Datové jezero baseballové ligy… rozehraj to!

Schmarzo
Bill Schmarzo

Divize Isilon společnosti DELL EMC spolupracuje s týmem mediální společnosti americké baseballové ligy Major League Baseball Advanced Media (MLBAM) na vybudování datového jezera, které bude zajišťovat hladký proces ukládání a správy ohromných objemů video dat, která budou k dispozici baseballovým fanatikům (jako jsem já). Zde je pěkné 2minutové video, z něhož je patrné, jak to funguje. Společnost provozuje oficiální internetové stránky baseballové ligy a třicet klubů Major League v doméně MLB.com, jejíž návštěvnost dosahuje čtyři miliony denně. Poskytuje také streamovací backendovou infrastrukturu pro WWE Network, HBO NOW, NHL atd.

Datové jezero je skvělý repozitář pro ukládání všech důležitých dat organizace. Pro ty, které se snaží opustit přístup k datům jako k nákladu, který je nutné minimalizovat, a zacházet s daty jako s majetkem, který může přinášet prospěch, představuje datové jezero dokonalou platformu „pro společnou tvorbu hodnoty“, která umožňuje využívat cenná data pro různé účely různých složek podniku (viz obr. 1).

bill2-600x343

Aby bylo možné data vytěžit, tedy získat z nich ekonomický přínos, musí se datové jezero stát více než pouhým úložištěm. Musí nabízet služby a schopnosti, které organizaci umožní data zachytávat, spravovat, obohacovat a sdílet co nejsnazším způsobem. Služby jako řízení příjmu dat, indexování, katalogizace, správa dat, správa metadat, zabezpečení, ochrana soukromí, dědičnost, sledovatelnost a další jsou zásadní pro správu a sdílení těchto nových zdrojů duševního vlastnictví podniku (viz obr. 2).

bill1-600x339

Avšak ve výsledku je to, co s daty děláte – jak je využíváte k optimalizaci klíčových podnikových procesů, vyhledávání nových zdrojů zisku a zefektivňování interakce se zákazníky – tím, co podniku přináší skutečnou obchodní nebo ekonomickou hodnotu.

Nápady, co může MLB dokázat s daty o zákaznících

Klíčovou otázkou, kterou si musí MLBAM položit, je, jak využít datové jezero k získání dalších informací o zákaznících, produktech (videa) a trzích za účelem optimalizace klíčových obchodních procesů, vytváření nových příležitostí k monetizaci a zkvalitňování interakce se zákazníky.

Z hlediska optimalizace procesů mohou údaje o návštěvnosti shromážděné v datovém jezeře prozradit o zákaznících mnoho zajímavých věcí – jejich tendence a sklony, trendy, zájmy, vášně, spojitosti a příslušnosti. S takovými poznatky může MLB dále:

 • Optimalizovat marketingové kampaně na základě vědomosti, které kampaně cílit na jaké typy stávajících a potenciálních zákazníků
 • Zvýšit účinnost získávání zákazníků díky porozumění jejich chování a tendencí a přesnějšímu vyladění příslušných aktivit
 • Lépe udržet zákazníky díky dřívějšímu zaznamenání změn v jejich online chování, které mohou naznačovat odchod
 • Podpořit křížový a navyšovací prodej na základě znalostí, u kterých zákazníků propagovat jaké týmy a typy her
 • Vyhledávat nejloajálnější zákazníky a pobízet je k propagování značky a služeb v různých sociálních médiích
 • Zavést diferencovanější přístup k interakci se zákazníky a usnadnit jim vyhledávání služeb, produktů a her, které je nejvíce zajímají

Vzorce online chování zákazníků lze rovněž využít k vytváření nových příležitostí ke zvýšení výnosů, jako jsou:

 • Nové služby
 • Nové produkty
 • Nové kanály
 • Nové platformy
 • Nová publika
 • Nové trhy
 • Nová partnerství

Jak více vtáhnout zákazníky do hry

V důsledku se vše točí kolem zákazníka a získávání poznatků o jeho zájmech, oblibách, spojeních a příslušnosti s cílem nabízet správné služby ve správný čas za správnou cenu. Datové jezero poskytuje MLBAM hladký proces přidávání a správy značných objemů video dat a možnost získat cenné poznatky o vzorcích chování zákazníků na internetových stránkách, které je umožní lépe obsloužit.

A mimochodem,

Do toho, Cubbies!

mlb-3-pic-225x300

About the Author: Dell Technologies