Finští Švédové si chrání své kulturní dědictví

V dnešním světě se stále víc a víc zapomíná na místní tradice, dialekty či literaturu. Právě proto je tady Sdružení švédské literatury ve Finsku (SLS), které pracuje na vytváření záznamu kulturního dědictví své země. Finští Švédové tak nepřijdou o svoji historii. S tím samozřejmě přichází otázka ukládání velkého objemu dat a jejich ochrany.

SLS digitalizuje a chrání širokou škálu materiálů, které se týkají švédské komunity ve Finsku. Jedná se o fotografie, ručně psané dokumenty, knihy, filmy, různé nahrávky a další. Často dochází k tomu, že při scanování fotografií nebo přehrávání magnetických pásek jsou původní materiály zničeny a zůstávají tedy pouze v digitální formě.

Flag of Finland on wind at winter cloudy dayFotky postupně ztrácí barvu a magnetické pásky se opotřebovávají. Někdy se nám stávalo, že když jsme pásku přehráli, abychom ji digitalizovali, tak jsme ji neopatrnou manipulací zničili,“ říká Karola Söderman, vedoucí IT oddělení SLS.


Knihovna se všemi dokumenty je dnes spravována ve dvou fázích. V té první jsou data digitalizována a katalogizována v systému, který je založený na technologii EMC VNX. Po zpracování jsou data uložena na jednom ze dvou úložištích EMC Atmos. Jedno je v hlavním sídle v Helsinkách a druhá kopie je ve Vaasa. SLS chrání svých 100 TB dat pomocí EMC NetWorker a EMC Data Domain.

Kromě ukládání těchto záznamů se SLS obrátilo na EMC také v souvislosti s administrativními potřebami, jako je například ukládání dat organizace samotné. Aktivní adresáře, e-mail, intranet, sdílené soubory a SQL databáze. Již dříve v SLS využívali EMC VNX. Po nedávném představení nového úložiště EMC Unity se v SLS rozhodli pro jeho implementaci, neboť nabízí cenově dostupnou možnost, jak modernizovat firemní IT.

 „Unity je pro nás téměř darem z nebes,“ říká Mats Wikholm, IT manager v SLS. „S Unity máme vyšší výkon a také řadu funkcí, které mi usnadňují život. Modernost, jednoduchost, dostupnost a flexibilita mi i přes omezené prostředky pomáhá zajistit bezproblémový chod celé organizace.“

Čím to je?

  • Jednoduchým a intuitivním spravováním HTML5 – každodenní úkoly jsou mnohem méně náročné a to znamená, že operace, které SLS nevykonává tak často, lze provést i bez zdrojových pokynů a bez přihlašování do různých administrativních nástrojů.
  • Sjednocenou podporou pro více protokolů, včetně VMware Virtual Volumes. To patří mezi klíčové výhody, které v SLS na tomto řešení oceňují, neboť plně odpovídají jejich požadavkům. Díky tomu tak Finští Švédové mohou uchovat své kulturní bohatství i pro další generace.
  • Vytvářením snapshotů, které umožní rychlou obnovu dat, a to například v situaci, kdy jsou počítače napadeny ransomwarem.

Vzhledem k tomu, že knihovna SLS je nenahraditelná, organizace si nemůže dovolit ztratit data. Díky komplexnímu řešení EMC se Finští Švédové nemusejí obávat ztráty své historické identity.

Více informací o implementaci EMC produktů ve Sdružení švédské literatury ve Finsku si můžete přečíst zde.

About the Author: Dell Technologies