Teknologi og it kan spille nøglerolle i den bæredygtige omstilling

FN’s klimapanel offentliggjorde for nyligt deres sjette klimarapport siden 1990. Det er dyster læsning, der bør få alarmklokkerne til at ringe. Rapporten slår nemlig fast, at klimaforandringerne i et vist omfang er menneskeskabte. Derfor har vi også alle et ansvar for at vende denne udvikling. Det gælder både nationalstater, byer, kommuner, os alle som ansvarlige forbrugere – og ikke mindst virksomheder.

For at tage ansvar for vores handlinger som global virksomhed, lancerede vi i november 2019 vores ambitiøse 2030-strategi, Progress Made Real, der bygger videre på vores mangeårige arbejde med 2020-strategien. Progress Made Real består af 22 mål på tværs af både Sustainability, Diversity & Inclusion, Ethics & Privacy og Transforming Lives with Technology. Ud af disse 22 mål støtter 11 direkte op om Verdensmålene – blandt andet ansvarlig produktion og forbrug, klimahandling, adgang til kvalitetsuddannelse og formindsket ulighed.

De fleste statsledere og virksomhedsledere har en voksende forståelse for, hvad vi står overfor, og hvad der skal til for at rykke udviklingen i den rigtige retning. Selvom tempoet i den bæredygtige omstilling kunne være højere, er der heldigvis søsat mange gode initiativer. I Dell Technologies er vi overbeviste om, at 2020’erne, som vi også kalder The Data Decade, vil være med til at transformere både samfund og virksomheder yderligere gennem teknologi – og vel at mærke teknologi, der støtter op om Verdensmålene.

Teknologi som genvej mod flere af FN’s Verdensmål
Vi har allerede taget en række vigtige skridt og lagt grobund for at skalere vores fremskridt med 2030-strategien:

  • Handle på klimaforandringerne: Vi vil reducere vores udledning af drivhusgasser. Størstedelen af vores CO2-udledning kommer fra vores forsyningskæde. Sammen med en række leverandører har vi derfor indgået aftaler for at nå et mål om at reducere udledningen af drivhusgas med 60 % i 2030. Vi har desuden et nulpunktsmål, hvor vores CEO Michael Dell har tilsluttet sig World Economic Forum’s Alliance af CEO Climate Leaders med en målsætning om at være Net Zero inden 2050.
  • Udlede mindre affald: Inden 2030 skal 50 % af vores produktion være fremstillet af genanvendte materialer. Vi har derfor indført bioplast og lanceret et pilotprojekt med et lukket kredsløb af aluminium, så vi genbruger skrottet aluminium fra gammel elektronik, der i stedet bliver til nye harddiske.
  • Skalere brugen af teknologi til at opnå positive sundhedsresultater: Vi vil levere varige resultater for en milliard mennesker inden 2030. Vi har blandt andet arbejdet med i2b2 tranSMART Foundation, der er en nonprofit open-source researchorganisation, som ved hjælp af AI skaber virtuelle modeller af patienter – også kaldet digitale tvillinger – hvilket er med til at hjælpe med at behandle senfølgerne af Covid-19.

Som global virksomhed har vi et stort ansvar for at tage del i klimaudfordringerne, men vi har også aktivt påtaget os dette ansvar. Med vores Progress Made Real-plan driver vi håndgribelige forandringer og tager et stort skridt mod at gøre vores mål reelle. Transparens og ansvarlighed er vigtigt for at nå vores mål om at medvirke til en positiv forandring. Derfor deler vi årligt vores Social Impact-rapporter, som du kan læse mere om lige her, hvor du forhåbentlig kan få inspiration til jeres eget arbejde med bæredygtighed.

Om forfatteren: Christian Riise