kilpailiamme, ja uskomme, että jaamme heidän kanssaan yhteisen huolen: Miksi vastuullisuus ei näy vielä yritysten ja julkisten organisaatioiden kilpailutuksissa siinä määrin, kuin se voisi näkyä? Tutkimusten mukaan 55 prosenttia EU:n sisäisistä julkisista kilpailutuksista voitetaan yhä pelkällä hintakilpailulla.

Laadimme vastikään EU:lle aloitteen, jossa vetosimme Euroopan valtioihin ja IT-toimialaan, jotta  julkisiin it-hankintoihin käytettävät 45 miljardia suunnattaisiin kestäviin valintoihin. Jos EU:n jäsenvaltiot nostaisivat kestävän kehityksen painoarvoa IT-hankinnoissa, olisi sillä väistämättä merkittäviä vaikutuksia yhteiskuntaan ja ympäristöön. Samalla myös ostettujen tuotteiden ja palvelujen kokonaiskustannukset pienenisivät.

Suomi on vielä muita Pohjoismaita jäljessä vastuullisuuden huomioimisessa it-hankinnoissa. Eräs edelläkävijä tällä saralla on ollut Oulu, jonka tietoteknisiä palveluja tuottava Oulun Digi liikelaitos on pisteyttänyt ympäristöseikkoja osana kilpailutustaan jo useita vuosia. Oulun Digi liikelaitoksen kautta kulkee vuosittaian noin 3000 tietokonetta kaupungin organisaatioiden ja koulujen käyttöön.

”Laatu ja ympäristöasiat sen osana ovat olleet mukana kilpailutuksissamme jo usealla sopimuskaudella,” sanoo päätelaitepalveluiden vetäjä Petri Kaski. ”Oululla on laaja ja tavoitteellinen ympäristösuunnitelma, ja on luonnollista, että paljon energiaa ja luonnonvaroja kuluttavan tietotekniikan hankinnassa huomioidaan ympäristöarvot.”

Kilpailutuksessa pisteytetään hinta ja laatu. Molempien osuus kokonaispisteissä on 50 % ja pisteinä 50, jolloin kokonaispistemäärä on 100. Tämä tarkoittaa, että yksi laatupiste on hinnassa kahden prosentin arvoinen. Ympäristöarvoista voi saada maksimissaan 7,5 pistettä. ”Periaateessa ilman ympäristöpisteitäkin voi pärjätä, mutta se tarkoittaa, että hinnan tulisi olla 15 % muita alempi, joten käytännössä se taitaa olla aika mahdotonta,” toteaa Kaski. ”Muita laatutekijöitä ovat mm. toimitusajat, laitteiden kestävyys ja huoltotarve.”

Ympäristöseikkoina huomioidaan jätemäärä ja -laatu, laitteiden virrankulutus ja akun kesto, mittaustulokset ja dokumentit sekä valmistajan ympäristöohjelma. ”Akun keston ja virrankulutuksen mittaamme itse,” sanoo Kaski. Laatupisteytystä vertaillaan asiantuntijaryhmän voimin.

Oulussa ei ainakaan toistaiseksi huomioida sitä, miten paljon valmistajat käyttävät kierrätettyjä ja kierrätettäviä materiaaleja laitteissaan. ”Tietääkseni vain Dell tekee näin isossa mittakaavassa, joten laatutekijänä se vääristäisi kilpailua,” Kaski sanoo. Myöskään valmistajien alihankintaverkoston eettisyyttä ei toistaiseksi arvioida.

Pakkausmateriaalien osalta kokoonpuristumattomat muovit saavat heikommat pisteet pahviin ja kuitumateriaaleihin verrattuna. ”Dellin tapa käyttää meristä kerättyä muovia pakkauksissaan on erittäin hieno kierrätyksestä,” Kaski jatkaa.

Elektroniikkajätettä Oulun Tietotekniikka on onnistunut omilla toimillaan vähentämään vain kahteen kuormalavaan vuodessa. Käytetyt laitteet myydään nykyisille käyttäjille tai kuntalaisille, ja kierrätykseen päätyvät vain toimimattomat laitteet.

Lue lisää

CASE Oulu

Dellin vastuullisuus  

About the Author: Dell Technologies