Dell EMC toimittaa Suomen grid- ja pilvilaskentainfrastruktuurin palvelimet

Suomen grid- ja pilvilaskentainfrastruktuuri (FGCI) päivittää laskentaympäristöään. FGCI-konsortion järjestämässä tarjouskilpailussa hajautettuun tieteelliseen laskentaan soveltuvien palvelinten sopimustoimittajaksi on valittu Dell EMC. FGCI (the Finnish Grid and Cloud Infrastructure) on Suomen Akatemian ja 13 suomalaisen tutkimusorganisaation rahoittama konsortio, joka tarjoaa tutkijoiden käyttöön supertietokoneita täydentävän laajan hajautetun grid- ja pilvilaskentaympäristön. Hankittavasta kapasiteetista osa on kunkin tutkimusorganisaaton omassa paikallisessa käytössä ja osa jaetaan yhteiseen grid- ja pilvilaskentaan.

– Nyt toteutettava hankinta laajentaa FGCI:n käyttöä dataintensiiviseen suuntaan ja mahdollistaa tekoälyyn ja koneoppimiseen perustuvaa uudenlaista käyttöä, kertoo konsortion johtaja professori Kai Nordlund Helsingin yliopistosta.

– Teknologiamme on suunniteltu erityisesti tekoälyn ja koneoppimisen tarpeisiin. On hienoa olla mahdollistamassa innovatiivista ja edistyksellistä tutkimustyötä suomalaisissa yliopistoissa ja jatkaa jo useamman vuoden kestänyttä hyvää yhteistyötämme, sanoo Dell EMC:n julkishallinnon myyntijohtaja Juha Vesala.

Palvelinten hankinnan ensimmäinen vaihe ajoittuu alkusyksyyn ja laitteisto on tuotannossa vuoden 2018 loppuun mennessä. Ensimmäisessä vaiheessa hankintaan käytetään 1,3 miljoonaa euroa ja ensi vuoden aikana 1,7 miljoonaa euroa. Myöhempiin täydentäviin hankintoihin on varattuna 2,4 miljoonaa euroa. Sopimuskausi kestää 30.1.2022 saakka ja hankinnan kokonaisarvo on 5,4 miljoonaa euroa. CSC koordinoi laitteiston hankintaa, asennusta ja operointia sekä vastaa laskentaympäristön ylläpidosta.

– FGCI:n keskitetty kilpailutus tuo konsortion jäsenille selkeitä kustannussäästöjä laskentakapasiteetin hankinnassa. CSC on mielellään mukana edistämässä tutkimusryhmien yhteistyötä ja kehittämässä grid- ja pilvilaskentaympäristöjä entistä paremmiksi, sanoo kehityspäällikkö Jussi Heikonen CSC:ltä.

Suomen grid- ja pilvilaskentainfrastruktuuri FGCI otettiin käyttöön keväällä 2016. Suomessa hajautettua laskentaa on tehty muun muassa 2000-luvun alun MGridin ja sitä seuranneen FGI/FGCI-konsortion puitteissa. Nykyinen FGCI-konsortio on laajentunut aikaisemmasta.  FGCI-konsortioon kuuluvat:

 • Aalto-yliopisto
 • Helsingin yliopisto (sisältäen Fysiikan tutkimuslaitoksen (HIP) ja Helsinki Institute for Information Technology (HIIT))
 • Tampereen teknillinen yliopisto
 • Itä-Suomen yliopisto
 • Jyväskylän yliopisto
 • Oulun yliopisto
 • Turun yliopisto
 • Åbo Akademi
 • Turun yliopiston ja Åbo Akademin alaisuudessa toimiva Turun biotekniikan keskus
 • Ilmatieteen laitos
 • Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskus.
 • CSC – Tieteen tietotekniikan keskus

Lisätietoja

Suomen grid- ja pilvilaskentainfrastruktuuri (FGCI) 

Jussi Heikonen, kehityspäällikkö, CSC
Puh. 050 3819 808, jussi.heikonen at csc.fi

Juha Vesala, myyntijohtaja, julkinen sektori, Dell EMC
Puh. 0400 956 030 juha.vesala at dell.com

About the Author: Dell Technologies