Dell EMC:n tutkimus: IT-murros on yrityksille kasvun, kilpailuedun ja ripeyden moottori

IT-murrokseen panostavat yritykset kykenevät tuomaan uusia tuotteita ja palveluita merkittävästi muita nopeammin markkinoille, kertoo Dell EMC:n ja Intelin tuore kansainvälinen tutkimus.

 • Dell EMC:n teettämän tutkimuksen mukaan 96 % vastaajista kertoo, että heillä on tällä hetkellä käynnissä digitalisaatioon liittyviä hankkeita
 • 81 % vastaajista arvioi kilpailukykynsä heikkenevän tulevaisuudessa, jos he eivät panosta IT-murrokseen. Vielä vuosi sitten näin vastasi 71 %, joten kasvua viime vuoteen on jopa 10 %
 • Kansainväliseen kyselyyn vastasi kaikkiaan 4 000 IT-päättäjää eri puolilta maailmaa

Digitalisaatio ei ole mahdollista ilman ajantasaista IT-infrastruktuuria. Menestyminen nykypäivän liike-elämässä edellyttää yrityksiltä uusien teknologioiden ja työkalujen käyttöönottoa. Ajantasaisella teknologialla yrityksillä on entistä paremmat edellytykset kasvattaa liiketoimintaansa, luoda uusia innovaatioita sekä erottua kilpailijoistaan.

Dell EMC:n ja Intelin teettämä Enterprise Strategy Group (ESG) -tutkimuslaitoksen tuore ESG 2018 IT Transformation Maturity Curve -tutkimus1 sisältää muun muassa seuraavat löydökset:

 • 81 % vastaajista on sitä mieltä, että ilman panostuksia IT-murrokseen heidän organisaationsa ei pysy kilpailukykyisenä. Vuosi sitten näin vastasi 71 % kyselyyn osallistuneista IT-päättäjistä.
 • 88 % vastaajista kertoo, että paine uusien tuotteiden ja palvelun tarjoamiseen on voimakkaassa kasvussa.
 • IT-murrokseen panostavat yritykset kykenevät tuomaan uusia tuotteita ja palveluita merkittävästi muita nopeammin markkinoille.
 • Murroksen läpikäyneet organisaatiot uskovat olevansa kilpailukykyisempiä toimialallaan
 • Murroksen läpikäyneillä organisaatioilla on merkittävästi paremmat edellytykset tehdä nopeita dataan perustuvia päätöksiä ja paremmat mahdollisuudet ylittää asetetut liiketoimintatavoitteet.

”Suomalaisyritysten sekä julkisen sektorin kilpailukyvyn ja kasvun varmistamiseksi IT-infrastruktuurin on oltava kunnossa. Kansainvälisen tutkimuksen tulokset vastaavat kokemuksemme mukaan hyvin myös suomalaisorganisaatioiden tilaa. Kypsyyskäyrällä pisimmällä olevat yritykset ovat modernisoineet konesaliteknologioitaan hyödyntämällä  skaalattavia ja hyperkonvergoituja alustoja, automatisoineet IT-prosessejaan ja tehneet IT:stä ketterän kumppanin liiketoimintajohdolle”, sanoo Suomen Dell EMC:n konesaliratkaisut-yksikön johtaja Antti Konkola ja jatkaa: ”Kannustan kaikkia IT-vastaavia arvioimaan oman organisaationsa IT-kypsyyden tekemällä selvitykseen pohjautuvan online-testin, ja katsomaan, miten yritys vertautuu IT-infrastruktuuriltaan kaikista moderneimpiin yrityksiin. Testi antaa tuloksen perusteella suosituksia, miten IT-uudistus kannattaa aloittaa.”

IT-murroksen elinkaaren vaiheet

ESG 2018 IT Transformation Maturity Curve -tutkimus on jatkoa vuosi sitten julkaistulle ESG 2017 IT Transformation Maturity Curve -tutkimukselle. Tutkimus tarjoaa tietoa IT-murroksen eri vaiheista organisaatioissa ja nostaa esiin suoria liiketoimintahyötyjä, joita uuden teknologian hyödyntämisessä pisimmälle edenneet organisaatiot ovat saaneet. Tutkimuksessa tunnistettiin lisäksi IT-murroksen elinkaaren vaiheet sekä se, missä vaiheessa tutkitut organisaatiot ovat. Eri vaiheiden ajureiksi määritettiin uudenlaiset suhteet liiketoiminnan ja IT-yksikön välillä, IT-prosessien automatisoinnin taso sekä nykyaikaisten datakeskusteknologioiden hyödyntämisen aste.

Tämän vuotiseen tutkimukseen osallistuvat yritykset sijoitettiin samoihin, vuosi sitten tunnistettuihin IT-murroksen elinkaaren vaiheisiin, jotka ovat:

 1. vaihe: Perinteissä elävät (6 % vastanneista). Selkeitä puutteita kaikissa murroksen ajureissa.
 2. vaihe: Nousevat (45 %). Joitain edistysaskeleita IT-murroksen ajureissa, mutta vain vähän nykyaikaisia datakeskusteknologioita käytössä.
 3. vaihe: Kehittyvät (43 %). On sitoutunut IT-murrokseen, jonkin verran nykyaikaisia datakeskusteknologioita ja IT-palveluominaisuuksia käytössä.
 4. vaihe: Uusiutuvat (6 %). Pisimmällä IT-murroksessa

IT-murrokseen tarttuvat yritykset voivat kasvattaa liiketoimintaansa ja tehostaa toimintaansa, luoda uusia innovaatioita sekä vähentää kustannuksiaan.

Lisää tutkimustuloksista ja siitä, miten tarttumalla IT-murrokseen yritykset voivat saavuttaa kilpailuetua, kuulet Dell Technologies World -tapahtumassa 30.4. – 3.5.2018.

Lue lisää:

[1] Dell EMC:n ja Intelin teettämä ESG:n tutkimus toteutettiin 19.9. – 6.11.2017 välisenä aikana verkkokyselyllä, johon osallistui 4 000 eri toimialoja edustavien suurten yritysten IT-päättäjää eri puolilla maailmaa. Tutkimuksessa mukana olevat maat ovat Yhdysvallat, Australia, Brasilia, Kanada, Kiina, Ranska, Saksa, Hong Kong, Intia, Italia, Japani, Meksiko, Alankomaat, Uusi-Seelanti, Venäjä ja Iso-Britannia.

 

About the Author: Dell Technologies