#YOAF! Jaký bude další rok transformace IT

Letos jsme pokračovali v dialogu s našimi zákazníky a partnery. Pomáháme jim s proměnou IT, aby mohli uvolnit finanční i lidské zdroje na strategické projekty v rámci digitální transformace. Ale kde začít?

Krok 1: Považujte flash za klíčový prvek transformace IT

V jednom ze svých příspěvků jsem psal o pilířích moderního datového centra. Flash má bezpochyby zásadní význam na naší cestě transformace . Je to samozřejmě médium, ale také technologie, která umožňuje zvyšování výkonu a efektivity stejně jako procesory, paměti DRAM a protokoly jako NVMe, u nichž jsme svědky neustálého úsilí o dosahování vyšších a vyšších rychlostí. Naším úkolem zde v Dell EMC je z inovací vytěžit maximální přínos ku prospěchu zákazníka. Flash disky jsou vyhlášené svou rychlostí. Ve skutečnosti nám však umožňují konsolidovat a také šetřit finance. Podívejme se například na 16TB 3-D NAND disk.

1-9-17-yoaf-1-820x377_1

V 2,5″ pouzdře máme k dispozici takovéhoto příbuzného plotnového disku:

  1. Vyšší kapacita a hustota výkonu = vyšší míra konsolidace za jinak shodných podmínek.
  2. Kratší a konzistentnější doba odezvy = lepší zaručené parametry a vyšší produktivita.
  3. Méně výměn součástí a rychlejší rekonstrukce = nižší riziko a lepší zkušenost zákazníka.

Krok 2: Pochopte obchodní přínos využití flashe ve vašem prostředí

Každé prostředí je jedinečné. Obecná tvrzení o tom, oč je lepší řešení dodavatele A oproti řešení dodavatele B, je kontraproduktivní. Raději bychom měli uvažovat z hlediska zákazníka. Začněme u pracovní zátěže. V uplynulých desetiletích naše úložné systémy optimalizované pro vysoký výkon (tj. SC Series, Unity, VMAX, XtremIO) sloužily nejčastěji pro databáze. Druhou nejčastější zátěží byly virtuální servery. Obě tyto kategorie představovaly přes 80 % všech pracovních zátěží provozovaných na těchto systémech.

Zůstaneme-li ještě chvíli u databází, dalším krokem bude rozebrání databázové pracovní zátěž podrobněji. Jedním ze způsobů, jak to naši obchodní technici provádí, je odebrání vzorků z prostředí zákazníka, jako je níže uvedený Oracle AWR. Jedná se o přístup shora dolů, kdy chceme pochopit dopad transformace na konkrétní databázové prostředí.

1-9-17-yoaf-2-820x346_2

Z obrázku výše vyplývá, že stávající systémy pro ukládání dat představují úzké hrdlo, které způsobuje více než 90 % čekací doby a zpomaluje celkovou odezvu databáze na zhruba 10 ms. Naopak procesor databázového severu je využitý pouze na 1 % kapacity. Jinými slovy, nemůžeme zpracovat tolik transakcí, kolik bychom potřebovali a nevyužíváme drahou výpočetní infrastrukturu, kterou máme k dispozici.

Po modernizaci souvisejícího úložiště na plně flashové pole se obrázek dramaticky změnil.

1-9-17-yoaf-3-820x350_3

Zkrátili jsme dobu odezvy o 70 % (z 10 na 3 ms), což zákazníkům umožňuje nabídnout lepší služby a provádět více transakcí kriticky důležitých pro podnik. Procesor databázového serveru je nyní vytížený z pěkných 60 %.

Proč na tom záleží? Dodavatelé databází si účtují podle fyzických procesorových jader. Vedle zjevných úspor plynoucích z konsolidace infrastruktury nám lepší využití jader, která již vlastníme, také pomůže vyhnout se zbytečným nákladům na licence do budoucna.

Naši obchodní technici ale také postupují opačně, zdola nahoru. To znamená, že zkoumají stávající úložné prostředí zákazníka a na základě souboru výkonnostních ukazatelů vypočítají potenciální úspory. Níže uvádíme průměry za více než 400 analýz implementace flashových úložišť.

1-9-17-yoaf-4-820x447_4

Toto je poměrně typický výsledek přechodu ze současného hybridního ukládacího prostředí na plně flashové. Přechod na plně flashové úložiště jako součást transformace IT představuje přínos v těchto čtyřech klíčových oblastech:

  1. Vyšší míra konsolidace – více transakcí, vyšší hustota výkonu.
  2. Kvalitnější zaručené parametry – konzistentně nízká latence.
  3. Nižší provozní náklady – menší spotřeba energie a nároky na chlazení i zmenšení prostoru.
  4. Provozní úspory – snadná správa po celou dobu životního cyklu.

Krok 3: Výběr technologií

Společnost Dell EMC nabízí ucelené portfolio řešení, která pomáhají zákazníkům modernizovat. Jakmile provedeme průzkum a vyhodnocení, vlastní výběr technologie je výrazně snazší. Oprošťujeme se také od zjednodušujícího chlubení cenou za GB nebo rekordními údaji o výkonu, které jsou často odtržené od reality skutečných pracovních zátěží v provozních podmínkách.

Dell EMC nabízí architektury, které zákazníkům pomáhají řešit specifické pracovní zátěže a požadavky. Žádná architektura nedokáže dobře zvládnout všechny nároky. Pusťte si video , abyste si udělali představu o rozsahu našeho portfolia a o tom, jak pokrývá váš typ pracovních zátěží.

https://www.youtube.com/watch?v=XY0PVLPo_ms


Stefan VossStefan Voss
Director, Technical Marketing, Core Technologies

About the Author: Dell Technologies