Ennusteemme vuodelle 2018 – ihmisen ja teknologian kumppanuuden seuraava aikakausi

Tutkimuskumppanimme, Institute for the Future (IFTF), ennusti vastikään, että olemme siirtymässä ihmisen ja teknologian välisen kumppanuuden seuraavaan vaiheeseen. Ennusteen mukaan vuoteen 2030 mennessä ihmisen ja koneiden yhteistoiminta tulee olemaan entistä tiiviimpää ja tuomaan suuria muutoksia elämäämme.

Olemme työskennelleet rinta rinnan koneiden kanssa vuosisatojen ajan, mutta nyt olemme siirtymässä täysin uudenlaiseen vaiheeseen. Tätä vaihetta leimaavat entistä suurempi tehokkuus, yhtenäisyys ja entistä runsaammat mahdollisuudet.

Kehittyvät teknologiat, kuten tekoäly (AI), lisätty todellisuus (AR), virtuaalitodellisuus (VR) ja edistysaskeleet esineiden internetin (IoT) ja pilvipalveluiden alalla – kaikki ohjelmistoissa, analytiikassa ja laskentatehossa tapahtuneen eksponentiaalisten kehitysaskelien mahdollistamia – voimistavat ja kiihdyttävät tätä suuntaa.  Tämä on jo nyt havaittavissa verkkoon liitetyissä autoissamme, kodeissamme, yrityksissämme ja pankkitapahtumissamme, ja jopa tavoissa, joilla maanviljelijät hoitavat viljelyksiään ja karjaansa.

Huima kehitysvauhti huomioiden muutamia ennusteitamme siihen, mitä tulevaisuus on meille tuomassa.

Ennuste 1: Tekoäly suorittaa ajattelua vaativat tehtävät nopeasti 

Muutaman seuraavan vuoden aikana tekoäly tulee muuttamaan tavan, jolla toimimme tiedon perusteella. Yritykset valjastavat tekoälyn hoitamaan dataohjattuja ajattelutehtäviään, jolloin jokaisen uuden innovaation tutkimiseen, harkitsemiseen, skenaariosuunnitteluun ja testaukseen kuluva aika on merkittävästi lyhyempi. Se purkaa pullonkauloja ja vapauttaa ihmisiä tekemään päätöksiä ja toimimaan nopeammin. Näin voimme luottaa siihen, ettei hyviä uusia ideoita juutu prosessin uumeniin.

Jotkut spekuloivat, että tekoäly tulee korvaamaan ihmiset työntekijöinä, mutta nämä uudet tekniikat voivat myös luoda uusia työpaikkoja ja uudenlaisia liiketoimintamahdollisuuksia. Tulemme esimerkiksi näkemään uudenlaisen tekoälykoulutukseen ja hienosäätöön keskittyneen IT-ammattilaisen. Näiden tulevaisuuden ammatinharjoittajien tehtävänä on asettaa parametrit sille, mitä tarkoitetaan hyvillä liiketoimintatuloksilla, mitkä ovat palkkioperusteet ja niin edelleen. Kun nämä asiat on toteutettu, tekniikka pystyy suosittelemaan taloudellisesti kannattavia mahdollisuuksia salamannopeasti.

Ennuste 2: Esineiden internetistä tulee älykäs

Lähes reaaliaikainen tekoäly alkaa tulla esineiden internetin tehostamiin kaupunkeihin, organisaatioihin, koteihin ja ajoneuvoihin. Meillä tulee pian olemaan 100 miljardia internet-yhteydellä varustettua laitetta, ja pian sen jälkeen jo biljoona. Kaikki tämä data yhdessä laskentatehon sekä tekoälyn tehon kanssa auttaa meitä järjestämään fyysiset ja henkilöresurssimme tehokkaammin. Meistä kehittyy ympäröivän teknologian ja ympäristön digitaalisia johtimia, ja teknologia tulee toimimaan meidän jatkeenamme. Kaikista esineistä tulee älykkäitä, ja niiden avulla voimme elää älykkäämpää elämää.

