CASE: Tallennusjärjestelmän päivityksellä suorituskykyä ja tukea liiketoiminnalle

Wapicen tallennusjärjes­telmäratkaisu oli elinkaarensa päässä ja oli aika etsiä uutta ratkaisua. Aiemman yhteistyön perusteella heidän oli luontevaa lähteä kartoittamaan sitä Cloud Solutionsin kanssa, joka esitteli hyvin eri vaihtoehdot, ratkaisumallien edut ja toi esiin käytännön ko­kemuksia eri ratkaisuista. Voiton vei Dell EMC.

Liiketoiminta edellä valittuun ratkaisuun

“Kävimme laajasti läpi eri ratkaisuvaihtoehtoja. Cloud Solutionsin am­mattitaitoa kuvaa se, että he osasivat ohjata kohti oikeaa ratkaisua huomioon ottaen liike­toimintamme tarpeet. Dell EMC:n pitkäaikaisena kumppanina heillä oli näkemystä ja kokemusta vastaavista hankkeis­ta; mitä kan­nattaa tehdä ja mitä ei,” kertoo Wapicen it-asiantuntija Sami Kinnunen.

Aluksi Wapicella oli ajatuksena lähteä perinteisellä tavalla toimivaan kahdennettuun tallennusjärjestelmäratkaisuun, mutta älykkään ja liiketoiminnan jatkuvuutta paremmin tukevan teknologian hyödyntäminen oli heille sopivampi ratkaisu. He halusivat myös mennä kehityksen mukana.

Wapice Oy on suomalainen ohjelmistotoimittaja, joka tekee ohjelmistoalihankintaa ja räätälöitäviä sekä tuotteistettuja järjestelmiä teollisuudelle. “Ohjelmistokehitys on Wapicen liiketoimin­nassa vahvassa keskiössä. Huomioon ottaen heidän liiketoiminalliset tarpeensa halusimme tuottaa älykkään ratkaisun, joka tuo tehok­kuutta liiketoimintaan ja vastaa ohjelmistoke­hityksen nopeasti eteneviin haasteisiin,” kuvaa ratkaisua Cloud Solutionsin projektipäällikkö Veli-Matti Rossi.

Cloud Solutions toimitti Wapicelle kahden­netun Dell EMC:n XtremIO -ratkaisun, jonka taustalla on Dell EMC VPLEX tallennusjärjestel­mien virtualisointiteknologia tuottamassa kah­den konesalin aktiivi/aktiivi-toiminnallisuuden.

Wapice päätyi ratkaisuun, koska heillä oli aiempia positiivisia kokemuksia EMC-tallennusjärjestelmistä ja halu saada uuden sukupolven All-Flash-ratkaisu, jossa suoritusky­ky on taattu ja ennustettava. Valittu järjes­telmä mahdollistaa tulevaisuudessa integraation olemassa olevien kanssa.

Hyödyt konkretisoituvat päivittäisessä toiminnassa

“Konkreettisimmat hyödyt, jotka ratkaisulla on saavutettu, ovat suorituskyky ja palveluiden saatavuus. Kahdennetun ratkaisun ansiosta katastrofivalmiutemme on parantunut huo­mattavasti. Vaikka toinen konesali olisi pois käytöstä, silti tuotanto jatkuu keskeytyksittä. Aiemmin käytössämme ollut järjestelmä olisi vaatinut paljon käsityötä, että tuotanto olisi saatu nostettua takaisin pystyyn. Dell EMC -tallennusjärjestelmä tekee kaiken taustalla automaattisesti,” kertoo Kinnunen.

Suorituskyvyn kohoaminen on parantanut työntekijöiden tehokkuutta ja tukenut hyvin liiketoimintaa.  Wapicen liiketoimin­nalle on ominaista suurten datamasso­jen, kuten analytiikan, big datan ja IoT-tek­nologian, ajaminen. Aiemmin yksi operaatio kesti minuutteja ja nyt se menee sekunneissa.

“Suosittelisin vastaavia ratkaisuja yrityksil­le, jotka tarvitsevat hyvää suorituskykyä tieto­kannoilleen, IoT-ratkaisuille tai ohjelmistoke­hitykseen,” Kinnunen summaa.

About the Author: Dell Technologies