Ennusteemme vuodelle 2019: Data kehityksen veturina – kotimme ja työpaikkamme digitalisoituvat yhä enemmän

Lähestymme seuraavaa vuosikymmentä, jolloin ihmisten ja laitteiden yhteistyö on Dell Technologies ennusteen mukaan on ottanut seuraavan askeleen. Vuonna 2030 mm. älykäs asuminen ja työskentely ovat osa arkeamme.

Teimme rohkeita ennusteita myös viime vuonna, ja osa niistä näyttää toteutuvan hieman nopeammin kuin toiset. Tekoälyn ja koneoppimisen saralla on vielä tehtävää, ja itsenäiset järjestelmät alkavat vähitellen muotoutua, kun organisaatiot rakentavat digitaalista selkärankaa niitä tukemaan.

Mitä on luvassa vuodelle 2019? Tässä  parhaat ennusteemme:

Työmme ja elämämme digitalisoituu yhä enemmän

Älykäs kotiteknologia ja esineet sekä autot oppivat jatkuvasti valinnoistasi ja toimivat ennakoivasti aikaisempien tekojesi perusteella. Tulemme näkemään koneälyn yhdistyvän lisättyyn ja virtuaaliseen todellisuuteen kodeissa, joissa ne saavat aikaan ennen näkemättömiä ilmiöitä, kuten virtuaalisen apukokin, joka auttaa sinua valmistamaan aterian perheellesi.

Tulet myös olemaan yhä tietoisempi henkilökohtaisesta hyvinvoinnistasi yhä älykkäämpien hyvinvointilaitteiden ansiosta. Ne mittaavat kehoasti yhä enemmän, ja tiedon voit jakaa helposti myös terveydenhuollon kanssa.

Älykkyys seuraa meitä myös töihin. Päivittäin käyttämämme laitteet oppivat tavoistamme ja tarjoavat oikeita sovelluksia ja palveluja juuri silloin, kun tunnemme tarvitsevamme niitä. Puheentunnistuksen avulla dialogi koneiden kanssa on parempaa, ja automaatio ja robotiikka auttavat meitä saamaan aikaan enemmän ja nopeammin kuin ennen.

Datan louhiminen saa aikaan seuraavan “kultakuumeen” teknologiainvestoinneissa

Organisaatiot ovat varastoineet big dataa vuosien ajan. On ennustettu, että vuoteen 2020 mennessä datan määrä saavuttaa 44 triljoonaa gigabittia tai 44 zetabittiä. Kun digitalisaatio saa muotonsa, dataa voidaan käyttää aidosti hyödyksi. Datan tuoman lisäarvon –  kuten uusia innovaatioita synnyttävien näkemyksien ja tehokkaampien bisnesprosessien – mukana investoinnit teknologiasektorilla lisääntyvät.

5G muuttaa mailman

Ensimmäiset 5G -laitteet tulevat markkinoille vuonna 2019 yhdessä seuraavan sukupolven verkon kanssa, joka lupaa aivan uudenlaisen tiedonsiirtonopeuden ja saavutettavuuden. Se tarkoittaa tulevaisuudessa enemmän verkkoon yhteydessä olevia esineitä, autoja ja järjestelmiä ja mahdollistaa lisätyn todellisuuden ja koneoppimisen soveltamisen entistä paremmin.

5G avaa tietä kohti älykkäitä kaupunkeja ja digitaalista infrastruktuuria, joiden ennustetaan olevan totta vuonna 2030. Lisäksi se luo huikeita mahdollisuuksia esimerkiksi terveydenhuollolle ja valmistavalle teollisuudelle, joissa tuotettu tieto voidaan prosessoida nopeasti ja analysoida tosiaikaisesti.

Dataennuste vaatii lisää pilviä

Viime vuonna ennustimme megapilven saapuvan. Megapilvi muodostuu erilaisista pilvistä, jotka muodostavat toimintaympäristön silloin, kun it-strategia vaatii sekä julkista että yksityistä pilveä. Ennuste pitää edelleen paikkansa. Julkinen versus yksityinen pilvi -kiistely jatkaa heikkenemistään, kun organisaatiot ymmärtävät, että niiden on pystyttävä hallitsemaan kaikkea sitä erityyppistä dataa, jota ne prosessoivat. Äskettäinen IDC:n tutkimus osoitti, että yli 80 % vastaajista on tuomassa dataa takaisin omaan privaattipilveensä – ja voimme olettaa trendin jatkuvan.

Monipilviympäristöt tarjoavat organisaatioille kyvyn hallita, siirtää ja käsitellä tietoa missä ja milloin tahansa. Tulemme näkemään, että lisää pilviä ilmaantuu, kun tietoa jaetaan yhä enemmän.

Z-sukupolvi astuu työelämään  

Milleniaalien tulee tehdä tilaa seuraavalle sukupolvelle, kun Z-sukupolvi (v. 1995 tai myöhemmin syntyneet) astuu työpaikollemme. Henkilöstöä saattaakin olla työpaikoilla jopa viidessä sukupolvessa, joilla on täysin erilaiset kokemukset ja taidot teknologian käyttämisestä. 98 % Z-sukupolvesta on käyttänyt teknologiaa jo osana peruskouluaan, ja monet ymmärtävät muun muassa koodauksen perusteet ja edellyttävät, että työnantajat tarjoavat heille vain parasta teknologiaa.

Toimitusketjut vahvistuvat, viisastuvat ja vihertyvät

Organisaatiot uskovat kestävän liiketoiminnan tuomiin etuihin, ja ne seuraavat esimerkkiämme ja kehittävät uusia kiertotalouden innovaatioita. Olemme Dellillä jakaneet muillekin konseptimme merimuovien hyödyntämisestä pakkauksiin ja dieselmoottoreista tulevan noen muuttamisen tulostimien musteeksi.

Tulemme näkemään edistystä toimitusketjun jäljittämisessä tutkimalla ja valjastamalla teknologiat tunnistamaan mahdollisuudet kehittää toimintaa oikeaan suuntaan. Lohkoketjuteknologialla on todennäköisesti oma roolinsa luottamuksen ja turvallisuuden tuottamisessa hankintaan sekä tuote- ja palveludatan turvaamisessa.

Teknologialle ei ole koskaa ollut parempaa aikaa – innovaatiot 5G:ssä, virtuaalitodellisuudessa ja koneoppimisessa ja pilviympäristössä menevät täyttä höyryä eteenpäin. Uskomme, että tietoa voidaan suunnata täysin uusiin tehtäviin, ja se muuttaa liiketoimintaa ja jokapäiväistä elämäämme. Joten pysy mukana – olemme matkalla tiedon aikakautta, ja 2019 tulee olemaan merkittävä vuosi sillä matkalla.

About the Author: Dell Technologies