Tämä näkyy autoissamme, joiden alkuperäinen nimitys ”automobiili” jo vihjaa niiden äärimmäisen mobiilista luonteesta. Nyt niitä varustetaan ultraääniantureilla ja tekniikalla, joka hyödyntää valokeiloja ajoneuvojen välisen etäisyyden mittaamiseen ja liikkeiden tunnistamiseen. Näiden innovaatioiden ansiosta kuljettajattomasta autosta tulee ajan kuluessa arkipäiväinen asia. Jo paljon tätä ennen tulemme tottumaan autoihin, jotka ilmoittavat itsensä säännöllisesti huoltoon ja tiedottavat korjaamolle, mitä korjaus- ja huoltotoimenpiteitä on suoritettava, sekä aikatauluttavat omat ohjelmistopäivityksensä.

Ennuste 3: Katsomme maailmaa AR-lasien läpi

Ei myöskään mene kauan ennen kuin rajat varsinaisen ja lisätyn todellisuuden välillä alkavat hämärtyä. Lisätyn todellisuuden (AR) käytännön sovellukset ovat jo täällä. AR-laseja hyödyntävät esimerkiksi rakennusalan työntekijäryhmät, arkkitehdit ja insinöörit. He käyttävät niitä visualisoidakseen uusia rakennushankkeita, koordinoidakseen niitä ja kouluttaakseen työkohteen työntekijöit.

Myös virtuaalitodellisuudella on vahvat näkymät. Tämä tulee epäilemättä muuttamaan viihde- ja pelialaa lähitulevaisuudessa, koska se kykenee tarjoamaan läsnäoloa simuloivia elämyksiä. Lisätyn todellisuuden todellinen potentiaali on kuitenkin siinä, että se pystyy maksimoimaan ihmisen tehokkuuden ja hyödyntämään yhteisöllisen tiedon arvoa.

Ennuste 4: Syvempi suhde asiakkaiden kanssa

Dell Technologies -yrityksen Digital Transformation Index -tutkimus osoittaa, että 45 % keskisuurten ja suurten yritysten johtajista uskoo yritystensä voivan menettää toimintaedellytyksensä viiden vuoden kuluessa. 78 % pitää start-up-yrityksiä uhkana omalle liiketoiminnalleen. Nyt jos koskaan on ratkaisevan tärkeää asettaa asiakaskokemus etusijalle.

Seuraavan vuoden kuluessa ennakoiva analytiikka, koneoppiminen (ML) ja tekoäly tuo yrityksille ymmärrystä, joka auttaa niitä palvelemaan asiakkaita juuri näiden kulloisissakin tarpeissa, ehkä jopa jo näitä tarpeita ennakoiden. Asiakaspalvelu tulee perustumaan ihmisen ja teknologian saumattomalle yhteistoiminnalle. Sen sijaan että asiakasvuorovaikutustilanteet jätettäisiin ensimmäisen sukupolven chatbotien ja ennalta luotujen viestien varaan, ihmiset ja automatisoidut älykkäät, virtuaaliset agentit tulevat toimimaan yhtenä tiiminä.

Ennuste 5: Tekoäly tarkistaa päätökset ajatusvinoumien varalta

Seuraavan vuosikymmenen aikana kehittyvät tekniikat, kuten virtuaalitodellisuus ja tekoäly, auttavat ihmisiä löytämään tietoa ja toimimaan sen perusteella ilman, että toiminta perustuu tunteisiin tai ennakkoluuloihin. Mahdollisuus käyttää omaa harkintakykyä tarpeen mukaan tietenkin säilyy.

Työhönotto- ja ylennystilanteissa tekoäly seuloo mahdollisia tietoisia ja tiedostamattomia ennakkoluuloja. Haastatteluissa käytetään virtuaalitodellisuutta apuvälineenä, jonka avulla voidaan varmistaa, että mahdollisuuksia annetaan vain ansioiden perusteella, esimerkiksi peittämällä työpaikkaa hakevan henkilön todellinen henkilöllisyys virtuaalihahmon avulla.

