Hvad er den reelle værdi af virksomhedens data?

Hvad er den reelle værdi af din virksomheds data? Det er et spørgsmål, der alt for sjældent bliver stillet, og ikke mindst besvaret, når man taler om den infrastruktur, som varetager virksomhedens kernesystemer. For spørgsmålet er aktuelt, uanset om data behandles i eget datacenter, hos en ekstern driftspartner eller i en cloud.

Måden vi arbejder på har den seneste tid ændret sig for mange mennesker, og fokus er især på sikkerhed og fleksibilitet til hjemmearbejdspladsen. Derfor har mange virksomheder måtte opgradere og investere i ny infrastruktur, og derved tilpasse sig nye krav og ønsker til, hvordan deres medarbejdere arbejder og ikke mindst, hvor de arbejder.

Det, som ikke har ændret sig, er den stigende mængde af data og digital information, som produceres og skal lagres, sikres og administreres. Det er den stigende værdi af denne information, som hver dag bliver mere og mere forretningskritisk for virksomhederne.

Dell Technologies er markedsførende på server og lagringsinfrastruktur i datacentret. Vi har mange års erfaring med, hvordan man bedst muligt designer og implementerer disse løsninger, så de kan imødekomme fremtidens krav og ønsker.

I maj lancerede Dell Technologies en helt ny storageplatform: Dell EMC PowerStore™. PowerStore er bygget fra bunden med udgangspunkt i vores mangeårige erfaring med storage, innovation og ikke mindst en høj grad af lydhørhed overfor vores kunders ønsker og behov. PowerStore er dermed skabt til at understøtte kravene til dagens, såvel som fremtidens, moderne infrastruktur. Målet var at skabe en platform, der kan give alle virksomheder, uanset størrelse, mulighed for at anvende avancerede funktioner, som bidrager til øget sikkerhed, fleksibilitet og forudsigelighed. Og i al beskedenhed, må dette i høj grad siges at være lykkedes.

Sikkerhed – PowerStore benytter de seneste og bedste teknologier på markedet og kommer med indbyggede mekanismer, der beskytter og opbevarer data sikkert. PowerStore beskytter både mod fysiske fejl på systemet og giver mulighed for at sikre sig mod uforudsete hændelser ved hjælp af øjeblikskopier og datareplikering samt fuld integrering med de applikationer og platforme, der understøttes. Samlet sikrer det mod nedetid og driftsstop i produktionssystemerne og giver en tilgængelighed på 99,9999%.

Fleksibilitet – PowerStore giver også stor fleksibilitet, når det kommer til skalering af ydelse og kapacitet. Man kan skalere fra én løsning på et system med to redundante noder til fire systemer med otte noder – alt i samme cluster, der fungerer som et system, og som kan distribuere datadynamisk på tværs af systemerne. Virksomheder kan altså både skalere op og ud og dermed langt hurtigere reagere på nye krav til ydelse og kapacitet.

Løsningen kommer også med AppsOn-funktionen, der er et nyt koncept, som gør, at man kan afvikle virtuelle maskiner fra VMware direkte på storagesystemet. Med AppsOn kan man desuden opnå besparelser på investeringer i serverinfrastruktur og administration, fordi alt kan afvikles på storagesystemet og administreres direkte fra VMware vCenter.

Det nye PowerStore OS, som er den kode, der ligger til grund for systemet, er designet fra bunden med en moderne softwarearkitektur baseret på mikroservices og containers. Det betyder, at man nemt og hurtig kan opgradere eller tilføje funktioner til løsningen med en minimal påvirkning af det kørende system.

Hardwaredelen af PowerStore-systemet er bygget og designet med kraftige Intel-processorer, som giver den højeste ydelse og skalerbarhed for et storagesystem i denne klasse.

Forudsigelighed – PowerStore understøtter, ligesom andre Dell EMC-storageplatforme, CloudIQ. CloudIQ er en cloudbaseret service, som laver en helbredsstatus på alle tilsluttede systemer i virksomheden i et let og intuitivt format. Her kan man se en status på systemerne samt den forventede vækst på systemets kapacitet og således være på forkant med eventuelle nye behov for højere kapacitet eller performance. Du kan også overvåge systemerne og blive alarmeret i tilfælde af, at de bevæger sig uden for det område, de normalt opererer indenfor – alt sammen ved hjælp af avancerede AI/ML-algoritmer. CloudIQ giver dermed forudsigelighed i systemets drift.

PowerStore er desuden omfattet af Dell Technologies Future-Proof Program, som giver tilfredshedsgaranti, forudsigelig pris, fleksible opgraderingsmuligheder og bekymringsfrie migreringer i fremtiden.

Sikkerheden, fleksibiliteten og forudsigeligheden er blot nogle af de faktorer, som bør evalueres og diskuteres, når virksomhedens storagesystemer skal moderniseres. De kan frigøre ressourcer, som i dag ellers bruges på planlægning, overvågning og håndtering af virksomhedens data.

Hvordan vælger man den rigtige storageløsning?

It-beslutningstagere bør overveje nedenstående områder, inden de træffer den endelige beslutning om en ny storageløsning:

   • Hvilken del af driften, af den eksisterende løsning, er i dag mest tidskrævende?
   • Hvad koster det virksomheden per time/dag, når data ikke er tilgængelig?
   • Hvor meget data kan vi tåle at miste ved gendannelse? Sekunder, minutter, timer eller dage?
   • Hvor lang tid kan vi acceptere at bruge på at træffe den rette beslutning om reetablering, hvis ulykken er ude?

Alle ovenstående punkter, og mange flere, er effektivt adresseret i PowerStore-platformen. Et hurtigt regnestykke viser, at en investering i en moderne løsning til virksomhedens data gør det muligt at sikre sig og minimere de tidligere nævnte risici.

Ønsker du at diskutere værdien af den data og information, din virksomhed lagrer? Og vil du sikre din virksomhed en robust, fleksibel og fremtidssikret løsning? Så tag kontakt til Dell Technologies eller en af vores partnere.

Om forfatteren: Lars Andersen

Lars har arbejdet med fokus på storage siden 1996 og med løsningsdesign siden 2001. Lars er i stand til at overskue komplekse problemstillinger og komme med realiserbare løsningsforslag baseret på Dell Technologies' portefølje.