Det er tid til flere kampklare kvinder i it-branchen

Hvorfor er det fortsat vigtigt – og jeg vil måske gå så vidt at sige nødvendigt – at have et mentorprogram, som retter sig specifikt mod kvinder i tech-industrien? Jeg mener, at det er aktuelt, fordi vi stadig skal motivere endnu flere kvinder til at indtage toppositionerne i it-branchen. Især, hvis vi i fremtiden vil være en af de førende nationer til at udvikle it- og teknologiløsninger.

Som mentor i flere forløb har jeg fået et indblik i, hvordan kvinderne mangler kvindelige forbilleder at spejle sig i. Når kvindelige medarbejdere ikke møder eller oplever kvinder i toppositioner, tvivler de på, hvorvidt de selv har de rette kompetencer, hvilket bremser dem i deres karriereudvikling mod ledergangene. Jeg har derfor engageret mig i IT-Branchens mentorordning, der hvert år optager et nyt hold af kvindelige lederaspiranter.

Ene kvinde blandt mange mænd

Eva Kirkegaard, der i dag arbejder som Field Sales Engineer hos Dell Technologies, har tidligere været en af mine mentees. For nogle år siden meldte Eva sig til mentorordningen, da hun ønskede at få tildelt en kvindelig mentor, som hun kunne spejle sig i. Hun ønskede samtidig at få større indsigt i, hvordan hendes kvindelige egenskaber kunne gavne hende og komme bedre til udtryk i en ellers mandsdomineret branche. Allerede ved første møde blev der gået lige til sagen, og jeg spurgte ind til, hvor Eva gerne ville hen med sin karriere, og hvad hun håbede på at få ud af forløbet. Selv den mindste detalje blev kortlagt, og banen blev kridtet helt op. For Eva var det nemlig vigtigt, at mentorforløbet resulterede i konkrete handlinger, som hun kunne tage med videre.

Slut med at forsøge at blende ind

I sit tidligere job var Eva den eneste kvinde i sit team. Hun havde kun mænd at spejle sig i, og forsøgte derfor blot at blende bedst muligt ind i teamet. En af hendes største udfordringer var, at hun følte, at hun ikke havde de rette kompetencer eller kunne gøre brug af sine erfaringer fra tidligere jobs. Gennem mentorforløbet oplevede Eva for første gang en form for helhedsfølelse – og hun fik opfyldt et behov for at forstå det fulde billede, frem for blot at dykke ned i de dele, hun i forvejen beskæftigede sig med. Det hjalp hende til at blive bevidst om, hvilke kompetencer hun lå inde med, og hvordan de kunne komme bedre til udtryk i hendes arbejdsliv.

Eva blev ligeledes bekræftet i, at hun faktisk allerede besad de rette kompetencer til at videreudvikle sin karriere, hun manglede blot værktøjerne til at forene brikkerne. Hun lærte, hvordan hun kunne være sig selv, stole på sine egenskaber og stå frem og skille sig ud i stedet for at blende ind.

Fra kompetent til kampklar

Det, som Eva fandt mest centralt i mentorforløbet var, at hun blev bekræftet i, at hun kunne meget mere, end hun troede. I samarbejde nåede vi frem til, at Eva, gennem sine tidligere stillinger, havde erfaret sig mange kompetencer, hun kunne bruge – og som ville gavne hende: ”Jeg blev bekræftet i, at jeg kunne meget mere, end jeg havde regnet med. Jeg fik en række konkrete værktøjer at arbejde med, og så havde jeg egentligt ikke brug for meget mere. Jeg gik fra at føle mig nogenlunde kompetent til at føle mig kompetent – og kampklar” fortæller Eva.

Hvis du vil læse om flere erfaringer med mentorforløbet, så læs Linda Lindborgs historie her.

Om forfatteren: Heidi Have