Merimuovit hyötykäyttöön: Dell käyttää pakkauksissaan meriin kertyvää muovia

Dell käynnisti keväällä 2017 pilotin, jossa se toimittaa teknologiateollisuuden ensimmäiset pakkausalustat, joiden materiaalista 25 % on kierrätettyä merimuovijätettä. Pilottihanke tukee Dellin Legacy of Good -ohjelman tavoitetta käyttää 100-prosenttisesti kierrätettyä materiaalia pakkauksissaan vuoteen 2020 mennessä. Dell haluaa rohkaista toimialaansa kohti merimuovijätettä hyödyntävää tuotantoketjua .

Dell kierrättää vesiväyliltä ja rannoilta kerättyä muovia Dell XPS 13 2-in-1-laitteen uusiin pakkauksiin osana yhtiön laajempaa kestävän kehityksen toimitusketjustrategiaa. Ensimmäisen pilottivuoden aikanaohjelma tulee estämään yli 7000 kilon muovimassan päätymisen meriin.

Dell siirtyi merimuovipakkausten käyttöön toukokuun 2017 alussa. Yhtiö liittää pakkauksiinsa myös valistavaa tietoa kasvattaakseen maailmanlaajuista tietoisuutta merten ekosysteemin tervehdyttämiseen liittyvistä ratkaisuista. Varmistaakseen sen, etteivät pakkaukset päädy uudelleen meriin, Dell merkitsee uudet pakkausalustat No. 2 -kierrätyssymbolilla, joka osoittaa pakkausalustojen olevan kierrätettyä HDPE-muovia. Dellin pakkausyksikkö suunnittelee ja hankkii raaka-aineet siten, että yli 93 % pakkausten painosta muodostuu kierrätysmateriaaleista.

Merimuovin toimitusprosessi muodostuu useista vaiheista: Dellin kumppanit pysäyttävät muovin kulkeutumisen vesiväylillä ja rannikoilla ennen kuin se päätyy mereen. Tämän jälkeen merimuovi (25 %) prosessoidaan, jalostetaan ja lopuksi sekoitetaan kierrätettyyn HDPE-muoviin (75 %). Prosessin lopputuotoksena syntyvät muovirakeet muotoillaan uudelleen uusiksi pakkausalustoiksi, jotka toimitetaan pakattaviksi asiakastoimituksiin.

Dell on jo vuodesta 2008 lähtien käyttänyt kierrätettyä muovia työasemiensa valmistuksessa. Jo tammikuussa 2017 yhtiö saavutti vuodelle 2020 asettamansa tavoitteen siitä, että se käyttää 22 miljoonaa kiloa kierrätettyä materiaalia tuotteissaan. Dell on ensimmäinen – ja edelleenkin ainoa – yhtiö, joka valmistaa jätemuovista ja kierrätetystä hiilikuidusta valmistettuja tietokoneita ja näyttöjä.

Yhdessä Dellin yhteiskuntavastuun lähettilään Adrian Grenierin ja Lonely Whale -säätiön kanssa Dell on auttanut kasvattamaan ymmärrystä ja konkretisoimaan merten hyvinvointiin liittyviä asioita virtuaaliteknologian avulla. Hiljattain julkaistu tutkimus[1] kertoo, että 4,8 – 12,7 miljoonaa tonnia käsittelemätöntä muovijätettä päätyi meriin pelkästään vuonna 2010. Dell on julkaissut suunnitelman hankintastrategiastaan ja suunnitelmistaan kutsua kokoon eri teollisuusalojen työryhmän, joka nostaisi merimuovin puheenaiheeksi globaalissa mittakaavassa.

[1] J. R. Jambeck, R. Geyer, C. Wilcox, T. R. Siegler, M. Perryman, A. Andrady, R. Narayan, K. L. Law. Plastic waste inputs from land into the ocean. Science, 2015; 347 (6223): 768 DOI: 10.1126/science.1260352

About the Author: Dell Technologies