CASE: Helpompi käyttöönotto antaa Messukeskukselle aikaa innovoida

Messukeskus voi nyt keskittyä tehostamaan IT-toimintaansa, koska heillä kuluu 70 tuntia vähemmän kuukaudessa päätelaitteiden käyttöönottoon

Yritykset nivovat IT-toimintoja yhä tiiviimmin osaksi toimintaansa saadakseen kilpailuetua. Tämän haittapuoli on kuitenkin IT-tiimien työmäärän ja -paineiden lisääntyminen, sillä niiden on hoidettava samaan aikaan sekä rutiininomaiset mutta välttämättömät IT-hallinnon työtehtävät että innovointi.

Päätelaitteet ovat välttämättömiä liiketoiminnalle

Helsingin Messukeskus on Suomen suurin messu- ja kongressikeskus. Ennen kutakin tapahtumaa Messukeskuksen henkilökunta tekee läheistä yhteistyötä järjestäjien kanssa. Henkilökunta käyttää myös paljon aikaa Messukeskuksen mainostamiseen potentiaalisille asiakkaille, kuten huippukokouksia järjestäville valtion yksiköille. Päätelaitteilla tässä on keskeinen rooli. ”Tavatessaan asiakkaita henkilökunta on paljolti kannettaviensa varassa, ja luotamme Dell-laitteisiin”, sanoo Messukeskuksen järjestelmäasiantuntija Antti Rautalin. ”Asiakassuhteemme on kestänyt jo noin 10 vuotta.”

Aikaa vievä käyttöönotto

Messukeskus vuokraa Dell-kannettavat sekä pienen määrän työasemia Delliltä, ja uusii ne kolmen–neljän vuoden välein. Aiemmin Rautalin ja hänen kollegansa olivat vastuussa uusien tietokoneiden käyttöönotosta, johon kuuluu sovellusten imageasennukset ja tietojen siirto. ”Se kesti liian pitkään ja vei aikaa, jonka olisimme voineet käyttää it-ympäristömme kehittämiseen”, Rautalin kertoo. ”Meidän oli ulkoistettava toiminta.”

Haussa kokonaisratkaisu

Messukeskus halusi yhdistää hankinnan ja käyttöönoton yhdeksi kokonaisuudeksi. ”Kun tutkimme, mitä markkinoilla on tarjolla, huomasimme että ainoastaan Dell tarjosi ProDeploy-nimistä kokonaisratkaisua”, Messukeskuksen tietohallintojohtaja Mikko Levo selittää. ”Voisimme maksaa yhden hinnan hankinnasta ja käyttöönotosta.”

Turvallinen ja sujuva prosessi

IT-tiimi loi sovellusimagen, joka kattaa yli 90 prosenttia Messukeskuksen kannettavista. Sitten tämä image jaettiin Dellin keskukselle suljetun verkon kautta. Samanaikaisesti Messukeskuksen päätelaitteiden hallintaan käytettävä Microsoft System Center laajennettiin siten, että imageen tehdyt muutokset siirtyivät automaattisesti Dellin keskukseen. Tämän seurauksena Messukeskukselle lähetettävät Dell-kannettavat olivat täysin valmiita käyttöönotettaviksi. Tyypillisessä käyttöönotossa ProDeployn palvelupäällikkö sopii työntekijöiden kanssa sopivan ajan uusien Dell-kannettavien asentamiselle.

Henkilöstö voi valita Dell Latitude 7280- tai 7480 -kannettavan, Latitude 5285 -tabletin tai 5289 2-in-1:n. Suunnittelijat voivat valita myös kannettavan Dell Precision 5520 -tehotyöaseman. Rautalin kertoo, mitä sitten tapahtuu: ”Teknikko saapuu uuden laitteen kanssa ja kopioi tarvittavat asetukset, suosikit ja käyttäjäprofiilin vanhasta laitteesta. Hän voi myös siirtää joitain tiedostoja ja esitellä uuden kannettavan ominaisuuksia. Sen jälkeen teknikko vie vanhan laitteen pois leasingyhtiölle lähetettäväksi. Meidän panostamme ei tarvita tässä lainkaan.”

Säästönä 70 työtuntia kuukaudessa

Kunkin Dell-laitteen leasingsopimuksen päättyessä uusi laite toimitetaan ProDeploy-palvelulla. Uuden laitteen asentamiseen kuluu vain tunti. Rautalin sanoo: ”Tämä tarkoittaa sitä, että silloin kun tilaamme 70 kannettavaa kuukaudessa, IT-tiimiltämme säästyy ProDeployn ansiosta 70 työtuntia. Se on melkein kaksi työviikkoa.”

Keskity innovointiin

Säästetyn ajan ansiosta IT-tiimi voi keskittyä vaativampiin tehtäviin. ”Olemme siirtymässä Office 365 -ympäristöön, joten ProDeployn avulla säästämämme aika on meille erittäin arvokasta”, Levo sanoo.

Pidä henkilöstön tuottavuustaso korkeana

Koska henkilöstö – varsinkin myyntihenkilöstö – työskentelee usein muualla kuin toimistolla, on hyvin kätevää, että he pystyvät sopimaan ajan ProDeployn palvelupäällikön kanssa. Henkilöstö ehdottaa hänelle kolmea ajankohtaa, joina laitevaihdot voidaan tehdä. Näin toimitus ei häiritse kiireistä työpäivää”, Levo kertoo.

Vähemmän käyttöönoton jälkeisiä ongelmia

Koska IT-tiimi voi keskittyä täysin imagen optimointiin kannettavia varten, eikä sen tarvitse hallita koko käyttöönottoa, imagen laatu on parantunut. ”Voimme käyttää siihen hieman enemmän aikaa, joten ProDeployn ansiosta vältymme mahdollisilta käyttöönoton jälkeisiltä konfiguraatiohaasteilta”, Levo lisää. ”Kaikki pystyvät hyödyntämään uusia kannettaviaan heti alusta alkaen.”

About the Author: Dell Technologies