Bliver fremtidens arbejdsform enden på det traditionelle kontor?

Som enhver ejendomsmægler vil sige: beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed. Derfor betaler mange virksomheder høje huslejer for den helt rigtige placering af deres domicil. Da den globale sundhedskrise ramte, rykkede medarbejderne imidlertid hjem i privaten, og kontorerne stod pludselig gabende tomme.

Da Danmark begyndte at åbne op igen, kunne vi dog hurtigt konstatere, at der ikke kun var tale om et midlertidigt skift, men at hele måden, vi arbejder på, er under forandring: Fremtidens arbejdsform bliver langt mere fleksibel og mobil.

Betyder det, at kontorfaciliteterne vil blive fuldstændig udfaset? Det er nok højst usandsynligt. Men kontoret, som vi kender det i dag, kommer til at ændre sig.

For virksomhederne kan en ny definition af kontoret skabe en økonomisk gevinst. Færre kontorpladser og flere flexpladser vil sandsynligvis mindske pladsbehovet gevaldigt. Kontoret kan i stedet fungere som et mødested for medarbejderne, når der er behov for det, hvor fokus er dynamik og effektivitet, når teams mødes for at idéudvikle, sparre og få social interaktion.

Medarbejderne skal tilegne sig nye kompetencer

For at fjernarbejde og virtuelt samarbejde fremover skal blive en succes, vil det kræve nye kompetencer hos medarbejderne. I vores undersøgelse ”Realizing 2030”, har vi identificeret de vigtigste kompetencer til fremtidens arbejde, og her fremhæver respondenterne f.eks. tekniske færdigheder til at håndtere de nye samarbejdsværktøjer som værende en af de vigtigste evner at besidde.

I undersøgelsen svarer mere end halvdelen af de adspurgte desuden, at de er overbeviste om, at den yngste generation på arbejdsmarkedet, Generation Z, vil udfordre den eksisterende arbejdsstyrke på grund af deres indfødte digitale færdigheder. Omvendt svarer 77 pct. af de unge respondenter, at de gerne vil være mentorer for de ældre generationer inden for teknologi – og det kan virksomhederne bruge til deres fordel.

Men det bliver virksomhedernes ansvar at sikre, at fjernmedarbejderne ved, hvordan de benytter de tekniske værktøjer korrekt i deres kommunikation og samarbejde. Alt fra e-mails til Microsoft Teams kræver en grundig gennemgang og strategi. Blot en forkert tone i en besked kan medføre misforståelser og frustration hos modtagerne.

Undersøgelsen viser også, at blødere kvalifikationer, såsom kreativ tænkning, objektiv dømmekraft, logik og kommunikationsevner, er afgørende hos fremtidens mobile og fleksible arbejdsstyrke. Desuden fremhæves den emotionelle intelligens, som en af de vigtigste kvalifikationer – herunder empati og evnen til at se en sag fra flere sider, have en intuitiv forståelse for kollegaers behov og ikke være fordømmende.

Fjernarbejde kommer til at ændre alt, vi kender til. Hvor vi før brugte tid på at retfærdiggøre, hvorfor vi skulle arbejde hjemmefra, skal vi i fremtiden begrunde, hvorfor vi skal ind til kontoret.

Vil du læse mere, om hvordan fremtidens arbejdsplads kommer til at se ud, så læs blogindlægget: Fremtidens arbejdsplads er hybrid

Om forfatteren: Anders Bækgaard