Vastaavasti kuin käytämme oikolukuohjelmaa osoittamaan tekstin kirjoitusvirheet, voimme tulevaisuudessa yhtä rutiininomaisesti tarkistaa toimintamme ajatusvinoumat ja ennakkoluulot kehittyviä tekniikoita hyödyntäen, millä on laajaa yhteiskunnallista merkitystä.

 Ennuste 6: Media- ja viihdeala valloittavat uusia alueita elektronisen urheilun sektorilla

Vuonna 2018 e-urheilu lyö läpi. Yhä useampi kisailee HD-tasoisessa digitaalisessa universumissa näytön äärellä tai VR-lasit silmillään. Elektronisesta urheilusta tulee osa valtavirtaa, kun sadat miljoonat pelaajat ja katsojat seuraavat pelejä.

Lisäksi perinteisissä urheilulajeissa, kuten pyöräilyssä, urheilijat hyödyntävät dataa saavuttaakseen pieniä, mutta lopputuloksen kannalta merkittäviä etuja kilpailijoihin nähden. Tulevaisuudessa jokainen yritys on teknologiayritys, ja vapaa-ajastamme muodostuu verkottunut kokemus.

Ennuste 7: Matkaamme kohti megapilveä 

Pilvi ei ole päämäärä. Se on IT-malli, jossa organisointi, automatisointi ja älykkyys on upotettu syvälle IT-infrastruktuuriin. Vuonna 2018 yritykset siirtyvät kohti monien pilvimallien järjestelmää, jossa hyödynnetään niin julkisia, yksityisiä, ylläpidettyjä, hallittuja kuin SaaS-mallejakin.

Yhä useampien sovellusten ja työkuormien siirtyessä erilaisiin pilvipalveluihin siiloutuminen on kuitenkin väistämätöntä. Tällöin organisaatiot eivät pysty täysin hyödyntämään data-analytiikkaa ja tekoälyaloitteita. Tuloksena voi myös olla sovellusten ja datan päätyminen väärään pilvipalveluun epätoivotuin seurauksin.

Seuraavana kehitysaskelena onkin eräänlainen megapilvi, joka yhdistää useita yksityisiä ja julkisia pilvipalveluita toimimaan yhdenmukaisena, holistisena järjestelmänä. Megapilvi tulee tarjoamaan yhteen liitetyn, älykkään näkymän kokonaisesta IT-ympäristöstä. Jotta megapilvi on mahdollinen, on kehitettävä esimerkiksi pilvien välisiä yhteyksiä (tiedon siirtämiseen pilvien välillä), säilytysratkaisuja (tiedon sijoittamiseen oikeaan pilveen), laskentaa (parhaan laskennan ja kiihtyvyyden käyttöön työkuormissa) ja organisointia (verkostoitumisen, säilytyksen ja laskennan yhdistämiseksi pilvien välillä). Uuden sukupolven IT-ympäristöön täytyy sisällyttää myös tekoälyä ja koneoppimista automatisoinnin ja tietoon perustuvien näkemysten hyödyntämiseksi.

Ennuste 8: Huomio yksityiskohtiin

Sitä mukaa kuin maailmamme verkottuu, olemme yhä riippuvaisempia kolmannen osapuolen toimijoista. Organisaatiot eivät ole vain yksinkertaisia jakamattomia yksiköitä, vaan ennemmin äärimmäisen verkottuneita järjestelmiä, jotka ovat olemassa osana jotain suurempaa. Kaaoksen aallot etenevät kauemmas ja nopeammin nyt, kun teknologia yhdistää meitä globaalisti.

Riippuvaisuus verkottuneista koneista ja järjestelmistä tarkoittaa, että pienet ja hienovaraisetkin virheet voivat johtaa megaluokan ongelmiin. Tämän vuoksi seuraava vuosi on monikansallisissa yrityksissä varsin työntäyteinen, kun ne muokkaavat toimintaansa esimerkiksi EU:n laajuisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaiseksi. Jotta tiedot pysyvät turvassa ja uhkat voidaan estää, on yhä tärkeämpää ottaa käyttöön toimivia kyberturvallisuustyökaluja ja -tekniikoita

About the Author: Dell Technologies