Rozpolcená vize: jaký bude svět v roce 2030

Internet věcí, rozšířená a virtuální realita, umělá inteligence a další technické pokroky zásadně mění naše životy, naši práci i způsob podnikání. Společnost Dell Technologies loni ve spolupráci s Institutem pro budoucnost (IFTF) zpracovala předpověď dopadu těchto změn. Nevěštili jsme však z křišťálové koule. Zadali jsme výzkum mezi 3 800 manažery z celého světa, abychom zjistili jejich názor na vývoj v příštích 10 – 15 letech. Právě teď máme k dispozici výsledky.

A jsou to výsledky skutečně zajímavé. Naprostá většina dotázaných manažerů se sice shodla, že vstupujeme do nové éry partnerství mezi člověkem a strojem (82 %), ale ostatní výsledky jsou značně rozpolcené. Našich 3 800 respondentů se zcela rozchází v názoru na to, co tyto změny budou znamenat pro jejich životy, podniky a svět obecně. Zatímco 50 % dotázaných se domnívá, že nové technologie a automatizované systémy jim především ušetří čas, druhá polovina si myslí přesný opak. Neshoda panuje i v otázce, zda budoucnost představuje příležitost nebo hrozbu. Téměř polovina (48 %) dotázaných například tvrdí, že čím závislejší jsme na technice, tím více můžeme ztratit v případě kybernetického útoku. Zbývajících 52 % však tuto obavu nesdílí. Obdobně 50 % respondentů považuje za důležité mít jednoznačné postupy pro případ selhání autonomních systémů, zatímco druhá polovina takovou potřebu nepociťuje.

Alespoň v něčem však panuje shoda: 93 % dotázaných vnímá bariéry úspěšného fungování jako digitální podnik v roce 2030 a dále. To, jak se s těmito bariérami vypořádají, bude určující pro jejich budoucí úspěch či neúspěch.

Další informace naleznete v přiložené infografice, studii si také můžete přečíst v plném znění a další informace najdete na našich internetových stránkách.

About the Author: Dell Technologies