Cloudové dilema: Vlastní cloud nebo řešení out-of-the-box?

Cloudový architekt pro Dell EMC

V posledních letech můžeme v oboru IT zaznamenat nedostatek finančních prostředků, neustálou nouzi o odborníky a zvýšenou soutěživost v oblasti inovací. Operační model informační technologie jako služba (ITaaS), implementovaný na úrovni infrastruktury pomocí cloud computingu, je neodmyslitelným prvkem, který vám zaručí, že zvládnete na trhu konkurovat ostatním firmám.

 

Když čelíme výzvě zavádění cloudu (což ovlivní prakticky každé oddělení firmy), máme dvě možnosti: Vybudovat vlastní přístup (BYO), tj. integrovat dostupné komponenty na trhu, anebo od jednoho z prodejců koupit řešení out-of-the-box.

Který přístup je lepší? To závisí na obchodní filozofii organizace. Pokud je jejím hlavním úkolem poskytovat služby na úrovni infrastruktury a zároveň má dostatek kvalifikovaných zaměstnanců, BYO přístup – a vybudování vlastní platformy přímo na míru – by mohl být správnou volbou. Ale ne všechny organizace se profilují tímto směrem. Pro převážnou většinu bude cloud jen jedním z mnoha potřebných IT prvků – nástrojem, který urychluje poskytování infrastruktury pro podnikání a zajišťuje agilitu a odpovědnost. Když využijeme analogii okolního světa, cloud je podobný automobilu – koupíme hotový produkt, výrobce garantuje servisní služby a bezproblémový provoz celého výrobku, nad čímž se při jízdě ani nepozastavíme. Totéž platí i pro zavádění cloudu. Pokud to není hlavní náplní vaší práce (představte si, že řídíte banku), nemusíte znát, jak celá cloudová platforma funguje (zaměřujete se na prodej finančních produktů, nikoliv cloudových služeb). Koupíte si proto již hotové řešení, které poslouží k realizaci vašich služeb a také jako základ pro vytvoření vyšších vrstev, jako je například aplikační vrstva PaaS (platforma jako služba).

Při rozhodování o tom, jak cloud implementovat, hraje nejdůležitější roli cena celého projektu a provozní náklady na následnou údržbu. Důležitou položkou v nákladech je lidská práce, která je zapotřebí k integraci řešení do jednoho systému, jako každodenní provoz, tj. všechny procesy související s následnou údržbou cloudu. Nákupem hotového řešení přechází odpovědnost za výše uvedené problémy na dodavatele. Ten zajistí, aby celá architektura, tj výpočetní část sítě, úložiště, virtualizační vrstva a nástroje pro automatizaci a využití Cloud Management Platform (CMP), fungovaly po celou dobu svého životního cyklu tak, že upgrade jednotlivých prvků neovlivní dostupnost celé platformy. Když přemýšlíte o tom, jak cloud nasadit, je důležité uvědomit si, jaké požadavky tím kladete na vaše IT odborníky a kolik času jim vyhradíte na následnou údržbu systému. Vzhledem k tomu, že je ITaaS základem mnoha moderních technologií, například kontejnerů, aplikační PaaS, analytik – na co si jen vzpomenete, tak je mimořádně důležité, aby byla ve vaší firmě implementována, protože tím značně urychlíte digitální transformaci.

V případě cloud computingu je klíčovým aspektem zajistit bezpečnost platformy a ochránit investice. Prodejce zaručuje, že dodaný výrobek se průběžně aktualizuje, čímž budete mít k dispozici ty nejnovější funkce. Dodavatel také poskytuje možnost upgradu, který nebude způsobovat výpadky provozu kritických zdrojů, jako je například cloud. Pokud jde o přístup BYO, interní tým IT musí samostatně otestovat každou aktualizovanou verzi jednotlivých komponent, což v případě neexistence zkušebního prostředí (které klienti obvykle nevytvářejí kvůli dodatečným nákladům) může být velmi obtížné a časově náročné. Kromě toho, v některých případech i ty nejpřesnější testy nezabrání systémovému výpadku způsobeného změnou API jedné z komponentů.

Na závěr stojí za zmínku, že pokud cloud v dané organizaci dosud nebyl implementován, jeho konkurenti v IT sektoru již mohou reagovat na obchodní potřeby mnohem rychleji. Typické projekty implementace cloud computingu trvají zhruba 6-8 měsíců, ale může se jednat i o několik let, a to v závislosti na jejich rozsahu. Proto namísto budování platformy od nuly, nejrychlejším způsobem, jak udržet krok s konkurencí, je koupit již hotový produkt, integrovat ho s interními systémy, a pak se zaměřit na budování hodnoty na vyšší úrovni než je infrastruktura.

About the Author: Dell Technologies