Dell EMC ScaleIO: Diskové pole pro firmy připravené růst

Víte, jak bude vaše podnikání vypadat za rok, za dva? Ne? A jak na to připravujete své IT? Dell EMC ScaleIO je určeno přesně pro ten typ zákazníků, kteří nemají a ani nemohou mít jistotu, kolik dat budou muset v blízké budoucnosti zpracovávat. Dell EMC ScaleIO totiž dokáže starý hardware proměnit ve výkonné úložiště. Dokáže vytvořit redundantní, škálovatelné, diskové pole z běžných serverových disků nebo jejich částí. Tento přístup je vhodný například pro e-shopy. Jejich majitelé si totiž nemohou být nikdy zcela jisti, zda jejich nový e-shop využije pouze několik desítek zákazníků měsíčně, či zda během prvního roku jeho obliba raketově vzroste a počet vyřizovaných objednávek se bude počítat na statisíce. Dříve se firmy používáním tradičních diskových polí dostávaly do dvou situací. Zaprvé, mohly investovat menší částky s rizikem, že budou muset brzy pořídit zcela nové řešení, protože postupným přidáváním SSD disků rychle narazí na výkonový strop systému. Anebo rovnou pořídily systém s vyšším výkonem i kapacitou, avšak tím riskovaly, že jej nevyužijí naplno a investice bude promarněna. Do Dell EMC ScaleIO lze kdykoliv přidat další servery, které se chovají jako řadiče. A je jedno, zda bude organizace používat navždy jen 4 servery, nebo jich postupně zapojí tisíc.

 

Příklad z praxe: institut Deltares

Řešení Dell EMC ScaleIO je určeno každé organizaci, která pracuje s velkým množstvím dat. Jako příklad lze uvést nizozemský institut Deltares. Ten se zaměřuje na výzkum životního prostředí a dnes zaměstnává asi 800 lidí. Organizace se každoročně potýkala se 100% nárůstem dat. Pro srovnání – na konci roku 2014 pracoval Deltares s 1,6 PB dat, zatímco o rok později už to bylo kolem 3,2 PB.  A díky Dell EMC ScaleIO dokázal institut zrychlit I/O téměř dvojnásobně. To se podle výkonného ředitele Gert-Jana Schotmeijera výrazně projevilo v akceschopnosti celé organizace.

https://www.youtube.com/watch?v=ayv1SYiQxSE&t=11s

 10 důvodů, proč Dell EMC ScaleIO

Dell EMC ScaleIO navíc umí automaticky přesunout častěji používaná data, která musí být rychle dostupná, na rychlejší části úložiště (disky) a naopak ta méně důležitá data na pomalejší (například starší servery). Zároveň se trvale stará o vyvážené vytížení všech uzlů. Vhodné je především pro organizace, které využívají 4 servery + 1 diskové pole (nebo více). Těmto organizacím nenabízíme jen 1, ale hned 10 důvodů, proč se nad nasazením Dell EMC ScaleIO zamyslet.

https://www.youtube.com/watch?v=vfXyFPHh7n4

1. Nejvyšší škálovatelnost na trhu

Řešení Dell EMC ScaleIO má oproti konkurenčním řešením až 100násobně vyšší škálovatelnost a je koncipované pro rozsáhlé škálování od tří do tisíců uzlů až s 1024 uzly v jenom klastru. Podle potřeby lze modulárně přidávat dodatečné úložné a výpočetní zdroje (tj. další servery a disky). Úložné a výpočetní zdroje lze navyšovat souběžně nebo samostatně, aby neustále vyhovovaly potřebám aplikací.

2. Podpora více operačních systémů a flexibilita

Dell EMC ScaleIO vyniká v podpoře více druhů operačního systému. Jeden ScaleIO cluster může současně sloužit pro VMware, Hyper-V či Linux, zatímco jiné konkurenční produkty mohou být využitelné vždy jen v rámci Microsoft nebo VMware, bez možnosti pohodlně nabízet kapacitu dalším serverům. Zákazník se také může rozhodnout zavést jednovrstvou nebo dvouvrstvou, společnou nebo pouze úložnou architekturu nebo jejich kombinaci. Architektura je nezávislá na hardwaru a operačním systému, takže lze vytvořit prostředí s hardwarem, operačním systém (fyzickým nebo virtuálním, včetně OpenStack) a médii (včetně all-flash jako NVMe) zcela dle libosti.

3. Softwarová i hardwarová podpora jednoho výrobce

V oblasti diskových polí patříme mezi lídry trhu a máme dlouholeté zkušenosti. Naše široké portfolio nabízí mnoho možností a zákazníci si mohou vybrat řešení na míru. Zároveň vždy klademe velký důraz na kvalitní technickou podporu. Pevně ale věříme, že ji nebudete potřebovat. Řešení Dell EMC ScaleIO je totiž vysoce odolné vůči výpadkům, a to díky své architektuře a opatřením na ochranu dat. Zákazníci díky tomu hlásí omezení doby neplánovaných odstávek až o 96 %. Základní architektura umožňuje distribuované ukládání (s dvojím zrcadlením), automatickou obnovu a redistribuci, skenování zařízení na pozadí, kontrolní součty dat v pohybu, detekci opakovaných chyb, okamžitý režim údržby a upgrade bez narušení provozu – i při plánovaných odstávkách na údržbu, což zajišťuje, že data budou neustále dostupná.

