Kukaan ei ole liian pieni tai suuri vaikuttaakseen ympäristöteoilla

Suomi on asettanut tavoitteekseen olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Euroopan Unioni pyrkii Euroopan tasolla samaan vuonna 2050. Dellillä, kuten monilla muillakin suurilla yrityksillä, on omat kunnianhimoiset tavoitteensa.

Edellyttääkö ympäristön huomioiminen ja kestävä kehitys taakseen suuria toimijoita, vai voiko myös pienten äänellä olla merkitystä? Voisiko esimerkiksi Suomen tiiviimpi aikataulu vaikuttaa myös koko Euroopan pyrkimykseen tulla hiilineutraaliksi entistä nopeammin? Ja voiko pienikin yritys ottaa edistysaskeleita paremman ympäristön puolesta, vaikka sen resurssit olisivat rajalliset?

”Ilmaston hyväksi työskenteleminen on yhteistyötä ja ongelmat globaaleja. Siksi kaikkien on toimittava yhdessä päästöjen vähentämiseksi. Tähän ei ole mitään yksittäisiä taikatemppuja, vaan ympäristötietoisuuden täytyy olla näkyvissä kaikissa asioissa, joita yritys tekee”, sanoo Dellin kansainvälinen vastuullisuusjohtaja Louise Koch.

Kestävä kehitys edellyttää suunnitelmallisuutta

Yritys saattoi vielä takavuosina pystyä teeskentelemään vastuullisuutta piiloutumalla korulauseiden taakse. Enää tämä ei onnistu. Jotta yritys pystyisi kulkemaan kohti kestävämpää maailmaa, sillä on oltava sekä selkeä päämäärä että mitattavia tavoitteita tähän pääsemiseksi. Dell on tästä erinomainen esimerkki.

”Dell on ensimmäisenä IT-alan toimijana kehittänyt selkeät numeeriset tavoitteet vastuullisuusteemoilleen. Progress Made Real -ohjelmassamme on 22 konkreettista vastuullisuustavoitetta, joiden avulla voimme seurata, miten matkamme kohti kestävää ja hiilineutraalia tuotantoa sujuu”, Koch sanoo.

”Tavoitteiden on hyvä olla kunnianhimoisia, aivan kuten Suomen viidentoista vuoden päässä siintävä hiilineutraalius. Dellillä tällaisia ovat muun muassa se, että vuoteen 2030 mennessä jokaista myytyä tietokonetta kohden kierrätämme tai otamme uudelleen käyttöön vastaavan laitteen. Tavoitteena on myös, että yli puolet laitteiden materiaaleista on kierrätettyä tai uudelleen käytettävää.”

Yksikään yritys ei ole yhteiskunnasta irrallinen saari. Dell haluaa lisätä vastuullisuutta oman toimintansa lisäksi myös koko globaalin alihankintaketjun matkalta, tavoitteenaan vähentää kasvuhuonepäästöjä 60 % tuotantoketjun yksikköä kohden vuoteen 2030 mennessä. Selkeät mittarit auttavat myös tämän tavoitteen saavuttamisessa.

Vastuullisuus ei katso kokoa

Dell on jättimäinen kymmenien miljardien liikevaihtoa pyörittävä globaali yritys, jolla on sekä varaa että halua laajoihin vastuullisuushankkeisiin. Pienillä yrityksillä kaikki panostus menee usein ydinliiketoiminnan pyörittämiseen, ja kaiken keskellä saatetaan ajatella, että aika tai resurssit eivät riitä toiminnan muuttamiseksi kestävämpään suuntaan. Miten yritykset voivat olla vastuullisia, jos resursseista on pulaa?

”Huoli on ymmärrettävä, mutta oikeasti kaikki voivat vaikuttaa siihen, että tulevaisuus on parempi. Ketterillä startupeilla on esimerkiksi juuri nyt oivallinen markkinarako innovatiivisten ympäristöratkaisujen kehittämiseen. Ne voivat nopeasti kokeilla asioita, joihin isomman yrityksen koneisto saattaisi taipua hitaammin”, Louise Koch sanoo.

”Pienet voivat myös ottaa oppia isommiltaan ja liittyä mukaan kestävää kehitystä ajaviin yhteisöihin. Niistä voi saada vertaistukea ja konkreettista apua vastuullisuusmatkalle. Vaikka yrityksellä ei olisi mahdollisuutta yhtä kattavaan ympäristöohjelmaan kuin Dellillä, siitä voi ottaa mukaan parhaita käytäntöjä. Pyörää ei tarvitse keksiä uudelleen, vaan on älykästä kopioida sitä, mikä toimii.”

Yhä useampi kuluttaja ja yritysasiakas edellyttää yrityksiltä sitoutumista vastuullisuuteen ja kestävän kehityksen periaatteisiin. Kaikenkokoisilla yrityksillä on mahdollisuus saavuttaa markkinaosuuksia olemalla toiminnassaan vastuullisempi kuin kilpailijansa. Mutta tämä etu ei kestä enää pitkään. Vastuullisuustrendi on niin voimakas, että siitä tulee pian osa ihan jokaisen yrityksen toimintaa – tai ne eivät enää pitkään pärjää markkinoilla.

”Tiellä parempaan ja kestävämpään maailmaan on monia mutkia, mutta myös hienoja mahdollisuuksia. Itse olen kehityksen suhteen optimisti. Kehitystä on tapahtunut jo nyt paljon, ja teknologian avulla voimme viedä monia asioita parempaan suuntaan. Tärkeintä on katsoa kokonaisuutta, sillä kaikki vaikuttaa kaikkeen. Verkottuneessa maailmassa pienikin voi olla suurta, ja jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa”, Koch sanoo.

Lue Dellin vastuullisuusohjelmasta täällä