Älykäs automaatio mullistaa laitteen elinkaaren hallinnan

Tietokoneen elinkaaren hallinta on nyt ajankohtaista monesta syystä. Organisaatiot uudistavat IT-ympäristön hallintaa tavoitteenaan parantaa tuottavuutta ja käyttäjäkokemusta, jotta ne vastaisivat tarpeita pandemian jälkeisenä aikana. Mistä on oikein kyse, mitä välineitä uudistukseen on saatavilla ja mitä etua saa älykkäällä automaatiolla?

Kun alamme elää ”uudessa normaalissa”, myös käytäntöjä IT-maailmassa on järkevä uudistaa. Perinteisesti työntekijöiden tietokoneita on hallinnoitu työpaikan fyysisissä tiloissa. Malli toimi pitkään ja vielä äskettäinkin jotenkuten, mutta se tapahtui niin tuottavuuden kuin työntekijöiden tyytyväisyydenkin kustannuksella.

”PC-laitteiden elinkaaren hallinta täytyy käydä läpi uusin silmin, eikä vain siksi, että pandemia aiheutti muutoksia. Tätä edellyttävät tarve työskennellä ajasta ja paikasta riippumatta, digitaalisen työpaikan toteuttaminen, vastuullisuus sekä kokonaiskustannuksia koskeva ajattelumalli. Meillä Dellillä nähdään nyt paljon hyvin erityyppisiä asiakasorganisaatioita, joissa on oikeasti jo pysähdytty miettimään, mitä on tehtävä”, sanoo Jenni Vuorio, joka vastaa Dell Technologiesin päätelaitemyynnistä Suomessa.

Elinkaaren hallinta alkaa tietokoneen hankinnasta ja toimituksesta sen käyttäjälle. Tämän jälkeen se sisältää kaikki ylläpidon tarpeet käytön aikana. Lopuksi hallinta päättyy siihen, että laite poistetaan organisaation käytöstä.

Pandemian alkaessa riitti, että ylipäätään varmistettiin nopeasti mahdollisuus työskennellä etänä tietoturvallisesti. IT-politiikkojen muuttaminen ei vielä ollut näköpiirissä.

”Nyt kaikki eivät välttämättä palaakaan toimistolle, joten täytyy ratkaista, miten vastedes hoidetaan uusien tietokoneiden käyttöönotto, hallinta ja ylläpito sekä puhdistaminen ja kierrätys elinkaaren lopussa. Jos elinkaarta ei mietitä, IT:n aika menee tekemiseen, joka ei kehitä tai ylläpidä mitään, ja tuottavuus kärsii merkittävästi”, Vuorio kuvailee.

Hän korostaa, että nyt on kaikin puolin tärkeää miettiä modernia päätelaitehallintaa, koska ylläpidettäviä laitteita tulee joka tapauksessa koko ajan vain enemmän. Moderni ja automatisoitu päätelaiteympäristö on tärkeä yrityksen tuottavuus- ja vetovoimatekijä.

”Tähän liittyy vahvasti myös sukupolvikokemus. Milleniaaleille, Z-sukupolvesta puhumattakaan, yrityksen käyttämien palveluiden digitaalinen saavutettavuus on tärkeä työpaikan valintakriteeri. Pitääkö esimerkiksi käydä fyysisesti tapaamassa jotakuta saadakseen laitteita ja pitääkö soittaa saadakseen IT-tukea vai voiko chätätä tai klikata työpöydän kuvakkeesta.”

Miten kannattaa toimia ja mitä tarkoittaa hallinnan älykäs automaatio?

Jenni Vuorio korostaa, että organisaatiossa pitää ensinnäkin muodostaa selvä kuva siitä, mitä laitteita ja sovelluksia on käytössä. Näiden ympärille muodostuvat käyttäjäpersoonat. Toinen osa-alue on tietoturva.

” Työntekijöillä täytyy ajasta ja paikasta riippumatta olla taattu pääsy sovelluksiin, ja IT:n pitää pystyä hoitamaan kaikki päivitykset ja ylläpitoasiat niin, että keskeytymätön työskentely onnistuu tietoturvallisesti”, Vuorio sanoo.

Modernit elinkaaren hallinnan välineet mahdollistavat vaivattoman hankinnan ja käyttöönoton sekä yksinkertaisen ylläpitämisen. Samalla ne pitävät hyvän huolen tietoturvasta. Jenni Vuorio luettelee nopeasti useita hyviä ratkaisuja tähän kaikkeen.

”Kulmakiviä ovat pilvipohjaisuus, älykäs automaatio ja käyttäjäkohtainen personointi. Esimerkiksi Dell Client Command Suite mahdollistaa laitekannan modernin monitoroinnin, eli sillä pidetään silmällä koko ajan, mitä laitekannassa tapahtuu. Lisäksi käytämme paljon sekä VMwaren Workspace ONE -konseptia että Microsoftin Autopilot-ratkaisua.”

Workspace ONE ja Microsoftin Autopilot ovat pilvipohjaisia laitteen hallinta- ja ylläpitoympäristöjä. Molemmat mahdollistavat sen, että käyttäjä voi tehdä uuden laitteen käyttöönoton itse ilman tarvetta käydä fyysisessä esiasennuspisteessä. Pilvipalvelun kautta koneelle tulevat työpaikan oikeat asetukset juuri omalle käyttäjäpersoonalle räätälöitynä. Dellin koneet voidaan liittää myös pilvipalveluun suoraan tehtaalla, jolloin laite tunnistuu heti firman koneeksi, kun se ottaa yhteyttä verkkoon.

Entä päivitykset ja muu elinkaaren aikainen ylläpidon automaatio?

”Ajantasaisessa ratkaisussa ylläpito on osin tekoälypohjainen sillä tavalla, että se haistelee itse, milloin pitää ehdottaa päivityksiä tietoturvaan, sovelluksiin, käyttöjärjestelmään ja ajureihin. Lisäksi elinkaaren lähestyessä loppuaan hallintaympäristö kertoo, että takuuaika on päättymässä ja koska on aika vaihtaa laitetta. Aivan lopuksi järjestelmä hoitaa koneen tietojen puhdistuksen ja ohjaa sen käytöstä poistoa”, sanoo Jenni Vuorio.