4. Vysoký výkon

Dell EMC ScaleIO abstrahuje, sdružuje a automatizuje blokové ukládání dat v serverech x86, což znamená, že se všechny servery podílí na vyřizování I/O požadavků. Toto masivně paralelní zpracování zajišťuje, že vstup a výstup je agregovaný a dostupný kterékoli aplikaci v klastru. Výkon roste lineárně s navyšováním počtu serverů a nehrozí vznik úzkých hrdel. Výkon je optimalizován automaticky, přeskupování probíhá na pozadí bez vlivu na běžící aplikace. Sdružováním úložišť lze vytvořit vrstvy s odstupňovaným výkonem – flashová média s nízkou latencí a vysokou propustností pro vysoký výkon a levné plotnové disky pro vysokou kapacitu.

5. Nedostižná elasticita

Dell EMC ScaleIO umožňuje přidávat a odebírat úložné a výpočetní zdroje za provozu, a to v malých i velkých krocích, protože systém Dell EMC ScaleIO se podle změn zdrojů automaticky překonfigurovává kvůli optimalizaci výkonu a posílení odolnosti. Data jsou přeskupována a rozmisťována mezi servery bez zásahu obsluhy, což eliminuje potřebu nákladných a provoz narušujících migrací dat.

6. Výhodný provoz a efektivita

Dell EMC ScaleIO umožňuje přistupovat k plánování kapacity flexibilně a platit pouze za to, co a kdy skutečně potřebujete. Vzhledem k tomu, že využívá standardní servery x86 a ethernet, nejsou nutné nákladné speciální komponenty datových úložišť jako je strukturovaná architektura a HBA. V neposlední řadě zjednodušení řízení životního cyklu datového úložiště zvyšuje provozní efektivitu, což vede k nižším provozním nákladům. Tým IT ušetří cenný čas, který vyžadují migrace dat a výměna objemného fyzického hardwaru. Nyní můžete rozšiřovat své prostředí postupně a průběžně modernizovat servery bez narušení provozu aplikací.

7. Zjednodušený životní cyklus datových úložišť

Dell EMC ScaleIO zákazníkům umožňuje standardizovat infrastrukturu pro ukládání dat na serverech x86 a ethernetové síti. Eliminuje tak potřebu drahých síťových zařízení SAN a příslušných odborných znalostí. Zjednodušuje také životní cyklus datových úložišť zkrácením doby nutné k plánování, pořízení, zavedení a správě SDS, eliminuje složité a fyzicky náročné modernizace hardwaru a související riskantní a nákladné migrace dat. Výsledkem je vyšší efektivita provozu a nižší celkové náklady na vlastnictví.

https://www.youtube.com/watch?v=Eh_yckAgw7o&spfreload=10

8. Kvalitní zabezpečení

Dell EMC ScaleIO nabízí špičkové zabezpečení. Integruje se s Active Directory (AD) či LDAP, což umožňuje podrobnější řízení přístupu a přidělování práv uživatelům podle jejich rolí. Díky tomu je možné využít systém přihlašování s jedním přístupovým heslem bez nutnosti samostatného ověřování pro Dell EMC ScaleIO. Propojení jednotlivých komponent ScaleIO zabezpečené šifrováním Secure Socket Layer (SSL) brání neoprávněnému přístupu a průniku do systému. Funkce Software Component Validation je vybavená vnitřní logikou potřebnou k validaci a zajištění bezpečnosti prvků systému Dell EMC ScaleIO. Funkce na ochranu dat jako ochranné domény, chybové modely, časové snímky a replikace dále rozšiřují možnosti ochrany dat. Dell EMC ScaleIO také podporuje Dell EMC Secure Remote Services, takže dobu nutnou na řešení problémů lze zkrátit až pětinásobně a předejít nežádoucímu dopadu na provoz.

9. Funkce podnikové třídy

Dell EMC ScaleIO s přehledem naplňuje všechny potřeby podniků a poskytovatelů služeb. Nabízí funkce, které zvyšují výkon, interoperabilitu, možnosti monitoringu, odolnost vůči chybám a dostupnost. Dell EMC ScaleIO poskytuje ochranu dat na podnikové úrovni, multitenantní možnosti a doplňkové funkce jako QoS, poskytování zdrojů metodou thin provisioning, šifrování uložených dat (D@RE) a snímky dat a uživatelsky přívětivé rozhraní pro snadnou správu.

10. Různé modely využití

Co se týče softwarově definovaného úložiště, Dell EMC ScaleIO poskytuje model spotřeby, který vám umožní rychle a efektivně docílit čeho potřebujete. Hledáte-li plně integrované, hotové hyperkonvergované řešení typu rackscale, potom vaše představy splní Dell EMC VxRack System FLEX. Hledáte-li předkonfigurovaný a ověřený balík hardwaru a softwaru, který zapojíte do své stávající infrastruktury, Dell EMC ScaleIO Ready Nodes představuje snadno dostupný, jednoduše implementovatelný a vysoce výkonný stavební kámen SDS. A pokud požadujete maximum flexibility, můžete zvolit Dell EMC ScaleIO software a nasadit jej na hardware podle vlastní volby.

About the Author: Dell Technologies