Kvinder skal have kvinder at spejle sig i

Jeg bliver ofte spurgt, hvorfor det er nødvendigt med et mentorprogram, der specifikt retter sig mod kvinder i tech-industrien – som det IT-Branchen udbyder. Det korte svar er, at vi er nødt til at motivere flere kvinder til at indtage toppositioner i it- og teknologivirksomhederne, hvis vi i fremtiden skal være en af verdens førende nationer til at udvikle it- og teknologiløsninger.

Hvilken dokumentation har jeg egentlig for den antagelse? Vi har alle sammen behov for at kunne spejle os i andre, der viser vejen til et godt arbejdsliv. I hvert fald i starten af vores karriere. Men hvis de fleste ledelsesgange fortsat betrædes af mænd, så mangler kvinder nogle af spejle sig i. Vi er heldigvis mange kvinder, der sidder i forskellige ledelseslag, som gerne vil dele ud af vores erfaring og stå til rådighed for sparring. For kan kvinder ikke se sig selv i ledere i it-branchen, kommer der aldrig flere kvinder på gangene. Derfor har jeg engageret mig i IT Branchens mentorordning, der hvert år optager et nyt hold af kvindelige leder-aspiranter.

Tag styringen over din karriere

En af mine egne mentees er Linda Lindborg. Hun er uddannet cand.merc i strategi og ledelse fra CBS og gennemførte for nogle år tilbage et mentorforløb gennem mentorordningen, hvis overordnede formål er, på branchens vegne, at medvirke til at øge antallet af kvinder i ledende stillinger og bestyrelser i it-branchen. Gennem et års mentorforløb tog hun styring på sin karriere og fik taget de rette valg på hendes egne vegne. Med mentorordningen fik hun udviklet sit potentiale og er sidenhen blevet salgsansvarlig for Boomi (tidligere Dell Technologies-virksomhed) i Danmark.

Karrieren har, for Linda, tidligere været tilfældig og mere lystdreven end reelt drevet af ambitioner. Da hun startede i programmet, var det derfor noget, hun gerne ville lave om på. Hun ønskede én at sparre med for at kunne foretage mere karrieredrevne valg og havde brug for én, der kunne hjælpe med at holde fast i en klar strategi, så hun kunne blive kaptajnen, der bestemte vejen for hendes egen karriere. Det var heldigvis præcis det, hun fik.

Gennem det år, som mentorforløbet løb over, fandt vi sammen en struktur, der både var momentum og fremgang i. Jeg gjorde selvfølgelig mit til, at Linda fik en struktur, der passede hende, men det var også klart, at ansvaret lå hos hende.

Skrøbeligheden i at være i undertal

Linda oplevede dengang både hvor udfordrende og tilfredsstillende, det var, at der blev udtrykt klare ambitioner på hendes vegne. Det var fra start en del af aftalen, at hun gerne ville udfordres på karrierevalg og muligheder – dog altid i et tempo, der passede hendes temperament.

Linda, der har set branchen fra indersiden, lægger ikke skjul på, at der stadig er brug for flere kvindelige ledere i it-branchen. Selvom der i dag er dobbelt så mange kvindelige ledere end for 20 år siden, er det stadig for få – hvilket gør det enormt skrøbeligt: ”Kunderne skal kunne spejle sig i os. Da der ofte sidder kvinder på kundesiden, skal vi som leverandør også have en personale-sammensætning, som kunderne kan spejle sig i”.

De forretningsfunktioner, som driver de store initiativer og projekter hos kunderne, er ofte HR, marketing og lignende funktioner, og ikke blot it-funktionen. Det betyder, at vi møder mange flere kvinder hos kunderne end tidligere.

Sparring og reality check

På et tidspunkt befandt Linda sig i en karrierekrise og havde i den grad brug for sparring. Hun havde brug for et reality check på situationen og et professionelt råd. Det gik hurtigt op for Linda, hvor værdifuldt det var at tale med en person, der havde de professionelle briller på og som alene bekymrede sig for, at karrieren, med denne krise, ikke skulle køre i grøften. En mentor, der ofte har oplevet lignende situationer før, kan derfor hurtigere sætte sig ind i tingene og hjælpe på vej. Det førte i denne situation til nogle konkrete værktøjer, der kunne hjælpe Linda videre – også selvom mentorforløbet for længst var afsluttet:

”Når jeg står ved en skillevej, så ringer jeg stadig til Heidi. I dag er vi kollegaer og Heidi er fortsat min professionelle ven. Vi har nået en form for ligeværdighed, hvor jeg også spiller djævlens advokat over for hende. Men i baghovedet vil Heidi vil altid være min mentor.” fortæller Linda Lindborg.

Hvis du vil læse om flere erfaringer med forløbet ’Kvindelige ledere i IT’, så læs om Eva Kirkegaards mentorforløb her.

Om forfatteren: Heidi Have