Zálohování dat by mělo být samozřejmé

Brian Heckert

Držet se v bezpečné vzdálenosti od velkých savců s velkými tesáky by mělo být samozřejmé, zvláště když mohou vážit několik tun. Ale co je zřejmé jednomu, nemusí docházet druhému. Při nedávném výletě na pobřeží střední Kalifornie jsem měl příležitost pozorovat rypouše sloní, obrovské savce, kteří dorůstají délky přes 5 metrů a hmotnosti přes 2 tuny. Rypouši sloní jsou fascinující zvířata, ale při pozorování z blízka je důležité mít na paměti několik věcí. Podle zřetelně viditelných výstražných tabulí rozmístěných v okolí míst, kde se rypouši shromažďují, by měli pozorovatelé vědět:

Rypouši sloní…

  • jsou velcí
  • mají zuby a koušou
  • jsou rychlejší, než si myslíte
  • jsou divoká zvířata.

Řeknete si možná, že to dá rozum. A pro případ, že by uvedené informace nebyly dostatečně přesvědčivé, je na tabulích ještě jedno upozornění pro ty, kdo by rypouše považovali za neodolatelně roztomilé tvorečky: Pro svoji i jejich bezpečnost, UDRŽUJTE ODSTUP, je to zákon.

Když jsem se následující týden vrátil do práce, přemýšlel jsem o svém dobrodružství u shromaždiště rypoušů sloních a o tom, co jsem se dozvěděl. Bylo úžasné je pozorovat a vidět, že se jim daří, zvláště uvážíme-li, že na konci 19. století byli na pokraji vyhynutí. To mě přimělo přemýšlet o ochraně dat. Možná se ptáte: „Cože? Rypouši sloní a ochrana dat?!“ Ale vezmeme-li v úvahu informace na výstražných tabulích varujících návštěvníky a důležitost ochrany dat, nebude se vám můj příměr zdát tolik přitažený za vlasy. Zvláště když si uvědomíte, že mnoho podniků nedělá to, co je samozřejmé – patřičně chránit data, která jsou jednou z nejcennějších součástí jejich majetku.

Zálohování pro bezpečnost vašich dat

Proč je zapotřebí data chránit? Studie stavu ochrany dat EMC Global Data Protection Index (GDPI) odhalila některé závažné skutečnosti. Zjistila například, že 52 % z dotázaných společností za posledních 12 měsíců zaznamenalo neplánovaný výpadek systémů. U 29 % došlo ke ztrátě dat. Bez ohledu na to, zda se jedná o kybernetickou hrozbu (36 % dotázaných v průzkumu uvedlo interní nebo externí narušení bezpečnosti) nebo selhání hardwaru (které podle studie zůstává hlavní příčinou ztráty dat a výpadků systémů), k rozsáhlému narušení dat může dojít rychleji, než si myslíte. Jakmile získají přístup do systému, trvá kyberzločincům pouhých šest minut než získají cenná firemní data a jejich úspěšnost se pohybuje okolo 60 %. To jsou hodně ostré zuby!

Uvážíme-li, že mnoho oborových organizací a státních orgánů vyžaduje od podniků dodržování standardů pro ochranu a uchování dat, není přehnané tvrdit, že chránit data je zákon. A zálohování je důležitý aspekt vaší strategie ochrany dat. Neignorujte to, co je samozřejmé! Datům neustále hrozí riziko ztráty, krádeže, poškození nebo zničení. Důkazy o tom vidíme všude kolem sebe. Vaše data jsou zásadní pro váš úspěch i běžný provoz, jehož nepřetržitost na dostupnosti dat závisí. Nenechte svá data – nebo celý podnik – zaniknout! Jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, je zavedení správného řešení. Podívejte se, jak vám podnikové cloudové řešení pro zálohu dat Dell EMC Mozy může pomoci ke klidnějšímu spánku.

Pokud bychom tedy upravili výstražné tabule u rypoušů tak, aby varovaly podnikatele, kteří váhají ohledně ochrany svých dat, napsal bych tam:

Vaše data …

  • jsou důležitá
  • jsou cenná
  • musí být dostupná
  • potřebují ochranu

A pro zdůraznění bych dodal: Pro bezpečí svého podniku, ZÁLOHUJTE SVÁ DATA. Je to naprosto nezbytné!

Brian Heckert pracuje jako Principal Content Editor v Dell EMC.

About the Author: Dell Technologies