Ohrožují digitální startupy podniky?

Čtvrtá průmyslová revoluce je jako hurikán. Bezohledně smete všechny ty, kteří nejsou dostatečně připraveni na změny nebo se jim odmítají přizpůsobit. V takové situaci se dnes ocitlo 78 % podniků. A právě ty mají obavu z digitálních startupů – hurikánů nové doby.

Podle nového průzkumu společnosti Dell Technologies se 78 % podniků domnívá, že digitální startupy jsou nebo budou hrozbou pro jejich organizaci. Navíc téměř polovina (45 %) dotazovaných globálních podniků se podle zjištěných výsledků obává, že je v příštích třech až pěti letech může převálcovat konkurence startupů zrozených v digitálním prostředí.

Rychlé tempo změn už teď některé společnosti nestíhají. To ostatně dokládá více než polovina (52 %) dotazovaných podnikových lídrů. Ti vnímají ve svém oboru v posledních třech letech významné narušení zavedených paradigmat vlivem digitálních technologií a „internetu všeho“. Necelá polovina (48 %) respondentů z globálních podniků připustila, že netuší, jak bude jejich obor vypadat za tři roky.

Čtvrtá průmyslová revoluce

„Čtvrtá průmyslová revoluce se zatím zdá být stejně nelítostná jako její předchůdkyně. Firmy, které neudrží krok, začnou zaostávat… v lepším případě. Strategie „odložíme to na zítřek“ jednoduše nebude fungovat,“ vysvětluje Jeremy Burton, marketingový ředitel Dell Technologies.

P2růzkum také ukazuje na skutečnost, že pokrok v oblasti digitální transformace probíhá přinejlepším nevyrovnaně. Některé společnosti s digitální transformací sotva začaly, mnohé zvolily polovičatý přístup. Pouze jeden ze tří dotazovaných podniků má dobře zvládnuté základní prvky digitálního podnikání. Ani další čísla nejsou příliš pozitivní: Zhruba šest z deseti podniků nemůže dostát nejdůležitějším nárokům zákazníků – například požadavkům na lepší zabezpečení a nepřetržitý rychlý přístup ke službám a informacím. Téměř dvě třetiny (64 %) přiznávají, že nevyužívají k rozhodování informace získané v reálném čase.

„Digitální transformace je výsledkem prolnutí technologických možností a rychle se přizpůsobující kultury, která chápe nejen to, co mohou technologie podniku přinést, ale také proč jsou při vytváření firemní budoucnosti tak důležité,“ domnívá se Daniel Newman, hlavní analytik ve společnosti Futurum Research. „Nejvyšší vedení firem musí při zvažování investic do digitální transformace porozumět hrozbám specifickým pro jejich obor i tomu, jak mohou technologie posunout podnik na vyšší úroveň a zajistit mu konkurenceschopnost.“

3
Dotázali jsme se 4000 podnikových lídrů ze 16 zemí a 12 oborů.

Infografiku č. 1 k průzkumu stahujte zde.

Infografiku č. 2 k průzkumu stahujte zde.

About the Author: Dell Technologies