Teknologi vil fortsat fremme bæredygtighed i europæiske virksomheder

I løbet af de seneste 40 år er befolkningstallet mere end fordoblet – fra 3,7 milliarder til næsten 7,8 milliarder. Det præger i den grad vores klima, ressourcer og økosystemer. FN’s Verdensmål giver virksomheder og organisationer redskaber til at tage afgørende skridt mod bæredygtighed. Her bliver bl.a. digital teknologi en afgørende faktor for at ændre kursen og medvirke til at skabe en mere bæredygtig verden, så vi rent faktisk indfrier målene.

Heldigvis ser vi, at der er en stigende tendens til, at ledelserne i europæiske virksomheder også ser vigtigheden i at fokusere på bæredygtighed. En undersøgelse foretaget af IDC viser endda, at hele 60 pct. af europæiske virksomheder mener, at bæredygtighed spiller en vigtig eller meget vigtig rolle for virksomhedens målsætninger.

Undersøgelsen viser desuden, at over 50 pct. af de europæiske virksomheder allerede er gået i gang med at implementere digitale løsninger, der skal forbedre deres bæredygtighedsmål. Ved at tænke digitalisering ind i en cirkulær forretningsmodel, kan man blandt andet udvinde genbrugsplast, der kan anvendes i masseproduktion; man kan fokusere på at indkøbe produkter, der er mærket med fairtrade; og man kan sikre et mere inkluderende arbejdsmiljø. Disse handlinger er med til at reducere virksomhedens energi- og materialeomkostninger, inspirere personalet – og bidrager samtidig til at nuancere virksomhedens brand.

Ifølge IDC er de virksomheder, der formår at integrere bæredygtighed i de daglige beslutninger også dem, der har en tendens til at nå deres bæredygtighedsmål.

Der er allerede igangsat mange bæredygtighedsinitiativer, og flere virksomhedsledere har en voksende forståelse for, hvad samfundet står over for, og hvad der skal til for at rykke udviklingen den rette vej. Derfor anbefaler IDC også, at man som virksomhed tager disse tre trin til overvejelse, når der skal udvikles en bæredygtig strategi:

  • Tænk både top-down og bottom-up, når bæredygtighed skal implementeres: Topledelsen skal være først til at omfavne bæredygtighedsinitiativer i virksomheden. De skal desuden udvikle en organisationsstruktur og kultur i virksomheden, der både lovpriser de kort- og langsigtede resultater.
  • Vælg leverandører, der har en proaktiv tilgang til bæredygtighed: Datacentre bruger store mængder energi. Derfor er det f.eks. vigtigt, at virksomhedens it-løsningerne kører de cloudbaserede workloads i datacentre, der er placeret i koldere klima og som drives af vedvarende energi. Samtidig bør virksomhederne kun købe hardware fra leverandører, der benytter komponenter, som er produceret under ordentlige arbejdsforhold og efter etiske standarder og cirkulære principper.
  • Spejl jer i andre: Virksomhedsledere bør sikre, at strategiske mål bliver til konkrete bæredygtighedsprojekter, der kan drives af it og teknologi. Her kan det være en stor hjælp at spejle sig i andre virksomheder, der allerede benytter sig af teknologi til at opnå deres mål. Det kan f.eks. være Adidas, der har gjort det til en del af sit brand at reducere vandforbrug og kemisk affald, samt øge brugen af bæredygtigt materialeindkøb. Ved at benytte forskellige digitale løsninger, formår de nemlig at optimere processer, materialeforbrug og forsyningskæder.

It og tech spiller en vigtig rolle, når virksomheder skal implementere en mere bæredygtig strategi. Ifølge IDC’s undersøgelse mener 60 pct. af de adspurgte nemlig, at it-leverandører er afgørende for, at de kan nå deres bæredygtighedsmål. Samtidig forventer 55 pct., at it-drevet innovation skal hjælpe med at understøtte disse mål. Derfor har virksomheder også et ansvar for at tænke teknologi ind i deres bæredygtighedsstrategi.

Du kan læse hele IDC’s undersøgelse lige her.

Om forfatteren: Christian Riise