CASE: Konttikaupalla kotimaista konesalikapasiteettia

EverTech tarjoaa yrityksille ja organisaatioille konesalikapasiteettia palvelinkeskuksestaan, jonka palvelin- ja tallennusyksiköt on sijoitettu hallin sisällä oleviin merikontteihin.  Konesalin laitteistot koostuvat Dell EMC: palvelin- ja tallennusjärjestelmistä.

EverTech oli ensimmäinen suomalainen yritys, joka rakensi konesalinsa merikontteihin noin 6 vuotta sitten. Konttiratkaisun ansiosta kokonaisuus on helppo hallita ja kapasiteetin tuottaminen on ekologista ja energiatehokasta. Kontit jäähdytetään ulkoilmalla ja sähkö tuotetaan viereisessä biovoimalassa.

“Energiatehokkuutemme eli PUE-arvomme on 1,17, mikä on hyvin lähellä teoreettista maksimia (1,0),” sanoo EverTechin teknologiajohtaja Pekka Rasi. “Tämä on mahdollista, koska höydynnämme ulkoilmaa konttien jäähdytykseen, ja lisäksi Dell EMC:n laitteiden energiankulutus suhteessa tuotettuun laskentatehoon on erittäin alhainen.”

Ekologisuus on EverTechille muutenkin tärkeää. “Käytämme sertifioitua hiilineutraalia bioenergiaa, joka pienentää osaltaan hiilijalanjälkeämme. Olemme huomanneet, että tämä tulee puheeksi asiakkaiden kanssa yhä useammin,” toteaa myyntijohtaja Ismo Viitamo.

EverTechin tiivis yhteistyö silloisen Dellin kanssa juontaa juurensa jo yli 15 vuoden päähän, jolloin yhtiön perustajat olivat käynnistämässä edellistä, sittemmin myymäänsä yritystä Crescomia. Syynä laitevalintaan oli tuohon aikaan vielä ainutlaatuinen valmiiksi testattu laitekokonaisuus, jonka saattoi vain ottaa suoraan käyttöön. Järjestelmien toimintavarmuus ja laatu ovat johtaneet pitkään jatkuneeseen yhteistyöhön.

“Meille on tärkeää pitää huolta asiakkaistamme, joita ovat mm. ohjelmistotalot sekä terveydenhoitoalan organisaatiot, joiden palvelut toimivat alustallamme. Palveluiden luotettavuus ja jatkuvuus on meille itseisarvo, ja varmuuden varalta olemme muun muassa kahdentaneet osan järjestelmistämme kahteen muuhun konesaliimme”, sanoo johtaja Tom Karell.

“Yhteistyömme on mielenkiintoista mm. innovaatioiden saralla: Dell EMC investoi teknologiainnovaatioihin ja EverTech soveltaa niitä kekseliäästi asiakkaidensa hyödyksi. Lisäksi rahoituspalvelumme tukevat hyvin EverTechin kasvua,” sanoo Dell EMC:n Account Executive Pekka Vienola.

About the Author: Dell Technologies