SDMI: Precizní diagnóza vyžaduje špičkové technologie

Radiologické laboratoře SDMI dosáhly 50% zvýšení výkonu své výpočetní infrastruktury při nižších nákladech, a to výměnou 90 tradičních serverů za 2 hyperkonvergovaná zařízení Dell EMC VxRail. Konsolidace výpočetního prostředí snížila nároky a náklady na správu a zároveň zvýšila úroveň péče o pacienty a kvalitu služeb lékařů.

Společnost Steinberg Diagnostic Medical Imaging (SDMI) provozuje osm diagnostických center v americkém Las Vegas. Poskytuje široké spektrum vyšetření pomocí zobrazovacích metod od tradičního rentgenu a sonografie přes mamograf, počítačovou tomografii a magnetickou rezonanci až po specializovaná vyšetření jako je například dvouenergiová rentgenová absorpciometrie. Zakládá si na špičkové kvalitě vyšetření a průběžně investuje do modernizace svých diagnostických technologií. Problémem se však začala stávat neefektivní a stárnoucí výpočetní infrastruktura s vysokými náklady na vlastnictví, která navíc přestávala dostačovat potřebám zdravotnických zařízení, jež se starají o zajišťování maximální úrovně péče o pacienty.

https://www.youtube.com/watch?v=xrwk1kMIevs

Modernizace diagnostického zařízení

Laboratoře SDMI dříve užívaly tradiční infrastrukturu založenou na architektuře klient-server, přičemž na každou aplikaci připadal jeden samostatný server. Stará technologie již nezvládala poskytovat výkon potřebný ke zpracování stále náročnějších obrazových výstupů a dat z vyšetření a jejich předávání lékařům takovou rychlostí, jakou laboratoře SDMI požadovaly. Náročnost správy serverů na konci jejich životního cyklu spolu s personálními náklady, náklady na smluvní podporu a náklady na elektřinu přestávaly být únosné a obhajitelné.

Po zvážení dostupných možností a ověření funkčnosti se laboratoře SDMI rozhodly přejít na hyperkonvergovanou infrastrukturu v podobě zařízení Dell EMC VxRail pro VMware, od něhož si slibovaly optimální výkon, snížení nákladů a omezení náročnosti datového centra na prostor, spotřebu energie a údržbu.

„Hyperkonvergované zařízení Dell EMC VxRail jsme zvolili jako to nejlepší řešení z hlediska konsolidace IT zdrojů, protože dokáže nejlépe zajistit požadovanou hustotu v softwarově definovaném datovém centru. Z více než 90 serverů jsme přešli na dvě zařízení VxRail, která virtualizují veškeré naše aplikace. Zároveň jsme konsolidovali 80 % přímého datového úložiště do devíti maloformátových disků,“ vysvětluje Keith Nunnery, správce IT systémů v SDMI.

Zjednodušení a okamžité výsledky

Zavedení hyperkonvergované infrastruktury se projevilo nejen poklesem provozních nákladů a prostorových nároků hardwaru. Zařízení Dell EMC VxRail oproti předchozímu stavu poskytují o 50 % vyšší výpočetní výkon a nabízejí efektivní možnost, jak v případě potřeby snadno navyšovat kapacity. Na nové virtualizované infrastruktuře SDMI provozuje řadu systémů, včetně Exchange serveru či klíčového radiologického informačního systému, který zajišťuje vše od objednávání pacientů přes uchovávání výsledků vyšetření, sdílení a archivaci obrazových záznamů až po vyúčtování provedených výkonů.

Hyperkonvergovaná infrastruktura od Dell EMC také výrazně zjednodušuje a zefektivňuje správu IT, protože poskytuje úplný přehled o veškerém dění v síti. V případě neočekávané události vyrozumí správce i na dálku a zároveň informuje centrum zákaznické podpory Dell EMC, které může poskytnout okamžitou pomoc s řešením problému, což je u zdravotnického zařízení obzvlášť důležité. Hyperkonvergované řešení VxRail navíc doplňuje software pro obnovu aplikací Dell EMC RecoverPoint.

„Vedení Steinberg Diagnostic Medical Imaging věří, že nám extrémně výkonné, a přitom úsporné softwarově definované datové centrum v podobě hyperkonvergované infrastruktury Dell EMC VxRail pomůže uskutečnit digitální transformaci, jejímž cílem je trvale poskytovat a rozvíjet špičkovou péči o pacienty,“ uzavírá Keith Nunnery.

About the Author: Dell Technologies