Studie: Jen 6 % firem dokáže sladit IT a byznys. Jak přemýšlet o digitální transformaci?

Jen těžko bychom hledali firmu, která se nesnaží přizpůsobit měnícím se podmínkám na trhu. Úspěch dnes vyžaduje schopnost rychle, pružně a efektivně reagovat na požadavky zákazníků a respektovat změny v náladách a trendech. Průzkum společnost Enterprise Strategy Group (ESG) přitom ukazuje, že zásadní brzdou může být starý přístup k IT a IT infrastruktuře.

Bez kvalitní podpory ze strany IT nemůže na současném trhu uspět prakticky žádná společnost. Výzkum mezi více než čtyřmi tisícovkami firem ovšem odhalil, že pouhých 6 procent z nich dokáže správě sladit možnosti svého IT s potřebami byznysu. Právě zastaralé IT systémy, nejsou často kvůli složité architektuře schopné podpořit nezbytnou transformaci celé firmy. Alarmující je, že ve srovnání se stejným výzkumem, který provedla společnost ESG před rokem, jde o nárůst o pouhý jeden procentní bod. To v překladu znamená, že mnoho firem se nejenže neposunuje k žádanému stavu, ale naopak IT stále více zaostává za požadavky podnikání.

Tento alarmující trend sleduje ESG již několik let. Své respondenty žádá, aby sami ohodnotili, v jaké fázi transformace se jejich společnost a IT systémy nachází. Přičemž první fází označujeme standardní nastavení (Legacy), druhá fáze je označována jako fáze rozvoje (Emerging), třetí fáze evoluce (Evolution), a čtvrtou fází je plně transformovaná společnost, kde se IT zcela přizpůsobuje potřebám byznysu a uživatelů, a nikoli uživatelé procesům nastaveným IT, tak jak se to stává v tradičním modelu. Na první pohled by se mohlo zdát, že pokud se 88 procent firem vidí ve druhé či třetí fázi, jde o velký úspěch. Ovšem meziroční srovnání dat optimismus poněkud mírní. Ukazuje se totiž, že celá řada společností naráží během tohoto procesu na závažné překážky, které jim neumožňují přizpůsobování se novým podmínkám dokončit. Je přitom zcela zřejmé, že to může do budoucna znamenat ohrožení jejich tržního postavení i konkurenceschopnosti. Jednoduše řečeno, nebudou schopny dostatečně rychle reagovat na požadavky zákazníků.

Změňte přístup k infrastruktuře

Jedním z důvodů, proč se firmám nedaří dosáhnout čtvrté fáze, je přístup k budování IT infrastruktury, náklady na její vlastnictví i logika životního cyklu. Infrastruktura budovaná tradičním přístupem byla založena na tom, že firemní uživatelé používali služby, které stávající infrastruktura umožnila. Jenže to dávno nestačí. Pokud má být firma na trhu úspěšná, musí se IT zaměřit na plnou podporu potřeb byznysu, a těmto potřebám se přizpůsobovat. Problém je, že řada manažerů si stále není jista návratností investic do modernizace IT. Tím ale jen prohlubují zaostávání svých firem a zvyšují riziko budoucího neúspěchu.

Díky technologickému náskoku může totiž na současném trhu růst konkurence velmi rychle. Ukazuje se, že plně transformované společnosti jsou schopny téměř třicet procent svých projektů zvládnout s nižšími než projektovanými náklady, a více než třetinu dokončit v rychlejším čase. Zásadní roli v tom hraje především vysoká míra automatizace a zjednodušení správy, které s sebou přináší virtualizace a přechod na konvergovanou, případně hyperkonvergovanou infrastrukturu. Ta totiž přináší úplně novou filozofii a přístup k pojetí IT a IT infrastruktury, tak jak je známe. Vysoká flexibilita hyperkonvergované infrastruktury umožňuje firmám rychleji přizpůsobovat IT svým potřebám, a dosahovat tak lepších výsledkům.

Společnost Dell EMC identifikovala pět základních pilířů této filozofie:

  • Navržené jako jeden celek – nejde o nadstavby či rozšíření stávajících systémů, ale o systémy, které jsou od základu navrhovány jako jeden, byť zahrnující všechny (nebo většinu) části IT infrastruktury, které byly dosud chápány jako samostatné.
  • Vyrobené jako jeden celek – již při výrobě je vše podřízeno tomu, aby konvergované a hyperkonvergované systémy Dell EMC nebyly jen složeninou jednotek, ale skutečně sladěným funkčním celkem.
  • Spravované jako jeden celek – tradiční přístup k IT vyžadoval oddělenou správu různých částí infrastruktury, v konvergovaných a hyperkonvergovaných systémech se to ale mění. I proto je možné celou infrastrukturu spravovat jako jeden celek, z jednoho místa.
  • Jednotný životní cyklus – spojení IT do jediného funkčního celku s sebou nese také výrazné zjednodušení řízení životního cyklu. I během provozu zůstávají tyto systémy jednotným celkem, což firmám umožňuje efektivně pracovat s náklady na vlastnictví, i plánovat budoucí investice do IT.
  • Jednotná podpora – snad každý pracovník to někdy zažil. Dojde k závadě, ale dodavatel síťové infrastruktury vidí problém v serverech, dodavatel serverů někde v úložištích, a dodavatel úložišť mu prostě sdělí, že u nich je vše v pořádku. U konvergovaných a hyperkonvergovaných systémů tento problém nastat nemůže, protože i z hlediska podpory jsou jediným celkem.

Pokud chcete vědět, jak díky hyperkonvergované infrastruktuře můžete posunout svoji firmu na novou úroveň, neváhejte nás kontaktovat ZDE.

About the Author: Dell Technologies