Vývoj nových médií či ochrana dat v cloudu: predikce pro rok 2017

Před koncem roku 2016 jsem publikoval predikce ohledně trendů v oblasti ukládání dat – kontejnery, úložiště 2. úrovně, správa cloudového portfolia, technologie pro nová média a IT dovednosti týkající se nativního vývoje pro cloud.I když predikce nejsou většinou nic jiného než kvalifikované odhady, naše předpovědi pro rok 2016 se poměrně příznivě naplnily.

Nyní je tedy čas na výhled do roku 2017. Co můžeme letos očekávat?

https://www.youtube.com/watch?list=PLbssOJyyvHuVmfQ6rHre20-4X-gnZczWj&v=ELgHtMztk8s

Nativně cloudová architektura a technologie

Cloudová architektura a technologie budou přebírat větší díl tradičních podnikových pracovních zátěží. Na konci roku 2016 jsme byli svědky toho, že se javové aplikace mohou přemístit do systémů jako Cloud Foundry s výraznými přínosy z hlediska provozu. Předpokládáme, že tento trend bude pokračovat. Také očekáváme, že v roce 2017 bude docházet k přeměně dalších tradičních podnikových prostředí na nativně cloudový model. Systémy záznamů, jako je SAP nebo Oracle, budou radikálněji přecházet na nativně cloudové aplikační rámce a paměťové databáze. Tento trend si nachází cestu i do IoT a průmyslových systémů od firem, jako je GE s platformou Predix nebo Siemens. Tyto nové platformy a aplikace budou nadále jako základ vyžadovat cloudově orientované IaaS, např. VMware. Podnikové aplikace budou lépe oddělitelné, flexibilní a automatizované díky využití výsledků projektů původně zaměřených na nové nativně cloudové aplikace.

Ochrana dat v cloudu 

V roce 2016 zrychlil přechod na soukromý i veřejný cloud. Ty však pokulhávají za odolností tradičních podnikových systémů. Jedním z nejpalčivějších problémů je ochrana dat v éře cloudu. Většina zákazníků není informována o omezeních odpovědnosti a náhrady škody u SaaS a veřejných cloudů. Dosud nedošlo k masivní ztrátě dat, a proto se pozornost nesoustředí na řešení takových situací. V roce 2017 budou běžnější podniková IT prostředí využívající více různých cloudů. Proto se stane nejvyšší prioritou potřeba chránit data v SaaS systémech nebo v různých lokálních i vzdálených cloudech. Společnost Dell EMC, nejvýznamnější poskytovatel řešení na ochranu dat, již takovou službu pro lokální cloudy a některé SaaS aplikace poskytuje, ale rok 2017 bude rokem rozšiřování schopností, včetně zajištění trvanlivosti dat, souladu s předpisy, obnovy a nepřetržitosti provozu. Zákazníci budou mít jistotu, že i kdyby poskytovatel veřejných cloudových služeb nebo SaaS ztratil, narušil nebo poškodil jejich data, existuje cesta k záchraně.

Vývoj nových paměťových médií

Již jsme se sice dozvěděli prvotní podrobnosti o nevolatilních pamětech, např. Intel 3DXP, ale teprve v roce 2017 bude tato a další technologie skutečně k dispozici. I když letos neočekáváme hromadné zavádění těchto pamětí nebo vznik širšího ekosystému aplikací pro ně určených, budou se rozhodně stávat realitou. Výkon, výdrž a funkčnost prokážou v reálných systémech spíše než v marketingových materiálech. Projeví se omezení a problémy spojené se změnou základního stavebního kamene, což bude stimulovat potřebné inovace. Dobrým příkladem je potřeba zotavení z chyb u trvalých pamětí – při používání těchto technologií nelze jednoduše restartovat systém, aby se vyčistila běhová paměť. Jak budeme resetovat, obnovovat nebo se vracet k předchozímu bezpečnému stavu? Zjevně se zde otevírá skvělá příležitost k inovacím v oblasti obnovy, umístění dat a správy médií spolu s vylepšováním softwaru, aby dokázal možnosti těchto nových paměťových médií využít.

John Roese

John Roese
CTO & EVP, Cross Product Operations

About the Author: Dell Technologies