Sådan får du jeres virksomheds edge-strategi ud over rampen

Vejen fra tegnebræt til køreklare edge-løsninger kan byde på en række udfordringer. Men formår I at lægge en solid strategi som fundament, kan edge computing give store konkurrencemæssige fordele. 

Der kan godt være langt fra tanke til handling, når det kommer til anvendelse af ny teknologi. Det gælder også virksomheders brug af edge cloud computing. Selvom det for de fleste virksomheder kan give mening at indsamle og analysere data i edge-miljøer, kan det være svært at implementere en edge-strategi i praksis – især i veletablerede virksomheder, der har klare processer for, hvordan data skal behandles.

Jeg oplever jævnligt, at virksomheders edge-projekter har ret uklare mål. Det skyldes nok, at projekterne involverer ny teknologi og nye processer, som kan være udfordrende for medarbejdere at håndtere. Ofte medfører det, at projekterne ikke kommer videre fra tegnebrættet til implementeringsfasen. Det er ærgerligt, for med edge computing kan virksomhederne opnå en lang række fordele og tage et stort skidt videre i deres digitale transformation. Hvis du er interesseret i at læse om disse fordele, kan du læse mit andet blogindlæg i vores serie om edge computing her.

Ønsker du at komme i gang med edge computing i jeres virksomhed, giver jeg her tre anbefalinger til, hvordan I udarbejder en god edge-strategi:

  1.  Planlæg efter virksomhedens forretningsmål: Succesfulde edge-projekter starter med et fokus på, hvor virksomheden økonomisk kan vinde. Der er mange besparelser at hente ved at benytte edge computing, men det skal sættes i et perspektiv, så det passer til jeres forretningsmål, før I begynder at tale om teknologi. Arbejder I f.eks. med produktion, kan det være en fordel at se på, hvor meget I kan reducere produktionsomkostningerne ved at forhindre maskinfejl, og den tilhørende nedetid, ved at benytte edge computing.

    Ved omlægning til edge computing er det kun en del af it-infrastrukturen, der bliver optimeret. Det kan derfor være svært at måle på resultaterne – især når man kigger på investeringsafkastet. Hvis projektet kræver en stor investering fra start og afkastet først bliver større på lang sigt, bør I dokumentere disse overvejelser og kommunikere dem klart ud. Ved at have specifikke forretningsmål bliver det muligt at styre forventninger hos interessenter og medarbejdere, måle resultater undervejs og foretage ændringer i målene hen ad vejen. Value Stream Mapping kan være et effektivt værktøj til denne del af processen.

  2. Konsolidér og integrér: Det kan være en god idé at undersøge, hvor I kan konsolidere virksomhedens applikationer til én samlet infrastruktur. I skal nemlig ikke tænke på edge som en række enkeltstående enheder, men som én løsning – én infrastruktur. Virtualisering, container-baserede applikationer og softwaredefineret infrastruktur er selve byggestenene i systemet, der sikrer en stærk konsolidering fokuseret på business outcome.

    Med en konsolideret it-infrastruktur bliver jeres data- og ressourcebrug mere fleksibelt. Det bliver lettere at rykke rundt på ressourcerne afhængigt af, hvor I skaber størst værdi for virksomheden. Sammenlægning af edge-applikationer åbner også muligheden for at dele og integrere data på tværs af forskellige datastrømme og applikationer. Sidst men ikke mindst, kan nye applikationer udnytte eksisterende edge-data.

  3. Planlæg efter vækst: Gennem hele edge-projektet er det vigtigt, at alle interessenter ser langsigtet. Planlæg derfor både korte og langsigtede forretningsmål for at gøre plads til skalering af jeres edge-strategi. Det kan være en god idé at tænke på, hvilke it-kvalifikationer og teknologi, I potentielt får behov for i fremtiden, fremfor kun at tænke på den ekstra ydeevne, I har brug for lige nu.
    For eksempel: Arbejdes der i dag med simpel processtyring og overvågning, som I kan bruge deep learning til i fremtiden? Hvis det er tilfældet, kan I med fordel sørge for, at edge-infrastrukturen kan skaleres med mere netværkskapacitet og lagerplads, der begge er nødvendige for siden hen at kunne implementere deep learning i jeres edge cloud.

Det er vigtigt at holde sig for øje, at ’best of breed’-produkter ikke nødvendigvis er den bedste løsning i edge-miljøet. Derfor skal I kunne skalere både kapacitet, software, funktionalitet og konnektivitet til nye OT-behov. Alt dette skal kunne styres og orkestreres central. Vi kalder det ”Management at Scale in the Edge”.

Har I disse tre råd i baghovedet, når I lægger jeres edge-strategi, bliver det nemmere at komme fra vision til virkelighed og høste fordelene ved edge computing. Ved samtidig at tænke skalering ind fra start, bliver det nemmere at implementere, når virksomheden og datamængden vokser – og det er jo hele idéen ved at bruge edge computing.

Er du blevet inspireret til brugen af edge? Så kan du kan læse meget mere om edge lige her. Du kan også følge med i uge 39 og læse næste indlæg i vores følgeton.

Om forfatteren: Poul Kjeldgaard

Poul Kjeldgaard er Field CTO hos Dell Technologies i Danmark. I sit arbejde hjælper han Dell Technologies’ kunder med at nå deres digitale mål ved hjælp af de nyeste teknologier.