Gen Z -tutkimus kertoo hyviä uutisia: Emme ole kasvattaneet robottisukupolvea

Z-sukupolvi – 1996 tai sen jälkeen syntyneet – alkaa valmistumaan ja siirtymään työelämään. Se on todellinen diginatiivien sukupolvi, joka on kasvanut mobiililaitteiden ja sosiaalisen media keskellä, ja teknologia on ollut osa heidän elämäänsä niin koulussa  kuin kotonakin.  Mitä he odottavat työelämältä? Huolestuttavatko teknisten taitojen riittävyys ja automaation vaikutukset työnsaantimahdollisuuksiin?  Korvaavatko sähköiset kanavat henkilökohtaisen kanssakäymisen tälle uudelle sukupolvelle?

Dell Technologiesin teettämän tutkimuksen mukaan Z-sukupolvi tuo mukanaan työelämään teknologia ensin -mentaliteetin, joka työntää yrityksiä yhä syvemmälle digitaaliseen aikakauteen ja samalla syventää juopaa työpaikan viiden sukupolven kesken. Z-sukupolvella on syvä ymmärrys teknologiasta ja sen mahdollisuuksista muuttaa työtä ja tapaa, jolla elämme.

Z-sukupolven edustajat ovat todellisia diginatiiveja, ja 98 % heistä on käyttänyt teknologiaa opiskellessaan. 91 % myös arvelee, että työntantajan tarjoamat työvälineet vaikuttavat valintaan kahden samanlaisen työtarjouksen välillä.

80 % tutkimuksen vastaajista haluaa työskennellä huipputeknologian parissa, ja 80 % on sitä mieltä, että teknologia ja automaatio luovat tasa-arvoisempia työpaikkoja.

89 % myös tunnistaa, että olemme astumassa ihmisten ja koneiden kumppanuuden aikaan: 51 % uskoo, että ihmiset ja koneet tulevat työskentelemään yhdessä kun taas 38 % näkee, että koneet toimivat vain työvälineinä, kun se on tarpeen.

Vaikka Z-sukupolvi on kasvanut sähköisten laitteiden ja sosiaalisen median parissa, he kaipaavat enemmän ihmisten välistä kanssakäymistä työpaikoille. 43 % valitsee ensisijaisesti kasvokkain viestimisen kollegojen kesken. 75 % odottaa oppivansa työssä työkavereiltaan ja muilta ihmisiltä verkko-oppimisen sijaan, ja yli puolet haluaa mennä työpaikalle etätyöskentelyn asemesta.

Kokemuksen puute ja mahdolliset sukupolvien väliset kuilut

73 % pitää teknistä osaamistaan hyvänä tai loistavana, ja peräti 68 % pitää koodaustaitoaan keskimääräistä parempana, mutta he ovat huolissaan (52 %) pehmeiden taitojen ja kokemuksen puutteesta.

Lähes kaikilla (94 %) on huolia tulevaisuuden työllistymisestään. Vain 57 % pitää koulutustaan riittävän valmistavana työelämää silmällä pitäen.

Samaan aikaan vanhemmat ammattilaiset ovat huolissaan siitä, että nuoret korvaavat heidät ja valtaosa johtotehtävistä  täytetään diginatiiveilla. Äskettäiseen Dell Technologies -tutkimukseen vastanneista liiketoimintapäättäjistä 87% pelkää, ettei heidän organisaationsa pysty tarjoamaan tasa-arvoisia mahdollisuuksia eri sukupolville.[1]

Työpaikolla saattaa olla jopa viiden eri sukupolven edustajia, ja yritysten tulee auttaa työntekijöitään löytämään yhteinen maaperä yrittäessään luoda digitaalista kulttuuria. Eri toiminnoista koostuvat tiimit edistävät osaamisen jakamista ja uudenlaista lähestymistä ongelmanratkaisuun, ja työnkierto- ja muut varhaisen uravaiheen ohjelmat auttavat nuoria saamaan kokemusta ja kehittämään pehmeitä taitoja työssään. Vastavuoroisesti mentorointiohjelmat voivat parantaa koko organisaation teknistä osaamista Z-sukupolven johdolla. 77 % vastaajista ovatkin halukkaita mentoroimaan vanhempaa kollegaa, jolla on vähemmän teknologiaosaamista.

Organisaatiot, jotka pystyvät rakentamaan henkilöstönsä kaikista sukupolvista, tulevatkin todennäköisesti menestymään parhaiten tulevaisuuden digitaalisella, ihmisten ja koneiden yhteistyön aikakaudella.

Lue lisää tutkimuksesta (Gen Z: The future has arrived) DellTechnologies.com/GenZ

[1] Realizing 2030, Dell Technologies, January 2018

Tutkimuksesta

Dimensional Research teki Dell Technologiesin puolesta tutkimuksen, johon vastasi yli 12 000 16-23-vuotiasta lukiolaista ja opiskelijaa globaalisti. Euroopasta mukana olivat Ranska, Saksa, Turkki ja Iso-Britannia. Tutkimuksen ensisijainen tavoite oli saada faktatietoa Z-sukupolven odotuksista ja mielipiteistä teknologiaa ja tulevia työpaikkoja kohtaan.

About the Author: Dell Technologies