Chránit data znamená chránit firmu

Když se rozhlédneme kolem sebe, vidíme, jak výkonnější a schopnější aplikace jdou ruku v ruce s obrovským nárůstem dat, firmy stále větší měrou využívají cloud kvůli vyšší flexibilitě, akceschopnosti a ekonomičnosti a v podnicích stoupá tlak na investice do technologií, které nejen zajistí rychlou návratnost, ale také zůstanou relevantní po delší období. Data a z nich získávané informace se zároveň stávají jedním z nejcennějších aktiv, přičemž konkurence nutí podniky maximalizovat užitek, který z nich mohou získat. Snaha přizpůsobit se všem těmto tlakům a nárokům může vést k nesourodostem, fragmentaci a mezerám v zabezpečení dat. Trpí tím účinnost a spolehlivost, vzrůstá náročnost řízení bezpečnosti, rizika a náklady. S růstem hodnoty dat pro podnik však vzrůstá i jejich atraktivita pro kyberzločince. A do hry vstupuje i legislativa na ochranu osobních údajů, která se od května 2018 výrazně zpřísní. Ochrana dat se tak stává jednou z nejdůležitějších investic do IT.

https://www.youtube.com/watch?v=qpEKFwjgCbs

„Dokonce se říká, že se IT stává data centric, to znamená, že množství a kvalita dat řídí aplikační vývoj a způsob jak budete provozovat a stavět svojí infrastrukturu. Pak je otázka, jakým způsobem zákazníci svoje data chrání, protože ta mají jednu specifickou vlastnost – dá se o ně relativně rychle přijít. Proto se vždy snažíme nabídnout zákazníkům celé portfolio, které jim umožní nejenom data ochránit, ale i zjednodušit procesy v případě jejich nutné obnovy. To zjednodušení se v současnosti promítá právě v tom, že nabízíme zákazníkům, kromě dedikovaných produktů jako Data Domain, Avamar, možnost integrovat ochranu dat přímo do našich úložišť,“ říká Luděk Šafář, Presales Manager společnosti Dell EMC.

Kybernetické útoky, individuální chyby i GDPR

Na pořad dne tedy přichází otázka, jakým způsobem podniky svá data chrání. Digitální aktiva obecně, data nevyjímaje, lze ztratit jak cíleným útokem zvenčí nebo úmyslným jednáním zevnitř na straně jedné, tak individuální chybou, celým řetězcem provozních pochybení či kvůli nedostatkům v návrhu architektury, na straně druhé. Cílem by tedy mělo být data před možnými interními i externími riziky chránit a zajistit řádné zálohování s možností bezproblémové a rychlé obnovy.

Dalším aspektem, který se týká všech firem a organizací, je nový předpis týkající se ochrany osobních údajů, který nabývá účinnosti 25. května 2018. Jedná se o obecné nařízení o ochraně osobních údajů známé pod zkratkou GDPR. Všechny subjekty, které zpracovávají či shromažďují osobní údaje osob žijících na území EU, budou muset projít náročným procesem přezkoušení vnitřních kyberbezpečnostních procedur a provádět pravidelné audity bezpečnosti dat. To znamená nejprve zavést patřičné technologie, procesy, pravidla a role. Za porušení bude hrozit sankce v maximální výši 20 milionů eur nebo 4 % z celkového ročního obratu firmy.

„Osobní údaje se dávno staly jakýmsi platidlem za takzvaně bezplatné online služby. Mnoho lidí si stále plně neuvědomuje, že ve chvíli, kdy konzumují libovolnou aplikaci nebo službu na internetu, za níž neplatí penězi, poskytují výměnou informace o sobě, mnohdy velmi podrobné a důvěrné. Informace, které o vás prodejce získá, mají vysokou hodnotu, protože spolu s daty o vašem online chování umožňují personifikovat obchodní nabídky. Smyslem GDPR je vnést řád a pořádek do dosud poněkud divokého zacházení s těmito údaji a chránit tak spotřebitele,“ vysvětluje Šafář.

Jak chránit data? Myslete komplexně

Všem těmto nárokům a požadavkům na ochranu dat – interním i legislativním, provozním i strategickým – vychází vstříc nový typ integrovaného fyzického zařízení na komplexní ochranu dat v moderních organizacích. Dell EMC Integrated Data Protection Appliance (IDPA) spojuje úložiště, bezpečnostní software, vyhledávání a analýzu v uceleném, snadno implementovatelném řešení a umožňuje podnikům zcela změnit přístup k ochraně dat v rámci transformace svého IT.

https://www.youtube.com/watch?v=PoIidxdutWQ

 „Zařízení IDPA je fyzická součást datového centra, která umožňuje přímou integraci s úložištěm. Nejenže se postará o klasické zálohování dat z tohoto úložiště, ale zároveň nabízí možnost ovlivnit, jakým způsobem se budou zálohovaná data obnovovat,“ popisuje Luděk Šafář nové řešení.

Zařízení IDPA podporuje moderní aplikační ekosystémy, fyzické i virtuální, jako MongoDB, Hadoop nebo MySQL a je optimalizované i pro různá virtualizační řešení včetně vSphere a HyperV. Dále je založené na osvědčené „architektuře nezranitelných dat“ (DIA) včetně šifrování, detekce chyb a automatické opravy a díky využití flashových polí vykazuje až o 20 % vyšší rychlost obnovy než nejbližší konkurence. Dokáže chránit data v datových centrech stejně jako v soukromém či veřejném cloudu. Nespornou výhodou je i škálovatelnost – zákazník může začít v malém rozsahu a postupně řešení rozšiřovat s růstem objemu dat.

Pokud vás zajímají podniková řešení Dell EMC, neváhejte nás kontaktovat na našich webových stránkách.

About the Author: Dell Technologies