Jern i kælderen

Vi ser i dag, hvordan it skifter fra blot at være en støttefunktion til forretningen til i mange tilfælde at udgøre selve forretningen. For at kunne imødekomme de stigende krav til it, der følger med denne udvikling, er det nødvendigt, at man optimerer og automatiserer den måde, man leverer sine services på. Her betragter jeg cloud som en leverance.

En god cloudløsning er i dag en forudsætning for at kunne drive forretning på en effektiv og profitabel måde. Placeringen og beskaffenheden af ens cloudløsning er et spørgsmål om ønsker og behov. Når disse er afdækket, kan man begynde at tale om, hvilken løsning der er den rette til de opgaver, man ønsker løst.

Ofte har virksomheder mere end én cloudløsning. Vi ser ofte, at virksomheder, der kører Office365 i Microsoft-cloud eller Saleforce hos SFDC, har sit Linux-udviklingsmiljø i en blanding af ON-Prem og AWS mens forretningskritiske systemer, såsom SAP, køres i en privat cloud.

Der bør altid være fokus på de egenskaber, man ønsker i sin applikation. Eksempelvis:

  • Tilgængelighed
  • Ydeevne
  • Omkostninger
  • Recovery krav (rpo, rto)
  • Skalerbarhed
  • Compliance
  • Skill-sets

Når egenskaberne for applikationen er defineret, kan man begynde at tage beslutningerne.

En velimplementeret og veldesignet egen infrastruktur kan på mange områder være en bedre cloudløsning end et hostet alternativ, og en outsourcet cloud kan på andre områder være det optimale valg. Den ene metode er ikke nødvendigvis bedre end den anden – det kommer an på behovet.

Hos Dell EMC er det vores opgave at hjælpe vores kunder med at skabe en stærk strategi med en ’cloud first’-leverancemodel, som bygger på en hybrid tilgang til at kunne udnytte ressourcerne på tværs af både lokale og public clouds – alt efter kundens eget behov.

Vores tilgang til dette er ofte:

  1. Omfavn cloud som et koncept
  2. Sørg for, at du bevarer kontrollen
  3. Læg en eksekverbar plan

Omfavn cloud som et koncept

At omfavne cloud-konceptet handler om at følge med tiden og benytte sig af de nye måder at drive forretning på. I en verden hvor it spiller en større rolle end nogensinde før, er fleksibilitet og øget leveranceevne vigtige egenskaber. Dette kan opnås ved at automatisere så meget som muligt, og dermed også fjerne så mange tidskrævende processer som muligt.

Bevar kontrollen

At bevare kontrollen indebærer en detaljeret planlægningsfase, hvor alle aspekter tages i betragtning – undgå smutvejene. Der findes næppe én løsning, som kan dække alle behov, og i de fleste tilfælde vil en multicloud-løsning være vejen frem – altså et udvalg af forskellige løsninger, som er en kombination af egne og andres ressourcer.

Læg en eksekverbar plan

Et godt råd er altid at lægge en plan, der rent faktisk kan eksekveres på. Insisterer man på at arbejde i traditionelle siloopdelte strukturer, kan det blive svært at lykkes. Det er derfor vigtigt at skabe et fælles mål for succes, som går på tværs af alle afdelinger i virksomheden. Nedbryd skellene mellem grupper og afdelinger for at følge projektet helt til dørs som én samlet enhed.

Lars Andersen, Sr. Systems Engineer at Dell EMC

Om forfatteren: Lars Andersen

Lars har arbejdet med fokus på storage siden 1996 og med løsningsdesign siden 2001. Lars er i stand til at overskue komplekse problemstillinger og komme med realiserbare løsningsforslag baseret på Dell Technologies' portefølje.