Detailbranchen kan anvende IoT og komme overkøling til livs

Detailbranchen er en af de brancher, der har det største forbrug af fluorerede drivhusgasser, som anvendes i køleanlæg til fødevarer. Det er bredt accepteret i branchen, at det både er lettere og sikrere, hvis alle fødevarer bliver afkølet ved samme temperatur. Temperaturen sættes derfor så den passer til den fødevare, som kræver den laveste temperatur. Problemet ved den tilgang er bare, at det resulterer i omfattende overkøling til gene for miljøet. Derudover kan overkøling af visse fødevarer også medføre, at de bliver dårlige hurtigere end de ellers ville eller, at kvaliteten falder, og det resulterer i unødvendigt madspild og dårlige kundeoplevelser.

En løsning på problemet er at bruge teknologien Internet of Things (IoT) til at sætte en stopper for overkøling, overflødig udledning af drivhusgasser og madspild. Indtil videre har en stor del af snakken om IoT handlet om, hvor smart det er, at dit køleskab eksempelvis kan fortælle, at du er løbet tør for mælk. Men mulighederne rækker meget længere end det.

Intelligent temperaturindstilling
IoT-sensorer på køleanlæg og -skabe kan overvåge og registrere fødevarernes tilstand, uanset om de er under transport, opbevaret på lageret eller er ude i butikkernes kølemontre. Sensorerne kan levere data om fødevarernes temperaturer og vurdere, om de skal være koldere eller varmere. De kan også indikere, hvor længe fødevarer har været ude af køl og endvidere angive, hvor hurtigt fødevarerne skal tilbage på køl for at undgå, at de bliver dårlige. Alt sammen for at vurdere, om energiforbruget bør sænkes eller hæves for at bevare den bedste kvalitet af fødevarerne.

IoT-sensorerne kan skelne forskellige typer fødevarer fra hinanden. Med sensorernes hjælp indstilles køleanlæg automatisk, så temperaturen justeres efter specifikke fødevare. De enkelte fødevarer holder således de rette temperaturer fra produktionsanlæg til køledisk. Ved at bruge IoT til at gøre forsyningskæden smartere kan detailbranchen stoppe overskydende udledning af fluorerede drivhusgasser og bidrage til et sundere miljø.

Mindre madspild
FN’s fødevare- og landbrugsorganisation vurderer, at mere end en tredjedel af verdens årlige fødevareproduktion – dvs. mere end 1.3 mia. ton fødevarer – aldrig når ud til forbrugerne. Hvis fødevareproduktion, madspild og befolkningstilvækst fortsætter som forventet, så siger eksperter at millioner af mennesker kommer til at sulte inden 2050. Og det er ikke kun et ulandsproblem. Selv udviklede økonomier kommer til at mærke effekten. Det er et globalt problem, som kræver handling og samarbejde på tværs af regeringer og den private sektor – og selv supermarkeder og fødevareproducenter har et ansvar og bør tage del i løsningen.

En af de store syndere bag detailbranchens madspild er som nævnt overkøling. Visse fødevarer bliver dårligere, når de udsættes for overkøling. Eksempelvis bliver yoghurt vandet, når det overkøles. Ved at undgå overkøling kan forbrugerne gå hjem med produkter af bedre kvalitet, hvilket selvfølgelig giver en bedre kundeoplevelse og en større sandsynlighed for, at fødevarerne ikke bare ender i skraldespanden. En anden udfordring er defekte køleanlæg, som kan betyde at virksomheder er nødt til at smide store mængder varer ud. Med sensorer kan systemet give besked, hvis en køleenhed har brug for vedligeholdelse eller er gået i stykker. Dermed kan man undgå at smide fødevarer ud, som resultat af manglende køling.

Hvis detailbranchen implementerer IoT-løsninger, kan det altså være med til at mindske madspild, som både er dumt økonomisk og uansvarligt miljømæssigt. Detailbranchen bør i højere grad vågne op og tage ansvar. Det kan godt betale sig – både brandingmæssigt og økonomisk.

Ledende supermarked sparer millioner med IoT
Det britiske supermarked Tesco er et eksempel, der i dén grad viser, at det kan betale sig at anvende IoT i detailbranchen. De har implementeret vores IoT-løsning IMS Evolve, som integrerer forsyningskæden, forretningssystemerne og kølesystemerne, og anvender den data, som allerede findes i deres legacy-maskiner, til at optimere virksomhedens fødevarehåndtering.

Tesco har, siden de implementerede IMS Evolve, sparet 7 millioner dollars på energi, fordi de har sparet millioner af graders køling i deres køleanlæg. Det betyder også, at på bare 2,5 uge har IoT-løsningen betalt sig selv ind.

De har også nedbragt deres tab af lagervarer med 49 pct., fordi de med IoT let kan sikre sig et optimalt køleniveau for de forskellige varer og på samme tid have overblik over lagerbeholdning. Og så kan de i øvrigt glæde sig over at de, siden de begyndte at anvende IoT-løsningen, har reduceret antallet af kundeklager med 30 pct.

Utallige muligheder med IoT som katalysator
Det er ikke kun supermarkederne og transportvirksomheder, der kan optimere deres virksomheder økonomisk og miljømæssigt. Fødevareproducenter kan bruge IoT til at overvåge og regulere hvert trin i produktionen og levere data om ingredienser, temperaturer, mængder og meget andet. Med disse data kan producenterne have helt styr på fødevarernes kvalitet, miljøpåvirkning og profitabilitet – hvilket i det store hele kan hjælpe dem med at optimere deres virksomhed.

Den positive indflydelse på fødevarernes rejse fra produktionen til køledisken er blot ét eksempel på, hvordan virksomheder kan forbedre kundeoplevelser og miljø i samme ombæring. Mulighederne for at anvende IoT er utallige. Og det er vigtigt at se på alle muligheder for at minimere den negative effekt, som virksomheder har på miljøet. Man kan fx gentænke shipping- og fragtmetoder, anvende bæredygtig indpakning eller genbruge materialer. Dell EMC er passionerede omkring miljøet, og vi har en lang tradition for at arbejde med bæredygtighed på tværs af værdikæden som led i vores 2020 Legacy of Good Plan.

I 2017 iværksatte vi et initiativ, hvor havplast anvendes i emballagen til vores Dell XPS 13 2-i-1. Vi håber, at vi kan inspirere andre virksomheder til at gøre noget lignende. Vi kan selvfølgelig ikke standse den globale opvarmning alene med IoT, men i takt med at flere organisationer får øjnene op for mulighederne, bliver de første skridt taget i den rigtige retning.

Læs mere om Dells Global Climate Change Policy-principper, Dells bæredygtighedsinitiativer og Dells arbejde som verdens største udbyder af IoT-infrastruktur.

Christian Riise, kommunikations- og marketingchef for Dell EMC i Danmark

Om forfatteren: Christian Riise