CASE: Oulu huomioi ympäristövastuun päätelaitekilpailutuksissaan

Vastuullisuus painaa julkisen sektorin it-kilpailutuksissa Euroopassa ja Pohjoismaissa. Suomessa ollaan vielä muita Pohjoismaita jäljessä, mutta eräs ympäristövastuun aidosti huomioivat taho on Oulun Digi liikelaitos, joka on noin 95 henkilöä käsittävä Oulun kaupungin omistama liikelaitos, joka tuottaa laadukkaita tietoteknisiä palveluita kaupungin organisaatioille sekä niiden henkilöstölle. Oulun Digi liikelaitoksen kautta kulkee noin 3000 tietokonetta vuodessa kaupungin organisaatioiden ja koulujen käyttöön.

”Laatu ja ympäristöasiat sen osana ovat olleet mukana kilpailutuksissamme jo usealla sopimuskaudella,” sanoo päätelaitepalveluiden vetäjä Petri Kaski. ”Oululla on laaja ja tavoitteellinen ympäristösuunnitelma, ja on luonnollista, että paljon energiaa ja luonnonvaroja kuluttavan tietotekniikan hankinnassa huomioidaan ympäristöarvot.”

KOKONAISUUS RATKAISEE KILPAILUTUKSESSA

Oulun päätelaitekilpailutus tehdään tyypillisesti neljän vuoden välein, ja sopimuskaudelle valitaan useampi kriteerit läpäissyt toimittaja, joista yksi on Dell kuluvalla kaudella.

Petri KaskiKilpailutuksessa pisteytetään hinta ja laatu. Molempien osuus kokonaispisteissä on 50 % ja pisteinä 50, jolloin kokonaispistemäärä on 100. Tämä tarkoittaa, että yksi laatupiste on hinnassa kahden prosentin arvoinen. Ympäristöarvoista voi saada maksimissaan 7,5 pistettä. ”Periaateessa ilman ympäristöpisteitäkin voi pärjätä, mutta se tarkoittaa, että hinnan tulisi olla 15 % muita alempi, joten käytännössä se taitaa olla aika mahdotonta,” toteaa Kaski. ”Muita laatutekijöitä ovat mm. toimitusajat, laitteiden kestävyys ja huoltotarve.”

Ympäristöseikkoina huomioidaan jätemäärä ja -laatu, laitteiden virrankulutus ja akun kesto, mittaustulokset ja dokumentit sekä valmistajan ympäristöohjelma. ”Akun keston ja virrankulutuksen mittaamme itse,” sanoo Kaski. Laatupisteytystä vertaillaan asiantuntijaryhmän voimin.

”Virrankulutuksen osalta testaamme kaksi laitetta, kevyen kannettavan ja työaseman. Se mitataan levossa ja rasituksessa ja lisäksi kannettavista akun kesto. Kun mallit esim. uusien prosessorien johdosta uudistuvat, teemme uudet testit myös kesken sopimuskauden,” Kaski jatkaa. ”Myös toimitusaikojen pituutta tai huoltotarvetta tarkistellaan säännöllisesti ja tieto avataan kaikille sopimustoimittajillemme.

TOIVOMUSLISTALLA VÄHEMMÄN JÄTETTÄ

Oulussa ei ainakaan toistaiseksi huomioida sitä, miten paljon valmistajat käyttävät kierrätettyjä ja kierrätettäviä materiaaleja laitteissaan. ”Tietääkseni vain Dell tekee näin isossa mittakaavassa, joten laatutekijänä se vääristäisi kilpailua,” Kaski sanoo. Myöskään valmistajien alihankintaverkoston eettisyyttä ei toistaiseksi arvioida.

Pakkausmateriaalien osalta kokoonpuristumattomat muovit saavat heikommat pisteet pahviin ja kuitumateriaaleihin verrattuna. ”Dellin tapa käyttää meristä kerättyä muovia pakkauksissaan on erittäin hieno kierrätyksestä,” Kaski jatkaa.

Kaski uskoo, että asiakkaat – ainakin he Oulussa – arvostavat sitä, että teknologiavalmistajat tiedottavat vastuullisuustoimistaan. ”Tietoa voisi saada enemmänkin”.

Asiakkaalla on myös toiveita: ”Olemme kiinnittäneet huomiota isoon kaapeleiden määrään laite- ja näyttötoimitusten yhteydessä. Vastaanotamme jopa viisi ylimääräistä kaapelia yhtä toimitettavaa laitetta kohden. Ymmärrän, että se voi olla käytännössä hankalaa, mutta olisi hienoa, jos isompien erien kohdalla voisi vastaanottaa vain tarvittavat kaapelit tai sähköjohdot.”

Elektroniikkajätettä Oulun Tietotekniikka on onnistunut omilla toimillaan vähentämään vain kahteen kuormalavaan vuodessa. Käytetyt laitteet myydään nykyisille käyttäjille tai kuntalaisille, ja kierrätykseen päätyvät vain toimimattomat laitteet.

Dellin yritysvastuuohjelma koostuu neljästä tärkeästä osa-alueesta: eettisestä toimitusketjusta, ympäristöstä, ihmisistä ja yhteisöistä. Lue lisää Dellin yritys- ja ympäristövastuusta https://www.dell.com/learn/bg/en/bgcorp1/dell-environment-sustainable-operations

About the Author: Dell Technologies