Lego továrna z IoT. Ukazujeme věci, které jsou dnes a tady, nestavíme vzdušné zámky

Kde je dnes Česká republika v průmyslu z hlediska digitalizace? Bavíme se už deset let o tom, co znamená průmysl 4.0, ale nikdo jej v podstatě nenasadil. Když si lidé představí nějakou IoT továrnu, většinou je napadne průmysl a roboti, ale kam daleko tento koncept může zajít? Na letošním Dell Technologies Forum 2019 jsme s našimi partnery představili v rámci takzvané „digitální stezky“ průmyslovou lego továrnu, která ukazuje skutečné využití konceptu internetu věcí. A samozřejmě, jak se v takové továrně využívají data v procesních záležitostech. Pojďme se tedy společně podívat na digitalizaci v praxi.

Dnes řešíme spojení něčeho, čemu říkáme „inteligence cloud“. Nahromadili jsme kvanta počítačového výkonu a přemýšlíme, co s tím máme dělat infrastrukturně, zejména jakým způsobem nabídnout platformní využití modernímu IT. Moderní IT, o kterém mluvíme, by mělo sloužit k tomu, aby zpracovávalo obrovské množství dat. Je také důležité zaručit, že jsou data v rámci infrastruktury a celého ekosystému zabezpečena.

Jak redefinovat vlastní fungování továrny, díky tomu že máte k dispozici cloud a bezprecedentní inteligenci, které můžete používat v procesech? Základem je schopnost analyzovat data, která do něj tečou a po jejich zanalyzování se následně vrací do jednotlivých procesů. Díky tomuto centrálnímu mozku lze plánovat výrobu, podle toho zaměstnávat pracovníky a ve výsledku jste schopni prodávat například automobil ve formě předplatného.

Na počátku digitální stezky jsou obrovská kvanta dat

Vše začíná u řízení výroby na základě dat. Přibližně 80 % dat, které vznikají na strojích, na těch strojích zůstává, čímž se mrhá jejich potenciálem. Přitom stačí zprovoznit například jednoduchý senzor, který hlídá, zda výrobní linka funguje tak, jak potřebujete, či ne. S pomocí průmyslových protokolů lze v IoT lego továrně data zachytit a vizualizovat. Systém, do kterého se tato data přesouvají, se nazývá „velín“ – sem se data přesouvají v momentě, kdy byla zaznamenána anomálie na stroji. V takové chvíli se posouvají data do servisního oddělení, kde se řeší problém tzv. prací v terénu. To znamená, že software podá hlášení, aby byl ke stroji vyslán opravář, protože tam teoreticky může během 14 dnů vzniknout závada.

S čidlem máte pod kontrolou i odpadkové koše

Fiktivní ředitel lego továrny Michal Šaštinský představil první verzi lego továrny na Strojírenském veletrhu v Brně a na Dell Technologies Forum jsme společně ukázali její vylepšenou verzi. Neustále totiž přichází inspirace od partnerů a jejich nápady se promítají do rozvoje modelu továrny. Michal Šaštinský v lego továrně ukazoval, jak může vypadat výroba počítačů či serverů v rámci Dell Technologies ve spojení se senzory. V případě, že by došlo k pozastavení linky, automaticky bychom na to byli upozorněni. Výrobní linka z lega obsahuje i senzor na CO2. Toto lze využít například i v kancelářských prostorách, kde se automaticky otevřou okna, případně se přizpůsobí klimatizace, pokud čidlo zaznamená vydýchaný vzduch v místnosti. Naopak ve velké laboratoři, kde by došlo k úniku chemikálií, se automaticky spustí odsávací systém. Využít se dají i solární panely, které například měří čísla týkající se elektrické energie: Jakou spotřebu mají různé spotřebiče v domě, stroje v továrně, a z čeho si tu energii berou – z baterií, nebo ze sítě? V lego továrně se nachází také kantýna, kde je díky konceptu IoT možné například zapínat světlo, nachází se zde detekční čidlo – kromě automatického otevírání dveří dokáže upozornit na nesprávné dovření. V Dell Technologies myslíme také na odpadové hospodářství: V kontejnerech je senzor, který rozpozná plný odpadkový koš a automaticky zavolá službu, pokud je potřeba jej vyprázdnit.

Tak trochu jiný sci-fi svět

Nejedná se však pouze o teoretický model. Mnoho z našich partnerů nabízí technologie spadající do kategorie internetu věcí. Podívejme se na prostředky digitalizace blíže. Vizualizační platforma jako systém, který nespočetné množství dat dokáže dopravit na obrazovky – ten představil Roman Karaba, mág přes vizualizace. Ukázal síťové přehrávače schopné reagovat na změny v prostředí – není tedy potřeba fyzicky přivolávat experta na místo. Se systémem pro mixovanou realitu dokáže Dušan Okleštek ze společnosti Dorps rozšířit prostor o virtuální 3D objekty. S kolegy vizualizoval například průmyslového robota. Dokážou nascanovat prostor, do kterého se vkládají 3D objekty, se kterými se pak dá pracovat bez rizika zranění či škody. Díky tomu lze určit, kde přesně jaký stroj stojí, jaká jsou u něj bezpečnostní rizika. Tyto stroje mohou být v mixované realitě vkládány přímo do procesů, což se využije například při školení pracovníků. Když potřebuje zaměstnanec nasměrovat nějakým expertem/operátorem, může k tomu využít nejen mluvené slovo, ale i obraz, čímž se výrazně snižuje tendence k chybnému zacházení se strojem. V této mixované realitě je možné s objektem rotovat, nestojí jen na místě, tudíž se lidé seznámí opravdu s každou částí stroje a jeho obsluhou.

Díváme se skrz oči kamer

Petr Ulvr z Quantosoftu ukázal, jak umí překládat obraz z kamer do srozumitelných dat, a díky tomu zefektivňují a automatizují většinu procesů v síti. V tomto případě konkrétně na příkladu záběrů od Karlova mostu, kde projde měsíčně kolem jednoho milionu lidí, prezentoval, jaké všechny informace lze na základě obrazu z kamery získat a k čemu je využít. Toto zle použít například pro zvýšení bezpečnosti. V průmyslové oblasti se nabízí také využití IoT kamery pro přístupový systém na bázi rozpoznání obličeje. Zde se kombinuje více algoritmů, jedná se o velice komplexní, integrovanou architekturu, která běží na více prostředích. Na rozdíl od otisků prstů se tato metoda jeví jako bezpečnější při identifikaci osob například při vstupu do objektu. Dále lze využít drony s kamerami, a to například ke sběru dat z parkovišť a následné statistiky obsazenosti parkovacích míst.

Sestavili jsme si do lego továrny datové centrum

Umělá inteligence a internet věcí přináší tsunami dat, kterou je nutné ukládat. Jako řešení, které umožňuje migraci dat, stará se o ně a zvládá je komprimovat, slouží například naše nové úložiště Dell EMC PowerMax s technologií scale-out. To představil Ondřej Bačina z IT Friends a pro prezentaci využil velké lego kostky, ze kterých datové centrum sestavil. Jako první na světě přicházíme s úložištěm, které je maximálně dostupné, super rychlé a je možné jej snadno rozšiřovat – podle slov Ondřeje Bačiny stačí zkrátka přidat další „kostičku“ s vybranou kapacitou. Lego model inteligentní továrny se rozvijí už rok a půl a umožňuje ukázat koncept internetu věcí ve srozumitelné formě a vysvětlit, jak jej lze reálně využít.

About the Author: Martin Rohacek